LWV: Banenafspraak, doet u ook mee?

Magazines | Noord-Limburg Business nr 4 2016

Sinds 1 januari 2015 valt iedereen die kan werken, maar daar ondersteuning bij nodig heeft, onder de Participatiewet. Het doel is meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Het landelijke bedrijfsleven (VNO-NCW) heeft zich in het Sociaal Akkoord vastgelegd op het scheppen van 100.000 garantiebanen over de periode van 2015-2026. De zogenoemde 100.000 Banenafspraak.

De Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) werkt, als officiële vertegenwoordiger van VNO-NCW, aan de praktische uitvoering van de Banenafspraak binnen de drie Limburgse arbeidsmarktregio's. Dit verloopt hoofdzakelijk via drie kanalen.

De uitvoering binnen de drie regio's wordt vormgegeven met drie Werkbedrijven. Hierin werken gemeenten, UWV, vakbonden en werkgevers samen bij het realiseren van banen voor arbeidsgehandicapten. De LWV vertegenwoordigt hierbij de belangen van de werkgevers. Concreet wordt dit ingevuld door Mark Hendriks, secretaris Arbeidsmarkt & Onderwijs. Daarnaast wordt hij in ieder werkbedrijf bijgestaan door een aantal Ambassadeurs/leden van de LWV. Ook in Noord-Limburg is dit het geval. Inzet hierbij is vooral een betere werkgeversdienstverlening; één loket dat werkgevers optimaal faciliteert en een harmonisatie van regels en instrumenten om regionale ongelijkheid tegen te gaan en duidelijkheid te scheppen.

Daarnaast organiseert de LWV inhoudelijke bijeenkomsten waarin kennis tussen werkgevers uitgewisseld kan worden. Er zijn namelijk al veel werkgevers actief op dit vlak die veel ervaring hebben opgedaan. Anderen kunnen hier gebruik van maken. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van kennis die bij kennisinstituten aanwezig is.

Tenslotte is Henk van Hoof, oud-staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid, door de LWV aangesteld als Aanjager van de Banenafspraak. Hij zal in elke arbeidsmarktregio 150 bedrijven bezoeken. In totaal dus 450! Hij zal de ondernemers aansporen om met de doelgroep aan de slag te gaan en hen in contact brengen met de juiste partijen. Werkgevers Service Punten maar ook private aanbieders kunnen hierbij een rol spelen.

Om de reeds actieve bedrijven uiting te kunnen laten geven aan hun betrokkenheid bij de Banenafspraak én anderen te inspireren, heeft de LWV het zogenoemde Ambassadeursbord ontwikkeld. Op deze manier zien alle bezoekers van het bedrijf dat er mensen met een arbeidsbeperking werken.

Doet u ook mee?

Werkgevers zetten zich in voor de 100.000 Banenafspraak!

Doet u ook mee?

LWV

Eén van de Ambassadeurs/bestuurder is Geert Vergeldt van Vostermans Companies uit Venlo. Vostermans Ventilation BV ontwikkelt, produceert en distribueert wereldwijd axiaal ventilatoren voor industriële en agrarische toepassingen. In juni 2010 zag men mogelijkheden om Wajongeren te plaatsen op diverse werkplekken in de productieafdelingen in Venlo. Geert Vergeldt: "We zijn een groeiende succesvolle organisatie die op deze manier ook maatschappelijk haar verantwoordelijkheid neemt. We hebben werkzaamheden die prima passen bij kandidaten uit deze doelgroep en dat is de basis voor met plezier werken en goed functioneren."     

Intern gebruikt Vostermans de term 'sociaal bewust ondernemen'. Dat is niet iets van de laatste jaren, maar al vanaf het moment dat de kernwaarden van het bedrijf werden geformuleerd.  Vergeldt: "Ondernemen met een goed sociaal beleid voor onze werknemers en daarnaast kansen bieden en creëren  voor degene die normaal gesproken lastiger aan een baan kan komen. We denken niet zozeer in efficiencycijfers in dit kader, maar meer richting 'perfect match'. Wajongeren worden niet gezien als een 'doelgroep' als ze aan het werk zijn, maar als collega's." 

Mark Hendriks, secretaris LWV

delen:

Noord-Limburg Business nr 4 2016

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden Hosted by