Nieuws

15-09-2020

Rabobank: Nederlandse sectoren herstellen moeizaam van coronacrisis

Door de dreiging van coronabesmettingen en vanwege beperkende maatregelen kan de Nederlandse economie nog niet op volle kracht opereren. De aanhoudende onzekerheid door de coronacrisis leidt bovendien tot voorzichtigheid bij bedrijven en consumenten. Hierdoor zullen veel sectoren dit jaar moeizaam herstellen. In de horeca en de overige zakelijke dienstverlening valt de productie en de omzet het sterkst terug. De bouw heeft het dieptepunt zelfs nog vóór zich vanwege het laat-cyclische karakter van de sector en de daling in het aantal nieuwe vergunningen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerd onderzoek van economen en sectorspeciali...

Lees meer...

Nieuws

15-09-2020

Ruim derde financieel verantwoordelijken weet niet wat belastingplannen Prinsjesdag betekenen voor bedrijf

36 procent van de financieel verantwoordelijken heeft een belastingadviseur nodig om te begrijpen wat de belastingplannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden voor hun bedrijf betekenen. Dat blijkt uit onderzoek van Nextens, leverancier van fiscale aangiftesoftware, uitgevoerd onder ruim 800 financieel verantwoordelijken. Van deze groep volgt 53 procent de ontwikkelingen rondom Prinsjesdag altijd op de voet. Dagmar Vermeer, lid management team Nextens – RBI Nederland: “We horen al langer dat ondernemers en financials moeite hebben om de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag te vertalen naar directe gevolgen voor ...

Lees meer...

Nieuws

11-09-2020

Klanten laten facturen vaker liggen door coronacrisis-gerelateerde cashflowproblemen

Het percentage klanten dat facturen niet betaalt vanwege cashflowproblemen, is door de coronacrisis meer dan verdubbeld. Begin februari ging het om één op de drie klanten. Momenteel laat bijna driekwart (72%) facturen liggen, omdat hun eigen cashflow niet op orde is. Finance professionals zouden hier hun handen vol aan moeten hebben, maar slechts 39 procent van hen zoekt persoonlijk contact met de klant om facturen betaald te krijgen. In andere gevallen worden klanten overgedragen aan een incassobureau (24%), maakt de organisatie gebruik van factoring (23%) of wordt er periodiek betaald door klanten (33%). Dit blijkt uit de FinT...

Lees meer...

Nieuws

10-09-2020

Aantal actieve baanzoekers stijgt: 14% beroepsbevolking zoekt nu actief naar werk

14% van de Nederlandse beroepsbevolking is actief op zoek naar een baan. Het gaat daarbij om 1,2 miljoen mensen, meer dan alle inwoners van de provincie Overijssel. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter.nl in samenwerking met Intelligence Group. Het aantal is gestegen ten opzichte van het eerste en het tweede kwartaal van 2020. Toen was nog 11% actief op zoek naar werk. Uit het onderzoek blijkt ook dat het aantal mensen dat niet actief op zoek is naar werk maar vacatures wel in de gaten houdt, afneemt. In het eerste kwartaal van 2020 hield 49% van de beroepsbevolking de banenmarkt in de gaten zonder act...

Lees meer...

Nieuws

10-09-2020

Ruim 1 op 10 mensen vreest binnen een jaar zijn baan te verliezen

Steeds meer mensen zijn bang dat ze binnen 12 maanden hun baan verliezen. Dat blijkt uit onderzoek van Sollicitatiedokter.nl in samenwerking met Intelligence Group. In het onderzoek werd in ieder kwartaal van 2020 aan mensen gevraagd in hoeverre ze vrezen binnen 12 maanden hun baan kwijt te raken. Alhoewel het onderzoek ...

Lees meer...

