Nieuws

22-11-2018

Verkiezing Topvrouw Limburg op 4 april 2019

Stichting Topvrouwen Limburg reikt op donderdag 4 april 2019 voor de achtste keer een award uit aan de beste topvrouw van Limburg in Theaterhotel de Oranjerie in Roermond. Topvrouwen kunnen tot en met 1 december voorgedragen worden via www.topvrouwenlimburg.nl/topvrouw-voordragen.  “We zetten ons in voor meer diversiteit in de top van organisaties. Met de verkiezing maken we vrouwelijk talent zichtbaar en willen we andere vrouwen stimuleren om door te groeien in een organisatie,” aldus voorzitter Steffie Hoeijmakers. ...

Lees meer...

Nieuws

22-11-2018

Aan de slag met het toekomstbeeld 2022

Leer-werktrajecten voor alle kwetsbare jongeren, een laagdrempelige ontmoetingswinkel en een pilot cliëntvolgend budget. Dit zijn enkele van de circa twintig acties die bedrijven, organisaties en inwoners in Cranendonck, Nederweert en Weert samen willen ontwikkelen. Dat is de uitkomst van een driedaagse conferentie eind vorige week, onder de titel ‘Samen aan de slag’. Op initiatief van de drie gemeenten en enkele bedrijven en organisaties, is op 14-15-16 november 2018 in Weert een conferentie gehouden. De zeventig deelnemers vertegenwoordigden acht stakeholdersgroepen: zorg, welzijn, onderwijs, wonen/vrijetijd,...

Lees meer...

Nieuws

22-11-2018

Nieuw beleid voor huisvesting arbeidsmigranten

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten een voorstel voor nieuw beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Weert aan de gemeenteraad voor te leggen. Vanwege de grote vraag van buitenlandse arbeidskrachten is er behoefte aan (tijdelijke) huisvesting. Wethouder Van Eijk denkt hier graag in mee, maar stelt duidelijke regels voor. Bij voorkeur worden mogelijkheden benut binnen bestaand leegstaand vastgoed. De gemeenteraad besluit in december over dit voorstel.  Herijking beleid uit 2008 De gemeenteraad heeft op 2 juli 2008 de beleidsnota ‘huisvesting buitenlandse werknemers’ vastges...

Lees meer...

Nieuws

22-11-2018

Intensievere ketensamenwerking toezicht en handhaving in Limburg

Een groot aantal partners op het gebied van toezicht en handhaving gaan in Limburg intensiever samenwerken. Dat spraken de partijen af tijdens een bestuurlijk overleg in oktober in de gemeente Nederweert. De samenwerking gaat zich zowel richten op het bestuurlijk (strategisch) als operationeel niveau. Burgemeester Evers is namens de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) verheugd over de positieve grondhouding bij alle partners. “De ervaringen van vorig jaar dwingen ons om de handen in elkaar te slaan,” aldus Evers. Mestfraude Het Openbaar Ministerie, de politie, de Nederlandse Voedsel en ...

Lees meer...

Nieuws

22-11-2018

Belangrijke stap gezet voor realisatie Weerterland Hotel

De gemeente Nederweert heeft het bestemmingsplan dat de verdere leisure-ontwikkeling in het Leisurekwadrant van de Stadspoort aan de A2 mogelijk maakt, in procedure gebracht. Daarmee komt de bouw van het hotel door Loverbosch Beheer BV uit Asten een flinke stap dichterbij. De definitieve vaststelling van het bestemmingsplan staat gepland voor de raadsvergadering van 5 februari 2019. Als er onderweg geen hobbels optreden start de bouw gelijk na de zomer van 2019. Loverbosch Beheer BV kondigde in augustus aan de leisure activiteiten aan de Randweg West uit te willen breiden en te starten met de bouw van h...

Lees meer...

Nieuws

14-11-2018

Plan een netwerkgesprek tijdens de Nationale Werkbezoekdag 2018

Tijdens de Nationale Werkbezoekdag op 21 november 2018 openen honderden organisaties hun deuren om nieuwsgierige werkzoekenden een ‘kijkje in de keuken’ te geven. Organisaties, werknemers én werkzoekenden zijn de spil van de activiteiten op deze dag. Doel is het leggen van contacten en het voeren van netwerkgesprekken binnen bedrijven en publieke instellingen. Organisaties presenteren zich aan de buitenwereld en kunnen geïnteresseerde werkzoekenden enthousiasmeren voor hun bedrijf of branche. Organisaties als McDonalds, Ministerie van Binnenlandse Zaken, DuraVermeer en bijvoorbeeld Google doen mee! Zelf ...

Lees meer...

Nieuws

14-11-2018

Gilde Loopbaancentrum lanceert ‘koffiebreak’

Loopbaanadviseur én Barista op locatie bij bedrijven in Noord- en Midden-Limburg  Duurzame inzetbaarheid en een ‘leven lang leren’ zijn termen die we vaak voorbij horen komen en sluiten volledig aan bij goed werkgeverschap. Hierbij wordt eigen regie van de werknemers verwacht. In de praktijk kan dit nog wel wat stimulans gebruiken zowel aan de kant van de werkgever als werknemer. Het Gilde Loopbaancentrum geeft een zetje in de goede richting door middel van de ‘Koffiebreak’. Onder het genot van een goede kop koffie, gemaakt door een barista ter plaatse, knoopt Joop Bru...

Lees meer...

Nieuws

14-11-2018

MeanderGroep (groot bedrijf) en Helwig Kozijnen (MKB) verkozen tot de Aantrekkelijkste Werkgevers van Limburg 2018/2019

Tijdens het Partner Event van Meet the Youngsters zijn de winnaars van de verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg bekend gemaakt. Om de regionale bedrijven onder jongeren te promoten is er voor de vierde keer de verkiezing ‘Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg’ georganiseerd. Middels de verkiezing presenteren bedrijven zich aan studerend Limburg en hun omgeving. De deelnemende bedrijven zijn sinds de start, 15 augustus, fanatiek aan de slag gegaan om te laten zien dat zij de titel ‘Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2018/2019’ verdienen. Door actief ca...

Lees meer...

Nieuws

14-11-2018

NBBU: Wet Arbeidsmarkt in Balans raakt naast payroll ook uitzenden

De nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zaagt aan de poten van het uitzenden, ook al werd aanvankelijk gesteld dat uitzenden buiten schot zou blijven. Op verschillende onderdelen raakt de wet het uitzenden namelijk wel degelijk. Minister Koolmees slaat de vernietigende kritiek van de Raad van State bij de payrollvoorstellen met zijn wetsvoorstel in de wind. De NBBU is teleurgesteld en bezorgd over de uitvoering van de plannen. De Nederlandse Bond Van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) betreurt het dat minister Koolmees de grote hoeveelheid reacties op de internetconsultatie, waaronder die van de NBBU, maar in beper...

Lees meer...

Nieuws

14-11-2018

Pro­vin­cie Lim­burg zet sa­men­wer­king met Stich­ting Job­stap voort

De Provincie Limburg werkt Inclusief en biedt perspectief aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ze geeft hiermee invulling aan haar voorbeeldfunctie naar andere partijen in de Regio die actief aan de slag zijn om in het kader van de Banenafspraak extra werkplekken te creëren. De Provincie heeft een aanbesteding gedaan voor ondersteuning op het gebied van functiecreatie, werving & selectie, jobcoaching en detachering. Deze aanbesteding is door Stichting Jobstap gewonnen. Dienstverlening Stichting Jobstap Provincie Limburg en Stichting Jobstap werken al enkele jaren samen. Er zijn sinds 20...

Lees meer...