Nieuws

geplaatst: 05-04-2018

Attractiepark Toverland biedt ouders werkplek tijdens lerarenstaking

Basisschoolleraren uit Limburg en Noord-Brabant leggen op vrijdag 13 april voor de derde keer hun werk neer. Voor ouders die deze dag éigenlijk geen vrij kunnen nemen om hun kinderen op te vangen heeft Toverland een oplossing: Het attractiepark biedt de ouders een werkplek aan. 

Het indoorgedeelte van restaurant Katara Plaza wordt speciaal voor de gelegenheid omgetoverd tot een inspirerende werkplek met uitzicht op de attracties. In Katara Plaza is wifi aanwezig en er wordt gezorgd voor extra stroompunten voor laptops, tablets en mobiele telefoons. Ook zal er gratis koffie en wat lekkers voor de werkende ouders klaarstaan. “Zo hopen we van deze vrijdag de dertiende tóch een geluksdag te maken. Ouders kunnen ongestoord werken, terwijl hun kinderen zich heerlijk vermaken in het park”, vertelt Tessa Maessen, Communicatie Manager. 

Pauzeren in de achtbaan 
Een medewerker van Toverland zal de gehele dag in Katara Plaza aanwezig zijn om een oogje in het zeil te houden. Ouders kunnen tussendoor dan ook prima met hun kinderen in de attracties gaan. “Een ideale manier om even te pauzeren en het hoofd weer leeg te maken”, besluit Maessen. Ouders die gebruik willen maken van de magische kantoorruimte hoeven dit niet vooraf te reserveren. Op deze dag gelden de reguliere entreetarieven. 
    
    

Nieuws

geplaatst: 29-03-2018

VNO-NCW/LWV: Risico op een chaotische Brexit blijft levensgroot

'Het risico op een chaotische Brexit in 2021 of zelfs nog volgend jaar blijft levensgroot en we moeten oppassen dat ondernemers zich niet in slaap laten sussen.’ Die boodschap geeft Hans de Boer vanmiddag af op een door de NBCC, VNO-NCW, MKB-Nederland en Buitenlandse Zaken georganiseerde bijeenkomst met meer dan 500 ondernemers exact één jaar voor de Brexit een feit wordt.

Twee problemen doemen op!
‘Ik ben erg blij met het mogelijke overgangsakkoord waarover vorige week afspraken zijn gemaakt. Dat zorgt er voor dat in ieder geval tot eind 2020 alles voor ondernemers bij het oude blijft. Zo’n overgangsperiode is precies waar we voor geknokt hebben met onze Europese collega’s.’

Toch wijst De Boer op twee dreigende problemen. ‘Zo is de voorbereidingstijd tot eind 2020 eigenlijk te kort voor veel ondernemers. Om de zaakjes op orde te krijgen hebben ondernemers dan minimaal eind 2019 al zekerheid nodig over de definitieve handelsafspraken. Dat zie ik niet gebeuren gelet op de grote interne spanningen in het VK. Ook is in zo’n korte tijd nog nooit een compleet nieuwe handelsrelatie opgetuigd.’ Daarnaast is er volgens de VNO-NCW voorzitter nog steeds een levensgroot gevaar dat alle afspraken -inclusief de belangrijke overgangsperiode- sneuvelen, omdat in het huidige Britse politieke systeem de economische en politieke rationaliteit volledig botsen. ‘Een rondgang de afgelopen dagen door het VK en doorlopende contacten met het Britse bedrijfsleven stemmen mij nog allerminst positief. En eigenlijk moet er sowieso een overgangsakkoord komen ongeacht of het lukt al afspraken te maken over de toekomst.’

Nederland als dé gateway naar het VK
De Nederlandse douane moet met het VK in overleg hoe wij in ieder geval onze Nederlandse logistieke- en douanekennis komende tijd maximaal in dienst kunnen stellen van een zo soepel mogelijk handelsverkeer na 2020. ‘ Frictionless trade moet het uitgangspunt zijn. Ferries moeten dan niet hoeven wachten op vrachtwagens en files in de Rotterdamse havens moeten we vermijden met slimme oplossingen. ‘Zo blijft Nederland niet alleen de gateway naar de EU, maar ook naar het VK.’

