Rühl Haegens Molenaar: Verruiming schenkingsvrijstelling 2017: actie in 2016?

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2016

Nieuwe beurs voor

industrie, elektrotechniek en engineering

Eind oktober wordt er in Evenementenhal Venray een start gemaakt met de vernieuwende beurs Industrie- en Elektrotechniek Zuid-Nederland. Deze vakbeurs verbreedt, verdiept en verbindt industrie, elektrotechniek en engineering.

De positie van de maakindustrie in Zuid-Nederland is sterk; ook tijdens de afgelopen economisch mindere jaren is de branche blijven investeren in ontwikkeling en innovatie. Industrie- en Elektrotechniek Zuid-Nederland wil met nieuwe inzichten en kansrijke concepten de techniekbranches samen naar een hoger niveau tillen. Deze vakgebieden hebben steeds meer raakvlakken en versterken elkaar. Door de verschillende disciplines te combineren biedt dit beursplatform de bezoekers een totaalaanbod binnen de industrie- en elektronische sector in de regio Zuid-Nederland.

Industrie en elektro behouden op de vakbeurs hun identiteit, met pneumatische, hydraulische, mechanische en elektrische aandrijftechnieken als verbindend element. Er is volop ruimte om het belang van intensievere samenwerking te etaleren: de grenzen tussen de branches vervagen immers.

Exposanten demonstreren hun kwaliteiten wat resulteert in een hoogwaardig aanbod en dat vertaald wordt naar het kennisprogramma. Met sprekers en achtergrondinformatie gaat de vakbeurs in op trends als clustering, verduurzaming, veiligheid en efficiëntie. Thema's als zuinigere motoren, servo-aandrijving, procesintegratie, 3D-printing en cleantech komen aan bod.

De Vakbeurs Industrie- en Elektrotechniek Zuid-Nederland vindt plaats op 25, 26 en 27 oktober 2016 in Evenementenhal Venray. Wilt u uw laatste producten, technieken en oplossingen tonen, boek uw stand dan eenvoudig online via

www.evenementenhal.nl/industrie-elektro of neem contact op met Rinda Woerlee via

rindawoerlee@evenementenhal.nl

Mr. F.G.P.A. (Fer) Verbeek FB

Vennoot bij Rühl Haegens Molenaar

Verruiming schenkings-

vrijstelling 2017: actie in 2016?

In 2017 komt de verruiming van de eenmalige schenkingsvrijstelling tot maximaal ? 100.000 (de JUBELTON) weer terug. Het is een 'oude bekende': de schenkingsvrijstelling was tot hetzelfde bedrag verhoogd in de periode 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015. De voorwaarden die gelden voor de verhoogde vrijstelling zijn echter anders!

De voorwaarden die gelden vanaf 2017:

? De begiftigde moet tussen de 18 en 40 jaar zijn en

? Het bedrag van de schenking wordt gebruikt voor

- aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning of

- aflossing van een eigenwoningschuld of

- aflossing van een restschuld van een reeds verkochte eigen woning of

- afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

De voorwaarden met betrekking tot de bestemming van het bedrag van de schenking zijn gelijk aan de voorwaarden zoals die golden tijdens de vorige verhoging.

De mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe verhoging is echter tevens afhankelijk van de schenkingen uit het verleden.

Ten eerste: als u voorheen al gebruik heeft gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling, dan kunt u in 2017 géén gebruik meer maken van de nieuwe verhoging. Dat geldt helaas ook als u niet de volledige vrijstelling benut heeft destijds!

Ten tweede: de verhoging tot ? 100.000 is mede afhankelijk van eerdere schenkingsvrijstellingen (niet zijnde de JUBELTON) én van de schenkingshistorie. Het is een zeer ingewikkelde regeling, maar het is in een aantal gevallen noodzakelijk om in 2016 nog een schenking te doen om gebruik te kunnen maken van de verhoging in 2017!

TIP: Raadpleeg uw fiscalist of u in 2016 nog in actie moet komen om in 2017 de verhoging te kunnen benutten.

www.rhwmeb.nl - info@rhmweb.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by