Nieuws

25-08-2020 08:54

Nederlandse MKB-bedrijven laten miljoenen euro's groene subsidie liggen

Startups en MKB'ers lopen tientallen miljoenen euro's mis, omdat zij niet de weg kennen naar alle overheidspotjes voor de energietransitie. Groene subsidies, inkoopbudgetten en regionaal aanjaaggeld gaat veel vaker naar grote bedrijven en kennisinstellingen. Slechts 1 op de 1200 startups en MKB-ondernemers heeft de laatste zes jaar succesvol een subsidie voor energie-innovatie gekregen. Dat blijkt uit onderzoek door Innovatiespotter. Ook bij regionale duurzaamheids-projecten mist het MKB de boot. Dat komt omdat 85% van de regionale overheden de energie- innovators in hun eigen werkgebied niet weten te vinden. Opvallend is dat maar liefst 95% van de regionale overheden denkt dat het MKB meer kan profiteren van de energietransitie, zo blijkt uit onderzoek.

Oorzaken op een rijtje
"Er zijn zoveel verschillende regelingen dat MKB'ers die niet allemaal kunnen bijhouden", zegt Gea Vellinga van Innovatiespotter. "Vooral micro-bedrijven en kleine MKB'ers hebben geen structurele capaciteit om dit soort kansen te onderzoeken. Een aanvraag kost bovendien heel veel tijd en geld. Je hebt vaak geen idee hoe kansrijk je bent en na twee afwijzingen houd je het verder voor gezien."

MKB-ondernemers búiten het overheidsnetwerk schatten hun kansen bovendien lager in dan collega-bedrijven die al wél in het overheidsnetwerk zitten. Die nemen overheidsinformatie sneller tot zich toe en weten hoe ze een subsidierapport moeten schrijven. Het zijn juist die ondernemers die je volgens Vellinga eerder in de subsidiecarrousel terugziet. Verder wijst ze op de manier waarop wervingsprocessen zijn georganiseerd. "Die gaan op basis van zelfselectie en dat is een ramp voor het innovatielandschap. Bijna elke subsidie-regeling heeft separaat communicatiebudget en benadert ondernemers met informatie en uitnodigingen. Die moeten zich steeds weer afvragen of het wat voor hen is en dat kunnen ze moeilijk inschatten."

Duurzame innovaties stimuleren
Innovatiespotter roept overheden op om de subsidieregelingen anders te organiseren. "Draai het om. Laat de overheid zich verdiepen in de regeling en zelf de best passende bedrijven benaderen. Deze aanpak kan alleen als je de best passende bedrijven weet te vinden, ook buiten je netwerk", aldus Vellinga.

Innovatiespotter.nl is een data science bedrijf dat met Artificial Intelligence startups en andere bedrijven opspoort met innovatie-, technologie- en duurzaamheidsinnovaties. De circa 2 miljoen bedrijven die ons land telt worden hierop doorlopend gescand. Daarnaast worden honderden specifieke bronnen geraadpleegd, zoals startup-initiatieven, subsidieregisters en innovatienetwerken. "Duizenden Nederlandse startups en MKB-ondernemers zijn actief met duurzame energie-oplossingen", zegt Vellinga. "Van ontwikkelaars van zonnepanelen, warmtepompen en energiescans, tot innovators in de wind-industrie, getijdenenergie, waterstof, biogas en de industrie. Veel van deze bedrijven krijgen geen subsidie, zitten niet in energie-netwerken en zijn niet terug te vinden in duurzaamheidsprojecten. Met de Innovatiespotter maken we deze startups, scale ups en MKB-ondernemers wél vindbaar."

 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by