Alle hulp in stelling brengen
De Boer: “Het VK heeft zichzelf en de EU in een lastig parket gebracht. Binnen de EU-27 kan juist Nederland nu een constructieve rol spelen gelet op de sterke verbondenheid met het VK en de EU. Daarnaast roep ik alle ondernemers op goed te kijken hoe Brexit je kan raken en te starten met je voorbereiding. Met www.hulpbijbrexit.nl en samen met de overheid brengen we alles in stelling om je daar bij te ondersteunen, want de gevaren zijn nog allerminst geweken. Daarom ook gaan we met een campagne ( Hulp bij Brexit on tour) langs de verschillende regio’s komende maanden.”  

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

Markt­ruim­te voor nieu­we ho­tel­ka­mers be­perkt

Het Hotelmarktonderzoek Limburg wijst uit dat er in de reeds vastgestelde bestemmingsplannen nog veel ruimte is voor het bouwen van hotels en dat er veel initiatieven voor nieuwe hotels zijn. Tegelijkertijd blijkt dat de marktruimte voor nieuwe hotelkamers beperkt is. Daarnaast toont het onderzoek aan dat er in sommige regio’s relatief veel hotels zijn die niet zo goed lopen en niet meer kunnen voldoen aan de huidige wensen van de gasten. Het Hotelmarktonderzoek werd eind 2017 in opdracht van de Provincie Limburg uitgevoerd door ZKA Leisure Consultants in samenwerking met de regio’s, brancheorganisaties en hoteliers in Limburg.

Reden voor het Hotelmarktonderzoek was dat het ontbrak aan een goede basis voor het regionaal kunnen beoordelen van initiatieven in de hotelsector, een verblijfssector met grote economische waarde voor Limburg. Om de markt in beweging te houden, maar ook voor een duurzame sector en duurzame verstedelijking, is het belangrijk dat de gemeenten en regio’s beleid gaan formuleren voor het vestigen en of uitbreiden van hotels.

In de bestuursafspraken met de regio’s over de uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg is afgesproken dat de regio’s regionale visies voor vrijetijdseconomie zullen uitwerken waar het hotelbeleid onderdeel van uitmaakt. In de tussentijd moeten initiatieven worden voorzien van een goede onderbouwing, mede op basis van het hotelmarktonderzoek, om daarmee onder meer aan de Ladder van duurzame verstedelijking te kunnen voldoen.
Eindrapportage Hotelmarktonderzoek Limburg

Spelregels afspreken
Gedeputeerde Eric Geurts van Toerisme en Recreatie: “Het gaat niet om de exacte getallen. De trend in de cijfers, de opgave en de regionale verschillen worden door iedereen herkend. Dit betekent dat we met zijn allen iets moeten doen en er iets van moeten vinden. We gaan nu in de regio’s spelregels met elkaar afspreken over hoe we met deze opgave omgaan. Daarbij is het belangrijk dat we deze afspraken niet in beton gieten, maar vooral de markt in beweging proberen te houden.”

Werkwijze onveranderd
Gedeputeerde Hans Teunissen van Ruimte: “In onze werkwijze verandert niets: We blijven beoordelen zoals we dat altijd al doen. Bij elk initiatief is de vraag of het nodig is, waar het nodig is en of er breed draagvlak voor is. Tot voor kort was dat beoordelen niet goed mogelijk. Nu hebben we het Hotelmarktonderzoek als basis.”

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

ZON opnieuw op lijst Best Workplaces

Koninklijke ZON heeft de 17e plaats op de lijst van Best Workplaces 2018 van Nederland behaald. De lijst is samengesteld op basis van empirisch onderzoek van Great Place to Work® Nederland. Jaarlijks worden de hoogst scorende organisaties onderscheiden als Best Workplaces van Nederland. Afgelopen dinsdag werd de lijst van 2018 bekend gemaakt.

Great Place to Work® Nederland onderzoekt de mate van vertrouwen, trots en plezier binnen organisaties. Op basis van de antwoorden van medewerkers op een vragenlijst van 58 stellingen en de evaluatie van het werkgeversbeleid wordt de lijst van Best Workplaces van Nederland bepaald. Alleen organisaties die op beide onderdelen de minimum score behalen mogen een jaar lang de Best Workplace titel voeren.

