Nieuws

22-02-2018 11:25

Leolux produceert 100% op eigen stroom

Designfabrikant plaatst 1.600 m2 zonnepanelen

Zo’n achthonderd zonnepanelen plaatst meubelproducent Leolux de komende weken op het dak van de productievestiging aan de Marinus Dammeweg. In totaal gaat het om een oppervlak van ruim 1600 vierkante meter. De panelen wekken ruim voldoende elektriciteit op om de volledige productielocatie van stroom te voorzien. Het is een nieuwe stap in de verduurzaming van het productieproces, waaraan de Nederlandse designfabrikant systematisch verder bouwt. Het plaatsen en aansluiten van de panelen neemt 4 weken in beslag.

Leolux speelt in Europa een voortrekkersrol, ook op het gebied van duurzame energie. Eerder plaatste de designfabrikant al panelen op het dak van haar Design Center in Krefeld en bij de hoofdvestiging (flex-offices de Manufactuur). In combinatie met een WKO installatie zijn er voor dit gebouw zelfs helemaal geen fossiele brandstoffen meer nodig. Tegelijkertijd brengt Leolux de behoefte aan elektriciteit steeds verder omlaag. Investeringen in nieuwe machines en LED verlichting voor alle kantoren en productielocaties brachten het stroomverbruik al sterk terug. De komende jaren ligt de focus op het verder isoleren van de bedrijfspanden.
 
Onontkoombaar
Duurzaam produceren is voor Leolux al decennia lang een belangrijk thema. Het familiebedrijf levert op alle terreinen een constructieve bijdrage. Directeur Sebastiaan Sanders: ‘Als familiebedrijf voelen wij een grote verantwoordelijkheid naar de toekomstige generaties. We produceren efficiënt en schoon, rijden met zuinige vrachtwagens en recyclen vrijwel al onze reststromen. En omdat we op bestelling produceren, hebben we geen overbodige voorraden. In datzelfde plaatje passen ook onze Co2- en energiebesparende maatregelen. De komende tijd gaan we die verder intensiveren.’
 
Ambitieus naar 2020
Investeringen in duurzaamheid verdienen zichzelf snel terug. Leolux heeft daarom alweer tal van nieuwe maatregelen op de planning. En niet alleen op energiegebied. Sanders: ‘We blijven investeren in schonere grondstoffen. Zo is plaatmateriaal met toegevoegde formaldehyde in Europa nog altijd de normaalste zaak van de wereld. Wij willen er op korte termijn het liefst helemaal vanaf. Daarnaast gaan we de komende jaren verschillende certificeringstrajecten doorlopen die onze producten en processen nog schoner maken.’ Inderdaad, nóg schoner, want Leolux is, zelfs internationaal, een absolute koploper in de meubelbranche. ‘Het duurzaamheidsprogramma dat we tot 2020 gaan doorvoeren is ambitieus’, vindt Sanders, ‘maar het is toch vooral een kwestie van keuzes maken.’
 
Technische informatie
·         De 798 nieuwe hoog-rendementspanelen (Pmax=280Wp) die Leolux plaatst, hebben een jaarlijkse verwachte netto opbrengst van ongeveer 190.000 duizend kilowatt per jaar (Geïnstalleerd vermogen 223.440 kilowattuur per jaar). Celtype: Polykristallijn.
·         In combinatie met de eerder geplaatste panelen kan Leolux voor ongeveer 65% in haar eigen elektriciteit voorzien.
·         De totale energiebehoefte van Leolux (inclusief kantoren en showrooms) is netto 600.000 Kilowatt uur per jaar.
·         Plaatsing en installatie van de panelen is op 5 februari gestart en wordt in vier weken afgerond.
·         Leverancier: Tenten Solar.