SKL event Web 3 en AI: Kansen voor kwaliteitsmanagers?

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2023


 

Op 29 september 2023 ging het nieuwe seizoen van SKL van start met een bijzonder boeiende en inspirerende openingsbijeenkomst. Wederom slaagde SKL erin een zeer actueel thema als 'AI', ofwel 'Artificial Intelligence', op een pragmatische en vooral toegankelijke manier uit de doeken te doen en bespreekbaar te maken.


Er is heden ten dage waarschijnlijk niemand die nog niet van de term AI heeft gehoord. Maar wat betekent deze term, die vaak in combinatie met termen als blockchain, web-3, Chat-GPT, NFT etc., wordt genoemd?

Het digitale tijdperk evolueert als nooit tevoren met een snelheid die veel mensen nauwelijks voor mogelijk houden. Willem van Boekholt en Tomas Overhof toonden de leden van SKL de wereld achter de meest actuele digitale ontwikkelingen. Beide heren vertegen-woordigen Techonomy uit Eindhoven. Techonomy is een marketingorganisatie die bedrijven helpt om samen te leren, ontwikkelen, ontwerpen en bouwen, met als doel het bereiken van mooie resultaten in marketing en sales. Techonomy is gespecialiseerd in het direct inspelen op de meest actuele digitale ontwikkelingen.

De impact van AI, Web 3.0 en chatbots, zoals GPT (3.0, 4.0), op het bedrijfsleven in Nederland kan aanzienlijk zijn en zal naar verwachting de komende jaren alleen maar toenemen. Enkele mogelijke effecten en verwachtingen werden in een boeiende presentatie uit de doeken gedaan:

- Automatisering en efficiëntie: AI-systemen, waaronder chatbots zoals GPT-3, GPT-4, kunnen repetitieve taken automatiseren. Bedrijven in Nederland kunnen hierdoor kosten besparen en efficiënter werken. Klantenservice kan bijvoorbeeld worden verbeterd met AI-aangedreven chatbots die 24/7 beschikbaar zijn voor klanten.

- Data-analyse: AI kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het genereren van waar-devolle inzichten binnen steeds kortere tijdsbestekken. Dit kan bedrijven in staat stellen om betere strategische beslissingen te nemen en hun marktpositie te versterken.

- Personalisatie: Door AI kunnen bedrijven gepersonaliseerde aanbiedingen en content aan klanten leveren, wat de klantbetrokkenheid en loyaliteit kan vergroten. Dit kan relevant zijn voor zowel e-commercebedrijven als dienst-verleners.

- Web 3.0 en blockchain: Web 3.0 introduceert nieuwe manieren van het organiseren van data en interacties op het internet, en blockchaintechnologie speelt hierin een belangrijke rol. Dit kan transparantie en beveiliging in de supply chain, financiële transacties en andere bedrijfsprocessen in Nederland bevorderen. We bevinden ons nu in een overgangsfase van Web 2.0 naar Web 3.0.

- Digitalisering van processen: De voortdurende digitalisering van bedrijfsprocessen zal zich naar verwachting versnellen. Dit omvat zowel interne bedrijfsprocessen als klantinteracties. Bedrijven in Nederland moeten zich aanpassen om concurrerend te blijven.

- Ethiek en regelgeving: Met de toename van AI en gegevensverwerking zullen er waarschijnlijk strengere ethische en wettelijke normen komen. Bedrijven moeten zich bewust zijn van deze regelgeving en ervoor zorgen dat ze aan deze normen (gaan) voldoen.

- Arbeidsmarkt: De inzet van AI kan leiden tot veranderingen in de arbeidsmarkt, met sommige banen die verdwijnen en andere die ontstaan. Het is belangrijk dat bedrijven in Nederland investeren in bijscholing en omscholing van hun werknemers om hen voor te bereiden op veranderingen in de arbeidsmarkt.

Duurzaamheid

In het tweede deel van de bijeenkomst werd in een interactieve discussie over deze onderwerpen van gedachten gewisseld. In het bijzonder de manier waarop AI is in te zetten voor een duurzame samenleving en economie. Over het algemeen zullen AI, Web 3.0 en chatbots zoals GPT-3, de manier waarop bedrijven opereren in Nederland verande-ren en nieuwe kansen creëren. Het is echter belangrijk om met de juiste strategieën en ethische overwegingen rekening te houden om de voordelen van deze technologieën te maximaliseren en mogelijke nadelen te minimaliseren. Om AI effectief in te zetten voor een duurzame samenleving, is samenwerking tussen over-heden, bedrijven en de academische wereld essentieel. Het is ook van cruciaal belang om ethische- en privacykwesties in acht te nemen bij het ontwikkelen en implementeren van AI-systemen voor duurzaamheidsdoeleinden. Gezien de exponentiële snelheid waarmee deze ontwikkelingen gepaard gaan, werd het zeker zinvol geacht deze sprekers over twaalf maanden opnieuw aan de tand te voelen ! Onder het genot van een borrel werd na afloop nog enthousiast nagepraat. Wordt vervolgd bij SKL!


KWALITEITSKRING SKL is een platform voor (toekomstige) Kwaliteitsprofessionals van profit en non-profit organisaties in Limburg. Onze missie is samen kwaliteit leveren door kennis en ervaring te delen, verdieping te zoeken en deskundigheid te ver-groten middels themabijeenkomsten, workshops, bedrijfsbezoeken en netwerken. Kortom Ontmoeten-Inspireren-Excelleren.

Nieuwsgierig naar deze bijeenkomsten? Je bent van harte welkom om een keer gratis deel te nemen om zo de sfeer en de inhoud te proeven. Kijk voor meer informatie: www.skl.nl.

 

delen:

Noord-Limburg Business nr 5 2023

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by