Sinds een aantal jaren stimuleert en faciliteert ZON nadrukkelijk en op diverse terreinen dat medewerkers zich ‘Thuis bij ZON’ voelen. "Deelname aan het jaarlijkse Great Place to Work medewerkeronderzoek is voor ons een objectieve meetstok om te kijken in welke mate we daarin slagen. De resultaten in de afgelopen paar jaar geven aan dat we duidelijk op de goede weg zijn. Het feit dat we nu voor het tweede achtereenvolgende jaar het predicaat Best Workplace krijgen is natuurlijk iets waar we ontzettend trots op zijn", aldus Michiel F. van Ginkel, Algemeen directeur van ZON.

René Brouwers, directeur van Great Place to Work® Nederland: "Niet iedere organisatie behaalt de lijst in verband met strikte criteria. Het is een resultaat om trots op te zijn. Wij vragen de mening van medewerkers op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Die waarden zijn gekoppeld aan prestaties. Dat kunnen wij staven met 30 jaar onderzoek, want zo lang gebruiken we deze methodiek al. Wij zijn het enige onderzoek dat niet alleen vraagt naar de mening van de medewerkers, maar ook het beleid van de werkgevers meeweegt. Door die koppeling te maken krijgen organisaties inzicht in de effectiviteit van hun beleid. Het onderzoek is empirisch onderbouwd en praktisch toepasbaar.”

Jaarlijks doen wereldwijd 6.000 organisaties mee aan dit onderzoek, die circa 12 miljoen medewerkers representeren. Daarmee is het onderzoek het grootste in zijn soort.
 

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

Uit­rei­king pu­blieks­prijs Lim­burg & Co In­no­vA­ward

Op zaterdag 31 maart zal gedeputeerde Ger Koopmans van de Provincie Limburg zowel de publieksprijs van de Limburg & Co / InnovAward uitreiken alsook de expositie Showroom Limburg openen, in het Cube Design Museum. Het programma start om 14.30 uur. Naast de publieksprijs van € 1.000, - voor één van de 15 genomineerde businesscases, ontvangen ook 25 publieksstemmers een museumjaarkaart.

Showroom Limburg is een overzichtstentoonstelling van het nationale en internationale gelauwerde werk van 41 Limburgse designers. Het is een dwarsdoorsnede wat Limburg aan designkwaliteit te bieden heeft. De Limburg & Co InnovAward is een competitie voor gevaloriseerde innovaties in het groot-, midden- en kleinbedrijf op het gebied van ‘materials, health, food en smart services’. Liefst tot stand gekomen in co-creatie. Van de meer dan 80 inzendingen werden 15 projecten genomineerd. Hiervan werden er afgelopen december drie door de vakjury als winnaar beoordeeld. Daarna was het de beurt aan het publiek dat via de website www.limburgenco.nl/innovaward/publieksvoting kon stemmen tot 24 maart 2018 op één van de genomineerde projecten.

Het belang van innovatie voor Limburg kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Innovatie zorgt niet alleen voor economische spin-off maar heeft ook zijn invloed op het dagelijkse leven van mensen. Dat maken de vijftien genomineerde businesscases van de Limburg & Co – InnovAward en de 41 designs wel duidelijk. De innovatiekracht die mede door de campusontwikkeling in Limburg tot stand komt is enorm.

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

Attractiepark Toverland klaar voor het meest magische jaar ooit

Toverland heeft de afgelopen winterperiode benut om het park te verbeteren en groot onderhoud aan de attracties uit te voeren. Hiermee is het attractiepark klaar voor de start van het zomerseizoen op zaterdag 24 maart. Deze zomer openen tevens het nieuwe entreegebied Port Laguna en het nieuwe themagebied Avalon. In de zomervakantie zal het attractiepark dan ook extra lang geopend zijn. Tevens staan er diverse extra evenementen op de planning. Dit wordt het meest magische jaar in de geschiedenis van Toverland. 

