Column TRIAS: Heeft u aandacht voor uw eigen organisatie?

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2016

HRM: de investering waard

HRM lijkt bij veel bedrijven nog een onderbelicht aspect, terwijl er volgens HR-specialist Anouk Hendrikx Afonso juist winst in de vorm van geld én tevreden medewerkers kan worden behaald. Met haar bedrijf maatwerk HRM kan zij voor MKB-bedrijven een deel van of zelfs het complete HR-traject verzorgen, van werving en selectie tot ontslagprocedures.

HRM heeft de afgelopen jaren een aantal belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. "15 Jaar geleden waren werknemers nog vooral salarisgericht, terwijl aspecten zoals toekomstperspectief, opleidingen, voldoening, flexibiliteit en intrinsieke motivatie nu net zo zwaar meespelen bij een baan. Goede voorwaarden kunnen dus net zo aanlokkelijk zijn als een (te) hoog salaris. Daarnaast zijn de scholingsverplichting en de nieuwe Wet werk en zekerheid met het nieuwe ontslagrecht en de transitievergoeding belangrijke aandachtspunten. Als gevolg van deze ontwikkelingen verandert de rol van de HR-manager en de manier waarop bedrijven en medewerkers zich tot elkaar verhouden. In de afgelopen tien jaar zijn grotere MKB-bedrijven hier beter op in gaan spelen. Bij kleinere MKB-bedrijven ontbreekt echter vaak de tijd en kennis om zich hierin te verdiepen."

Volgens Afonso is het de moeite waard om te investeren in een goed georganiseerde HRM afdeling. "Elk bedrijf heeft het recht om het maximale uit haar medewerkers te halen en elke medewerker heeft het recht om optimaal ingezet te worden. Door aandacht te besteden aan de behoeften van medewerkers en ook de bijkomende juridische en fiscale aspecten goed te organiseren, behaal je winst in geld én tevreden medewerkers die zich graag voor je inzetten. Hierdoor worden de resultaten op alle gebieden beter. Bovendien trekt goed, tevreden personeel ook nieuw personeel aan. Reden des te meer om de HR-afdeling eens goed onder de loep te nemen!"

Wilt u weten hoe uw bedrijf ervoor staat op HR-gebied? Doe dan de quickscan op www.maatwerkHRM.nl of neem rechtstreeks contact op met Anouk Hendrikx Afonso op telefoonnummer 06-33096045.

Ron Coenen, Manager Bedrijven TRIAS BV, ron@trias-subsidie.nl, 077-3560100

Heeft u aandacht voor uw eigen organisatie?

Kunnen uw werknemers het overzicht houden in stresssituaties? Beschikt u over goed opgeleid personeel? Zijn uw medewerkers duurzaam inzetbaar? Heeft u een goed beeld over uw eigen organisatie? Investeer nu in uw eigen organisatie en de ontwikkeling van uw mensen met behulp van de nieuwe ESF subsidiemogelijkheid.

ESF Duurzame Inzetbaarheid

Mensen langer en productief aan het werk houden, dat is de kern van ESF Duurzame Inzetbaarheid. In het najaar van 2016 wordt er weer opnieuw budget opengesteld voor coaching en begeleiding van uw medewerkers. De subsidie is naar verwachting wederom 50% van de projectkosten, tot een maximum van ? 10.000. Maar let op, er geldt het volgende principe: 'first come, first serve'! Wees er daarom tijdig bij. Alleen de kosten van de externe adviseur zijn subsidiabel.

U kunt subsidie krijgen voor één of meerdere van de volgende activiteiten:

? Het uit laten voeren van een bedrijfs- of organisatiescan;

? Periodiek onderzoek duurzame inzetbaarheid van de medewerkers;

? Gezond en veilig werken;

? Bevordering van de leercultuur voor de medewerkers;

? Aanpassen van de organisatie van het werk;

? Interne en externe mobiliteit;

? Flexibele werkcultuur;

? Invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Haal eruit wat erin zit!

Met de regeling ESF Duurzame Inzetbaarheid zorgt u voor een gezond, gemotiveerd, competent en productief personeelsbestand, van indiensttreding tot aan pensionering. Hiermee legt u de fundering voor een duurzaam bestaan van uw organisatie.

Contact

Bent u geïnteresseerd in de bovenstaande

mogelijkheid? Neem dan vrijblijvend

contact op met TRIAS BV.

info@trias-subsidie.nl 077-3560100

delen:

Noord-Limburg Business nr 4 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by