Column

11-12-2017

De longen van de economie

Onlangs is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd, met daarin uiteraard ook de nodige ideeën over de arbeidsmarkt. Vast werk minder vast en flexwerk minder flex, is zo’n idee.Ik vraag me af hoe lang we nog denken in vast en flex. Is het niet tijd om te gaan denken in termen van duurzame inzetbaarheid? We hebben de komende jaren iedereen hard nodig, gezien de daling van de beroepsbevolking. Door vergrijzing en, zeker hier in Limburg, ontgroening. Het vinden van werk, vast of flex, is daarbij helemaal niet zo’n issue. Inzetbaar blijven, een leven lang leren en de wederzijdse verantwoordelijkheid ...

Lees meer...

Column

11-08-2017

De magische grens van 50

Er komt heel wat kijken bij het instellen en goed laten functioneren van een ondernemingsraad. De benodigde kennis is niet altijd aanwezig in een organisatie. Huur deze kennis in, want een goed functionerende or is niet alleen verplicht voor organisaties, maar vooral ook in het belang van deze organisaties. Een ondernemingsraad is geen luis in de pels, maar een vertegenwoordiging van het belangrijkste kapitaal van een organisatie: de werknemers. Daardoor is de or voor iedere ondernemer een belangrijke bron van informatie en van reflectie. Zorg er als ondernemer dan ook voor dat jouw organisatie de ondernemingsraad heeft die ze verdient....

Lees meer...

Column

31-07-2017

De Limburgse economie trekt flink aan!

‘Het CPB schroeft groeiverwachtingen Nederlandse economie op.’ Dat was het nieuws van half juni. Daarmee werd natuurlijk vooral bevestigd wat we dagelijks al merken. Want ook de Limburgse economie trekt flink aan. Het vertrouwen van zowel bedrijven als particulieren neemt toe en we hebben weer zin in de toekomst. De tijd van het somberen is voorbij. Heerlijk!Uiteraard zien we dit ook op de arbeidsmarkt terug. Het aanbod aan vacatures blijft stijgen en werkzoekenden hebben meer te kiezen. Dat betekent dat wij als werkgevers onze medewerkers nog meer moeten koesteren en perspectieven moeten bieden.Wiertz Company zie...

Lees meer...

Column

07-09-2016

Combineer als kleine onderneming offline en online marketing

Wat bent u van plan met uw onderneming? Wilt u niet alleen een online aanbod presenteren, waar afnemers vanuit heel Nederland gebruik van kunnen maken? Is het juist een van uw doelstellingen om ook uw plaatselijke en regionale naamsbekendheid in Noord-Limburg te vergroten? In dat geval is het zaak om slim gebruik te maken van de mogelijkheden die uw regio biedt. Denkt u daarbij vooral aan een combinatie van offline en online marketinginstrumenten. Wees lokaal aanwezig De regionale Limburgse en Brabantse markt is een interessante en wat benadering betreft is het van voordeel dat u uit deze regio komt en de mensen...

Lees meer...

Column

04-04-2016

Weten wat we niet weten

“Ik word later Nijntje. Of ridder.” Mijn zoon van vier is vastbesloten. Mijn dochter van zeven weet inmiddels dat ze nooit een prinses zal worden. Wat ze wel graag wilde toen ze vier was. Haar toekomstbeelden worden wat ‘aardser’. Misschien juf. Of ballerina. Want je moet natuurlijk blijven dromen. Kinderen proberen zich van jongs af aan een voorstelling te maken van hun toekomst. Moeilijk, maar wel nodig. Voor kinderen, volwassenen, beleidsmakers en ondernemers. Een beeld hebben bij de toekomst schept een kader waarbinnen je de dromen probeert waa...

Lees meer...

