Nieuws

28-05-2021

Glastuinbouw Nederland: "ODE frustreert energietransitie glastuinbouw nog steeds"

Ruim anderhalf jaar geleden werd de glastuinbouwsector geconfronteerd met de veelbesproken ODE tariefstijging in de 3e schijf elektriciteit. Deze verhoging raakt veel ondernemers in de glastuinbouw in financieel opzicht ongemeen hard. Daar komt bij dat de ingezette energietransitie van de glastuinbouwsector grotendeels tot stilstand komt. “Zolang de ODE tariefstijging niet wordt aangepast, worden ondernemers feitelijk gedwongen om uit economische overwegingen terug te grijpen op energievoorzieningen die haaks staan op de ambities en doelstellingen van het Klimaatakkoord”, stelt Adri-Bom-Lemstra, voorzitter van Glastuinbouw Nederla...

Lees meer...

Nieuws

28-05-2021

Streekbezoek Koninklijk Paar in het teken van Positieve Gezondheid

Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit Koningin Máxima brachten donderdag 27 mei een streekbezoek aan Noord-Limburg. Het streekbezoek stond in het teken van Positieve Gezondheid. Het Koninklijk Paar ging onder andere in gesprek met Machteld Huber , grondlegger van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en praktiserend huisarts Hans Peter Jung. Gezondste regio van Nederland De regio Noord-Limburg heeft zich ten doel gesteld de gezondste regio van Nederland te worden, binnen Limburg als 1e Positief Gezonde provincie. Dit is vastgelegd in de RegioVisie voor de komende twintig jaar. De ambitie...

Lees meer...

Nieuws

27-05-2021

Sloop en sanering Attero-terrein op Zevenellen

De herontwikkeling van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenellen in de gemeente Leudal gaat een nieuwe fase in. Het voormalige Attero-terrein wordt gesloopt en gesaneerd. Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg, eigenaar van dit gebied, heeft hiervoor Bloem-Group uit Panheel de opdracht verstrekt. “Pragmatische, duurzame en adequate oplossingen zijn het positieve gevolg”, zo verwoordt Hans Coppus, directeur van OML, de samenwerking. Naar verwachting zijn de sloop en sanering eind 2021 gereed. Het voormalig Attero-terrein omvat bijna 10 hectare van de 48 hectare van Duurzaam Multifunctioneel Bedrijvenpark Zevenelle...

Lees meer...

Artikel

27-05-2021

Hoe bedrijven rekening houden bij aansprakelijkheid

Wie een eigen bedrijf begint, loopt verschillende risico’s. De ondernemer kan maar zo een klus verkeerd uitvoeren of per ongeluk schade berokkenen aan zaken van een ander. Tegen zulke problemen is er een speciale verzekering af te sluiten die de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) wordt genoemd. Dit is een andere verzekering dan de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De AVB dekt aanspraken op schadevergoeding door personen- of zaakschade. Bij vooral zzp’ers kan het beter. Uit onderzoek blijkt dat ...

Lees meer...

Nieuws

27-05-2021

Innovatiekracht Gezondste Regio maakt grote indruk op koningspaar

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vanochtend een bezoek gebracht aan Brightlands Campus Greenport Venlo. Het koninklijk paar liet zich onder meer bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van gezonde voeding en innovatieve agrifood en over positieve gezondheid in het kader van de Gezondste Regio. De koning en koningin arriveerden om tien uur op Brightlands Campus Greenport Venlo waar ze werden verwelkomd door directeur Saskia Goetgeluk. Het paar nam vervolgens deel aan een levendig kringgesprek onder leiding van de voorzitter van de Gezondste Regio burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de M...

Lees meer...

Nieuws

27-05-2021

Slimme tool voor thuiswerken

Landelijk mobiliteitsplatform Zo Werkt Het, een initiatief van onder andere Slim & Schoon Onderweg, biedt organisaties vanaf vandaag de mogelijkheid om een plan te maken voor structureel hybride werken. In 2020 maakte de wereld kennis met hybride werken door corona: gedeeltelijk thuis, gedeeltelijk op locatie. Steeds meer bedrijven en werknemers zien de voordelen hiervan in, waaronder minder CO2-uitstoot, flexibiliteit, hogere productiviteit, minder reistijd én meer ontspannen, buiten de spits, reizen. Speciale tool Op www.zower...

Lees meer...

Column

26-05-2021

Is de crisis voorbij als corona tot het verleden behoort?

Bijna dagelijks bereiken ons de positieve berichten omtrent het coronavirus. De IC-bezetting daalt, de maatregelen worden versoepeld, nog even en we zijn allemaal gevaccineerd. Reden om opgelucht adem te halen en met optimisme vooruit te kijken. De vraag is echter, ben je nu als ondernemer of werkgever echt door de crisis heen of gaan we nu pas merken wat de gevolgen zijn? Als eigenaar van een landelijk stress- en burn-out bedrijf heb ik de spanning bij werknemers zien oplopen. Het thuiswerken, gebrek aan vakantie, thuisonderwijs en angst voor het coronavirus heeft veel gevraagd van ons allemaal. Toch heeft dat nog niet gezorgd...

Lees meer...

Nieuws

26-05-2021

Panattoni Nederland breidt team uit met Mariska Venema, Sibren van Etten en Salih Umut

Met de aanstelling van deze drie ervaren vastgoedspecialisten kunnen nieuwe projecten bij Panattoni nog sneller en efficiënter worden opgepakt Mariska Venema zal zich als Transaction Manager vooral toeleggen op het due diligence proces en alle juridische en contractuele aspecten binnen Panattoni Nederland. Salih Umut, Treasury Analyst, behartigt zaken als de tijdige funding van projecten, betalingsstromen en budgetteringen. En tenslotte Sibren van Etten, Investment Analyst, die zich voornamelijk richt op het aangaan en onderhouden van duurzame relaties met investeerders en financiële instellingen. ...

Lees meer...

Nieuws

25-05-2021

Een op de vier werknemers gebruikt update toestel als smoes voor gemiste oproep

26% van de Nederlandse werknemers bevestigde dat ze hebben gedaan alsof hun apparaten updates aan het installeren waren zodat ze niet naar een gesprek of vergadering hoefden te gaan. Wereldwijd lag dit percentage op 21%. Dit excuus is aannemelijk omdat software-updates werkdagen kunnen verstoren: 31% van de werknemers in Nederland zegt wel eens te laat te zijn geweest voor een gesprek vanwege updates. Dit zijn de bevindingen van een recent onderzoek dat Kaspersky heeft laten uitvoeren naar de houding en gewoonten van werknemers internationaal ten opzichte van updates. Frequente vergaderingen worden vaak gezien als een van de me...

Lees meer...

Nieuws

25-05-2021

Sinds coronacrisis onderhandelen sollicitanten over thuiswerken, flexibele uren en vaste aanstelling

HR-professionals zien sinds de coronacrisis een verschuiving in de eisen van kandidaten rondom (secundaire) arbeidsvoorwaarden. De meest genoemde is dat de sollicitant vaker eisen stelt met betrekking tot thuiswerken. Ruim een derde (35%) geeft dit aan. Een kwart merkt op dat potentiële kandidaten meer waarde hechten aan flexibele werkuren. Naast de roep van sollicitanten om meer flexibiliteit, is de vraag naar een vaste aanstelling ook een belangrijkere eis geworden. 23 procent van de HR-professionals merkt dit, sinds het begin van de coronacrisis, op. Deze cijfers maakt Pro Contact bekend, na onderzoek onder 361 HR-professionals....

Lees meer...
Algemene voorwaarden