Nieuws

22-06-2020 17:38

Werknemers onzeker over declareren onkosten voor thuiswerken

Steeds meer Europese bedrijven beginnen hun werknemers te informeren over hoe lang ze nog thuis zullen werken, maar er blijkt veel onduidelijkheid te zijn over welke onkosten werknemers mogen declareren voor het inrichten van een thuiswerkplek. Dat is een van de uitkomsten van een enquête door SAP Concur. Voor deze enquête, die is gehouden in acht Europese landen waaronder Nederland, is gekeken naar thuiswerken en naar de onkosten voor thuiswerkplekken. Slechts 16 procent van de Nederlandse respondenten is geïnformeerd over hoe ze om moeten gaan met de onkosten die ze maken nu ze veel meer thuiswerken.

Enkele uitkomsten uit de enquête onder 6.812 werknemers in acht Europese landen:

Onduidelijk welke onkosten werknemers wel en niet kunnen declareren
-Minder dan één op de drie (30%) van de Nederlandse werknemers is geïnformeerd over hoe lang ze zullen thuiswerken.
-Daarnaast heeft slechts 16 procent van hun werkgever te horen gekregen hoe ze hun onkosten met betrekking tot thuiswerken kunnen declareren.
-Bijna drie kwart (72%) weet niet zeker welke onkosten ze mogen declareren, terwijl 20 procent aangeeft helemaal niets te mogen declareren.
-Vooral van de kosten voor het stroomgebruik is het niet duidelijk of deze vergoed worden. Van de Nederlandse respondenten die aangaven niet te weten welke kosten wel of niet gedeclareerd mogen worden, weet een op de vijf (20%) niet of ze de stroomkosten mogen indienen.

Niet goed voorbereid op thuiswerken
-Hoewel thuiswerken inmiddels onderdeel van ‘het nieuwe normaal’ is geworden, is slechts iets minder dan de helft (46%) van de Nederlandse respondenten van mening dat ze al voor het begin van de coronacrisis goed voorbereid waren op thuiswerken. Daarmee doet Nederland het wel iets beter dan het Europese gemiddelde (40%).
-Werknemers in Zweden waren van mening dat ze het beste voorbereid waren (52,8%); die in Spanje het minst (32,7%).

De meeste werknemers voelen zich gesteund door hun werkgever
-Afgezien van het bieden van de benodigde apparatuur zegt een grote meerderheid van de Nederlandse werknemers (85%) dat hun werkgever ze goed ondersteunt bij het thuiswerken.
-De meeste Nederlandse respondenten (59%) nemen regelmatig deel aan team updates en videovergaderingen. Een kwart (24%) zegt ook regelmatig IT-updates te ontvangen en tips & trucs om efficiënt thuis te werken.
“Door de snelle veranderingen die zijn ingegeven door de huidige situatie is het duidelijk dat veel organisaties hun onkostenprocessen dringend moeten aanpassen. Of ze moeten tijdelijk beleid opstellen over de onkosten tijdens thuiswerken en dit helder communiceren naar hun medewerkers. Want het is belangrijk dat mensen weten waar ze aan toe zijn en wat ze wel en niet als onkosten mogen opvoeren”, zegt Pino Spadaro, Head of SAP Concur Benelux. “Het is daarom aan te raden om goed te kijken naar het bestaande onkostenbeleid en te checken of er misschien aanpassingen nodig zijn voor thuiswerkers. Want thuiswerken blijft voorlopig de realiteit.”

De enquête is in mei 2020 door Innofact gehouden onder 6.812 fulltime en parttime werknemers in Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Afbeelding van Kevin Schneider via Pixabay  
delen:
Algemene voorwaarden