Achtbaanonderhoud 
Na tien jaar is een ritje in Troy – de snelste, langste en hoogste houten achtbaan van de Benelux – nog steeds heel comfortabel. Dit is te danken aan het onderhoud dat jaarlijks uitgevoerd wordt. De afgelopen winter heeft een team van acht personen in vijf maanden tijd maar liefst 486 meter baan vernieuwd. “Dit gebeurt volledig in eigen beheer”, vertelt Paul Oomen, Technisch Directeur. “De expertise van onze technische dienst zorgt ervoor dat de kwaliteit, nauwkeurigheid en veiligheid van de baan gewaarborgd blijven.” Tevens is de muziek in de gehele Troy Area vernieuwd en werd de wachtrij aangepast. Ook lanceerachtbaan Booster Bike onderging een grote onderhoudsbeurt en er werden diverse speeltoestellen vervangen door duurzamere modellen. 

Grootste uitbreiding ooit 
Met de komst van Port Laguna en Avalon wordt Toverland maar liefst anderhalf keer zo groot. Eyecatcher van Avalon wordt de veertig meter hoge wing coaster Fēnix. Bij dit type achtbaan hangen de karretjes naast de baan, waardoor er een unieke vliegervaring gecreëerd wordt. Fēnix behaalt een topsnelheid van 95 kilometer per uur en gaat maar liefst drie keer over de kop. De bouw van de spectaculaire achtbaan verloopt volgens planning. Deze week werden de eerste steunpilaren en stukken baan geplaatst. Naar verwachting zal de volledige opbouw zo’n twee maanden in beslag nemen. Daarna wordt gestart met de testfase. Vanaf 7 juli zullen beide nieuwe gebieden opengaan voor bezoekers. 

Extra lang genieten 
Toverland zal gedurende de zomervakantie van zaterdag 7 juli t/m zondag 26 augustus een uur langer geopend zijn. Hierdoor kunnen de bezoekers elke dag tussen 10.00 – 19.00 uur van de magie van het attractiepark genieten. Op de zeven woensdagen is Toverland zelfs geopend tot 23.00 uur tijdens de Midzomeravonden. In oktober zal op zes dagen wederom het populaire Halloween-evenement plaatsvinden. Attractiepark Toverland maakt zich op voor het meest magische jaar ooit. 
 

Nieuws

geplaatst: 28-03-2018

Ook in 2018 € 10 mil­joen voor in­no­va­tie door MKB

Het midden- en kleinbedrijf in Zuid-Nederland dat actief is in de topsectoren kan ook dit jaar aanspraak maken op innovatiefinanciering. De subsidieregeling Mkb Innovatiestimulering Topsectoren Zuid-Nederland (MIT Zuid) heeft ruim € 10 miljoen beschikbaar.

Na het succes van de vorige drie jaren stellen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland samen met het kabinet € 10,4 miljoen beschikbaar voor innovatie door het mkb in Zuid-Nederland. Naar verwachting zullen ook dit jaar weer ongeveer 200 Zuid-Nederlandse bedrijven ondersteuning krijgen.

Het MIT Zuid stimuleert innovaties in de eerste fases van het innovatieproces. De subsidies zijn bedoeld voor projecten die gericht zijn op:
-het uitvoeren van een haalbaarheidsproject waarmee de technische en economische risico’s van een voorgenomen innovatie in kaart worden gebracht en
-het uitvoeren van een samenwerkingsproject gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Aanvragen
Voor meer informatie en het aanvragen van een subsidie kunt u zich richten tot de partijen die de subsidieregeling uitvoeren. Bedrijven die gespecialiseerd zijn in de water- , energie- en creatieve sector kunnen terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Ook samenwerkingsprojecten die niet voor tenminste de helft in Zuid-Nederland plaatsvinden kunnen hun aanvraag bij de RVO indienen. Limburgse, Brabantse en Zeeuwse bedrijven uit de overige sectoren kunnen terecht bij Stimulus. Controleer via de Loketwijzer waar u uw project moet indienen. 

De innovatieve producten die dankzij MIT Zuid worden ontwikkeld versterken de concurrentiepositie van het Zuid-Nederlandse bedrijfsleven. Zij leveren ook een bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen op het gebied van zorg, mobiliteit en energie.

Nieuws

geplaatst: 21-03-2018

Venlo krijgt grootste zonnepanelendak van Nederland

KiesZon krijgt opdracht plaatsing 28.000 zonnepanelen

Begin april start de realisatie van het grootste single roof zonnestroomproject van Nederland. Ruim 28.000 zonnepanelen zullen geplaatst worden op het dak van een distributiecentrum in Venlo. Etriplus ontwikkelde het plan en legde daarmee de basis voor het mega zonnedak. Etriplus sloot voor de totstandkoming een samenwerkingsovereenkomst met KiesZon. KiesZon, dochter van Etriplus aandeelhouder Greenchoice, neemt de verdere ontwikkeling, financiering, realisatie en exploitatie van het project voor haar rekening.

