RHM: Bezwijkt de bewindvoerdersbranche onder de regeldruk?

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2022-2023Recent heeft RHM de jaarlijkse benchmark onder bewindvoerders opnieuw uitgevoerd. "Aan de hand van circa 125 getoetste bewindvoerders, hebben mijn collega's en ik belangrijke kengetallen afgezet tegen het gemiddelde en tegen de 20% best-scorende bedrijven. Daarmee wordt in één oogopslag duidelijk waar je als bewindvoerder goed scoort en waar verbetering mogelijk is", aldus Pieter Weijs, adviseur van RHM.


Enigszins verontrustend is de conclusie dat het aantal te behandelen dossiers per fte is gedaald en dat de bewindvoerder lijkt te bezwijken onder de regeldruk. Een belangrijke oorzaak hiervoor is volgens Pieter dat een bewindvoerder procentueel bezien steeds meer schuldendossiers heeft. "Een tendens in de markt is dat zodra de schulden zijn afgelost of gesaneerd, het bewind door de rechtbank wordt beëindigd. Hierdoor ontstaat een procentuele daling van het aantal schuldenvrije dossiers."

Het aandeel schuldendossiers stijgt dus procentueel, terwijl een dergelijk dossier in de regel meer tijd vergt dan een schuldenvrij dossier. "De rechtbank telt op jaarbasis circa 5 uur extra voor een schuldendossier. De meeste bewindvoerders zullen erkennen dat dit niet voldoende is. Ik denk dat het dubbele hiervan de werkelijkheid beter benadert. Vergelijk je dit met een schuldenvrijbewind, dan heeft de bewindvoerder in de regel circa 40% meer tijd nodig heeft dan de norm van 17 uur."

Juiste verhouding dossiers

Hoe kunnen bewindvoerders het beste met deze ontwikkeling omgaan? "Zij doen er verstandig aan om de samenstelling van hun cliëntenportefeuille goed in de gaten te houden en een juiste verhouding tussen schuldenvrije- en schuldendossiers te hanteren. Want de keuzes die je nu maakt, hebben impact op de samenstelling van je portefeuille over vijf jaar en dus ook op je rendement over vijf jaar."

Kijk voor meer informatie op www.rhmweb.nl.

 

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by