Nieuws

12-02-2018 17:00

Loopbaanservice Limburg voor behoud van medewerkers in zorg en welzijn

De Loopbaanservice Limburg helpt medewerkers en leidinggevenden in zorg en welzijn om langer aan het werk te blijven en hun inzetbaarheid te verbreden. De website biedt instrumenten waarmee zorgmedewerkers inzicht in hun eigen mogelijkheden en talenten krijgen en vervolgstappen in hun loopbaan kunnen zetten. Het doel is om iedereen die de sector zorg en welzijn een warm hart toedraagt te behouden.

Grote behoefte aan behoud medewerkers zorg en welzijn
De behoefte aan een loopbaanservice in de zorg- en welzijnssector is groot: de uitstroom van personeel is relatief hoog, terwijl het aan de andere kant moeilijker wordt om voldoende medewerkers op alle niveaus aan te trekken. “Zorgorganisaties doen om die reden zélf al veel om hun medewerkers te behouden en hun inzetbaarheid te vergroten. Maar de meeste organisaties doen dit nu nog afzonderlijk van elkaar”, constateert Marleen van Rijnsbergen, gedeputeerde Werk en Welzijn. “Deze loopbaanservice biedt nu dienstverlening op een collectieve schaal, met instrumenten en producten die voor individuele organisaties niet altijd haalbaar zijn.”

Inzicht krijgen om de juiste stappen te kunnen zetten
“Door testen te maken, kom je erachter wat je motiveert, wat jouw kwaliteiten en talenten zijn en waar jouw mogelijkheden liggen”, legt projectleider Ina van Haeff van Zorg aan Zet uit. “Aan de hand van dat inzicht kun je vervolgens gerichte stappen zetten. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen met een loopbaancoach aan een plan te werken en je verder te ontwikkelen.”

Bijdrage Provincie Limburg
De Loopbaanservice die Zorg aan Zet sinds 1 januari 2018 biedt, is mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Provincie Limburg. Organisaties in de sector leveren een bijdrage door middel van deelnemersgelden én dragen actief bij om de gewenste dienstverlening verder te ontwikkelen.

Met de subsidie van 357.340 euro voor 2 jaar vanuit de Provincie Limburg wordt het mogelijk dat medewerkers tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik kunnen maken van het e-portfolio. Dit online onderdeel van de Loopbaanservice helpt medewerkers om hun loopbaan en mogelijke vervolgstappen inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Daarnaast wordt de service verder ontwikkeld en onder de aandacht gebracht bij medewerkers en leidinggevenden zodat er optimaal gebruik van wordt gemaakt.
Hans Teunissen, gedeputeerde Onderwijs: “Met de Loopbaanservice kunnen medewerkers zélf regie nemen over hun loopbaan, hun horizon verbreden en werken aan hun toekomst. Zodat ze enthousiast en bevlogen aan het werk kunnen blijven, met de passie waarmee ze voor deze sector hebben gekozen.”

www.loopbaanservicelimburg.nl