Column

25-01-2016

Samenstelling van een effectief team

De vent is de tent, zeggen we. Hoe bereik je dan de status quo van een merk? Hoe maak je bedrijfsmatig dusdanig indruk, dat iedereen met je in zee wenst te gaan? Welke mensen hebben we dan nodig? Wie nemen we dan aan om een effectief team samen te stellen? Er zijn leiders die mensen aannemen die hetzelfde zijn als zijzelf. Dit zijn de zogenaamde 'mini-me's', of 'ja-knikkers'. Alles wat de leider zegt is goed. Hij/zij weet het beste de koers te bepalen en alle anderen volgen de leider. Maar is dit een goede houding voor je zaak? Omring jezelf met mensen die wel hetzelfde waardensysteem hebben, maar ne...

Lees meer...

Column

19-11-2015

‘Pensioen 1-2-3’ vervangt de startbrief

Indien u sinds 1 januari 2008 van baan bent gewisseld en u daarbij ook toetrad tot een nieuwe pensioenuitvoerder, dan heeft u hem vast ontvangen: de Startbrief. Deze startbrief is destijds verplicht gesteld vanuit de overheid, aangezien men van mening was dat de werknemers niet op de hoogte waren van de ins en outs van de betreffende pensioenregeling. Ik moet zeggen dat ik in mijn dagelijkse pensioenpraktijk wel merk dat men anno nu over het algemeen beter op de hoogte is van de pensioenregeling dan destijds. Of dat ook aan de startbrief toe te rekenen is weet ik niet, maar Den Haag heeft gemeend dat dit beter kan. Ik geef de d...

Lees meer...

Column

19-11-2015

Betalen bij resultaat; of toch niet?

Het lijkt zo’n heldere afspraak; veelgebruikt ook in de zakelijke wereld: de success fee. Pas als de opdracht aan de opdrachtnemer vervuld is, dan is de opdrachtgever de vooraf afgesproken vergoeding verschuldigd. Dergelijke afspraken zijn niet beperkt tot enkele branches, maar komen overal in het zakelijk verkeer aan de orde. Hoe helder de afspraak ook lijkt, de afwikkeling daarvan leidt meer dan eens tot discussie tussen partijen. Wat als de opdrachtgever het uitvoeren van de opdracht frustreert? Wat gebeurt er als de uitvoering van de opdracht wordt gestaakt? En maakt het dan uit wie dat doet? Die discussie kan voorkomen worden, maar...

Lees meer...

Column

18-11-2015

Vernieuwde Innovatiesubsidie WBSO 2016: wat betekent dit voor uw bedrijf?

Op Prinsjesdag is het Belastingplan voor 2016 gepresenteerd. In het Belastingplan staan onder andere de wijzigingen voor de WBSO in 2016. De belangrijkste wijziging is dat de fiscale innovatie instrumenten Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en de Research & Development Aftrek (RDA) worden samengevoegd tot één instrument met de naam WBSO. Het ministerie stelt hiervoor in 2016 € 1.143 miljoen beschikbaar.   In 2016 kunnen bedrijven voor R&D-kosten (zowel voor loonkosten als andere kosten en uitgaven) fiscaal voordeel aanvragen via de WBSO. Voor loonkosten (nu WBSO) en overige R&...

Lees meer...

Column

18-11-2015

Uw factuur wordt niet betaald

Wat moet u doen en welke kosten mag u berekenen aan de partij die u geld verschuldigd is? De wetgever heeft de afgelopen jaren getracht duidelijkheid te scheppen over hetgeen in rekening mag worden gebracht aan buitengerechtelijke incassokosten. Deze column gaat over vorderingen op consumenten (B2C) de volgende column gaat over vorderingen op bedrijven (B2B). Voor vorderingen op consumenten is sinds 1 juli 2012 de Wet Incasso Kosten (WIK) van toepassing. De WIK regelt de verschuldigdheid van buitengerechtelijke incassokosten door consumenten indien zij niet tijdig betalen. Voor u als leverancier of dienstverlener biedt de WIK de mogeli...

Lees meer...