Het dak van het distributiecentrum in Venlo heeft een oppervlakte van meer dan 80.000 vierkante meter en zal na oplevering nagenoeg volledig bedekt zijn met zonnepanelen. De 28.000 panelen leveren circa 7 MWh aan duurzame energie per jaar op. Dat is, ter vergelijking, voldoende groene energie om ruim 2.000 huishoudens een jaar lang van stroom te voorzien. Circa de helft van de opgewekte energie wordt door de gebruiker van het distributiecentrum zelf afgenomen. De resterende groene stroom kan aangeboden worden aan bedrijven en bewoners in de regio.

Raymond Roeffel, projectdirecteur Etriplus: ‘’Steeds meer bedrijven strijken neer in de regio. Als energieontwikkelbedrijf ondersteunen we hen in hun energievraagstukken. Door goed naar de behoeftes en mogelijkheden van de eigenaren te luisteren, kan een passend concept worden ontwikkeld. Het realiseren van zo’n mega zonnestroomproject is dan ook een mijlpaal. Tegelijkertijd geeft dit aan hoe Etriplus met ondernemers naar de energievraagstukken kijkt. Het blijft altijd een maatwerkoplossing.”

Ook Ruud van Heugten, directeur Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, spreekt van een mijlpaal: “Greenport Venlo heeft de ambitie in het gebied zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. De grote daken van de distributiecentra lenen zich bijzonder goed voor zonnepanelen. Dit is een signaal dat de omgeving afgeeft. We beschouwen dit dan ook als een belangrijke stap in de duurzame ontwikkeling van Greenport Venlo.”

Directeur van KiesZon, Gideon Overwater: “Wij zijn erg blij met de samenwerking met Etriplus. Door hun lokale betrokkenheid met ondernemers kunnen we samen maatwerkoplossingen bedenken en realiseren. Het is onze missie waarde te kunnen en mogen toevoegen aan onze klanten die zelf zonnestroom wensen op te wekken. Grote daken zijn er in Nederland volop, maar het op een dusdanige wijze realiseren van een zonnestroomproject, dat de klant geheel ontzorgd wordt en tegelijkertijd de voordelen van zonnestroom ondervindt, is onze uitdaging.” Naar verwachting sluiten Etriplus en KiesZon nog dit jaar het zonnestroomproject aan op het net. In de regio Greenport mocht KiesZon ook de zonnestroomprojecten van Freshpark en VS Rubber ontwikkelen.

Het zonnestroomproject wordt mede mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Provincie Limburg. De Provincie heeft financieel bijgedragen aan de meerkosten van de dakconstructie en de aansluiting op het elektriciteitsnet, waardoor het zonnestroomproject mogelijk is geworden. Daan Prevoo is gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid: “Ons klimaat verandert sneller dan me lief is. We zullen samen écht de schouders moeten zetten onder nieuwe, duurzame energiebronnen. Dat een dergelijke organisatie deze investering in vertrouwen aandurft, vind ik getuigen van een feilloos gevoel van deze urgentie en omgevingsbewustzijn. Het kan niet anders dan dat dit voorbeeld, het grootste Nederlandse zonnedak, in de volle breedte navolging gaat vinden. De provincie Limburg denkt en doet graag mee in deze duurzame én economische transitie.”

Gedeputeerde Twan Beurskens, Economie en kennisinfrastructuur: “De verduurzaming van energie past in de technologische ontwikkelingen van deze tijd. Dat op het dak van dit distributiecentrum liefst 28.000 zonnepanelen worden geplaatst is prachtig. Het sluit naadloos aan bij de ambitie van de Provincie Limburg om hoogwaardige technologie en duurzame energie hand in hand te laten gaan.” 

Nieuws

geplaatst: 21-03-2018

De Kookbattle terug op Lekker Venlo 2018

Na jaren van afwezigheid, is de Kookbattle terug op Lekker Venlo. Stichting Lekker Venlo gaat samen met Cuisine Culinaire Noord Limburg op zoek naar de beste hobby koks uit de regio Noord- en Midden-Limburg.
 