Nieuws

08-09-2020

Hoe belangrijk is de zelfstandig winkelier voor Tegelen

Zelfstandig winkeliers zijn belangrijk voor Nederland. Ze ondersteunen veel plaatselijke activiteiten en verenigingen en zijn vaak actief in besturen. Dat vinden de betreffende winkeliers vanzelfsprekend. Maar juist omdat zij het vanzelfsprekend vinden is die inzet lang niet altijd voldoende bekend. Vandaar dat de winkeliers iedereen oproepen eens te beschrijven hoe belangrijk de zelfstandig winkelier is voor de buurt, wijk of stad. De actie gaat vrijdag 11 september van start. De reacties worden eind november aangeboden aan ’politiek Den Haag’. Bovendien worden alle reacties gebundeld tot een Guinness wereldrecord, de langste kar...

Lees meer...

Nieuws

08-09-2020

Slechts een op de tien organisaties bereidt zich voor op reorganisatie omwille van de coronacrisis

Slechts een op de tien HR-professionals heeft de afgelopen periode een reorganisatie voorbereid. Dit blijkt uit onderzoek van XpertHR, juridische HR-kennispartner, onder 490 HR-professionals. Ook zijn bedrijven slechts in beperkte mate overgegaan tot het niet verlengen van tijdelijke contracten (14%), het beëindigen van contracten in de proeftijd (11%) en het uitstellen van indiensttreding van nieuwe medewerkers (17%). Tijdsbesteding HR De coronacrisis vereiste in het begin vooral dat HR-professionals aandacht vestigden op het optimaal faciliteren van thuiswerkers, het aanvragen van de NOW-subsidie ...

Lees meer...

Nieuws

08-09-2020

Werkende Nederlander stelt keuze opleiding uit vanwege overweldigend aanbod

Maar liefst een derde (32%) van de werkende Nederlanders geeft aan dat het grote aanbod aan opleidingen en trainingen er bij hen voor zorgt dat zij de zoektocht naar een opleiding of training uitstellen. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 werkenden, gedaan door Opleiding.nl. Opleiding.nl is een initiatief gelanceerd door een collectief van Nederlands grootste opleiders. Opleiding.nl biedt een selectie van de meest relevante opleidingen en trainingen in elk vakgebied, op elk niveau. Deze opleidingen en trainingen zijn met zorg geselecteerd op kwaliteit. Daarmee wordt het voor werkenden gemakkelijker om een opleiding of training te zoeke...

Lees meer...

Nieuws

07-09-2020

LWV/VNO-NCW: Groeifonds belangrijke stap voor duurzamer en sterkere economie

‘Het nieuwe NationaleGroeifonds van 20 mld. euro is een belangrijke stap voor een sterkere en duurzamere economie en investeringen in de toekomstige welvaart en het welzijn van alle Nederlanders.’ Dat zeggen LWV/VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op het vandaag gepresenteerde plan van de Ministers Hoekstra (Fin) en Wiebes (EZK).   Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW: ‘de energietransitie, onze infrastructuur en onze kennisontwikkeling konden niet verder zonder extra publieke investeringen. Wij hebben hier dan ook jarenlang voor gepleit. Met dit fonds kan het kabinet de basis leggen voor zaken als een nieuwe...

Lees meer...

Nieuws

07-09-2020

Mkb investeert minder en later in verduurzaming door coronacrisis

De coronacrisis zorgt ervoor dat mkb’ers minder en later gaan investeren in verduurzaming van hun energie, dat wil zeggen minder en later investeren in energiebesparing en duurzame opwek. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland en Krachtwerk in samenwerking met MKB Servicedesk onder ruim 150 ondernemers. Voor de coronacrisis had bijna twee derde van het mkb het plan om de komende 12 maanden te investeren in verduurzaming van hun energie. Hiervan geeft nu bijna 60% aan later, minder of niet meer te investeren. Slechts 33% geeft aan dat investeringsplannen ongewijzigd doorgaan en 8% geeft aan investeringen juist naar voren te halen of ...

Lees meer...
Algemene voorwaarden