Nieuws

26-04-2018 17:02

Zuyd Hogeschool en Limburgse Werkgevers Vereniging intensiveren samenwerking

Zuyd Hogeschool en de Limburgse Werkgevers Vereniging intensiveren hun samenwerking en zijn daartoe een sponsorovereenkomst aangegaan. De overeenkomst is 26 april bij Zuyd in Heerlen ondertekend door Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zuyd, en Huub Narinx, algemeen directeur van de LWV.

Gezamenlijk belang
Volgens Luc Verburgh is Zuyd Hogeschool verheugd met het sponsorschap van de LWV. “Als vertegenwoordiger van de bedrijven in Limburg is de LWV een belangrijke partner voor ons en omgekeerd. We hebben een gezamenlijk belang en dat is onder meer dat onze regio zich economisch en maatschappelijk blijft doorontwikkelen. Dat is essentieel voor zowel Zuyd als het regionale bedrijfsleven, en daar zetten we ons graag voor in. Met name door het opleiden van professionals en het verrichten van praktijkgericht onderzoek.”

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt
“Wij zijn trots dat we Zuyd Hogeschool hebben mogen toevoegen aan onze sponsors. Wij vinden het belangrijk dat onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar aansluiten en juichen deze samenwerking dan ook toe. Ook denken we in Zuyd Hogeschool een goede partner te vinden in onze op te richten LWV Academy,” aldus Huub Narinx.

Samenwerking op meerdere gebieden
Zuyd en de LWV streven ernaar om meer kennis met elkaar te delen en gezamenlijke projecten te starten, bijvoorbeeld op het gebied van aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Tevens wordt Zuyd betrokken bij inspanningen vanuit expertisecentra, vooral op het gebied van kennis en innovatie. Zuyd en de LWV werken al samen, onder meer in de jaarlijkse Sociale Innovatie Monitor, maar breiden hun samenwerking uit.

Foto: Luc Verburgh, voorzitter College van Bestuur Zuyd Hogeschool (links) en Huub Narinx, algemeen directeur Limburgse Werkgeversvereniging (rechts).