CCNL is al jaren de grootste vrijwillige hobby kookclub van Noord-Limburg en kookt op een gezellige manier, gerechten op culinair hoogstaand niveau. Deze visie en de passie waarmee de leden van CCNL hun hobby beoefenen past volledig bij de maatschappelijke doelstelling van Lekker Venlo en biedt bezoekers uit de gehele regio Noord-Limburg culinaire inspiratie, inzichten en een laagdrempelige kennismaking met het bereiden van culinaire, gezonde gerechten.
 
Voorrondes bepalen de finaleplaatsen
CCNL organiseert voorrondes om te bepalen welke vier teams strijden in de finales van de kookbattle op zaterdag en zondag 16 en 17 juni. CCNL daagt iedereen in de regio dan ook uit; Welk team durft het aan om te koken vanuit een black-box van ingrediënten en in één uur tijd een gerecht aan de jury te presenteren?
 
De voorrondes worden gehouden in de professionele keuken van CCNL In Maasbree in de middag van 28 april en 5 mei. 

Deelname is gratis. Men kan zich aanmelden op de website van CCNL.
 

Nieuws

geplaatst: 19-03-2018

Beveiligingsbedrijven Intelligent Security en EBM Security gaan samen

Beveiligingsbedrijven Intelligent Security uit Tilburg en EBM Security uit Venlo gaan samen verder. De twee bedrijven fuseren tot de grootste beveiliger van horeca en evenementen in Zuid-Nederland. Het bedrijf gaat verder onder de naamIntelligent Security en zal opereren vanuit Tilburg en Venlo. Ondernemer Toine van de Venvan het Tilburgse bedrijf CapiEurope isaandeelhouder en strategisch partner.

Intelligent Security en EBM Security werken al ruim tien jaar intensief samen op de Nederlandse markt en zijn sinds 2015 samen actief in meerdere wintersportgebieden in Oostenrijk.
EBM Security werd opgericht in 1993, eigenaar Taco Van Luyten nam het bedrijf in 2011 over. Het bedrijf richtte zich vanaf de start vooral op evenementenbeveiliging. Boris van der Horst startte Intelligent Security in 2005, tijdens zijn studie.Het bedrijf was de eerste jaren met name actief in de horecabeveiliging. Intussen zijn beide bedrijven uitgegroeid tot allround horeca- en evenementenbeveiligers.
Van Luyten en Van der Horst worden beiden directeur van het nieuwe bedrijf en zijn beiden voor een gelijk deel eigenaar. Toine van de Ven van Capi Europe heeft een minderheidsbelang en vervult de rol van strategisch partner.

Taco Van Luyten: “Na tien jaar intensieve samenwerking voelt deze fusie als een logische stap. We bundelen hiermee onze krachten om te komen tot een nog betere dienstverlening voor onze opdrachtgevers en nog meer kansen voor onze mensen.” Boris van der Horst: “We zijn samen klaar voor de toekomst en blij dat we onze samenwerking nu officieel is. We zijn er ook heel content mee dat Toine van de Ven ons team is komen versterken. Toine is een zeer innovatieve en ervaren ondernemer wiens inzichten en expertise een waardevolle aanvulling vormen. Met hem kunnen we Intelligent Security nog verder versterken.”

De komende maanden staan voor Intelligent Security in het teken van de transitie. De samenvoeging van de twee bedrijven zal dan op alle fronten uitgewerkt en geformaliseerd worden.
Boris van der Horst en Taco Van Luyten lichten de fusie toe in deze video: https://youtu.be/ygF4tfYaLfw

Intelligent Security werd opgericht in 2005 en is gespecialiseerd in horeca- en evenementenbeveiliging. Het bedrijf verzorgt de beveiliging van tal van horecagelegenheden en evenementen en festivals - zoals Intents Festival en Festival Mundial - in de regio Brabant. Het bedrijf is daarnaast expert op het gebied van hoog risico beveiliging en persoonlijke beveiliging.
http://intelligentsecurity.nl

EBM Security bestaat sinds 1993 en heeft zijn roots op het ‘t Preuvenemint in Maastricht. Het bedrijf is expert op het gebied van evenementen- en horecabeveiliging en is de grootste aanbieder van event security services in Limburg.