Nieuws

13-05-2019 16:03

Het politieke EU-landschap anno 2019

Het onderzoeksinstituut Kieskompas heeft de positie van de Nederlandse politieke partijen voor de Europese verkiezingen in kaart gebracht (zie afbeelding in bijlage).

Kieskompas gebruikt hiervoor het politieke landschap. Dit politieke landschap bestaat uit twee assen. De horizontale as (links-rechts) gaat over sociaal-economische thema’s zoals werk, subsidies en belastingen. Bij de verticale as (progressief-conservatief) gaat het over sociaal-culturele onderwerpen, zoals opvattingen over immigratie en de houding ten opzichte van Europa. 

Kieskompas maakt gebruik van de vijfpuntsschaal: ‘Helemaal mee eens’, ‘Mee eens’, ‘Neutraal’, ‘Niet mee eens’, ‘Helemaal niet mee eens’. Hierdoor kunnen partijen met een genuanceerd standpunt stelling nemen zonder te worden gedwongen om diametraal tegenover andere partijen te gaan staan. Zo hebben PVDA en GroenLinks op bijna de helft van de stellingen een ander standpunt (14 van de 30).

De positie van de politieke partijen is berekend aan de hand van de antwoorden op 30 stellingen. Dit is gebeurd door een team van experts, dat alle antwoorden heeft gecheckt aan de hand van officiële standpunten van de partijen. Deze bronnen zijn ook in het Kieskompas te raadplegen. Dat maakt Kieskompas tot de meest betrouwbare stemhulp. 

Benieuwd naar uw positie in het politieke EU landschap? Doe het EU Kieskompas: https://eu.kieskompas.nl. Gedurende de verkiezingscampagne zal Kieskompas berichten over opvallende trends en opinies. Houd hiervoor onze website kieskompas.nl en sociale media in de gaten.

In het landschap staan niet alle partijen die meedoen aan de Europese parlementsverkiezingen. In de methode van Kieskompas worden de partijen meegenomen die nu in het Nederlands parlement zitten én nieuwe partijen die gedurende enige tijd minimaal één zetel peilen.  

 
delen:
Algemene voorwaarden