Artikel

25-11-2020 13:21

Participeren in nieuwe tijden

Nieuwe tijden, bieden nieuwe kansen. In een razend tempo is de manier waarop we participeren veranderd. Van fysieke bijeenkomsten naar bijvoorbeeld online Webinars. Er ontstaan steeds meer nieuwe digitale tools om participeren zo goed mogelijk vorm te geven. Ook Kragten ontwikkelde in een rap tempo mee om zo toch haar participatieprocessen door te kunnen zetten. Passend bij het project, het doel én de doelgroep.

Flexibiliteit, efficiëntie en samen
Deze tijd zorgt voor urgentie en creativiteit van alle partijen aan tafel. Vaak worden dingen gedaan uit gewoonte. Juist deze periode dwingt ons om anders na te denken, het biedt kansen om te versnellen en te verdiepen rondom nieuwe (online) methodieken. Efficiënt, snel en toch samen. Het voordeel van online participeren is dat je een veel groter bereikt hebt. Het helpt je tevens nieuwe doelgroepen aan te trekken. Daarnaast bied je participanten een stukje flexibiliteit. In sommige gevallen betekent dat meedenken wanneer het jou uitkomt of deelnemen zonder reistijd. Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en tools die online participatie goed mogelijk maken. Wij laten je graag een aantal voorbeelden zien voor verschillende processen en projectfases. Van kleine ontwikkelingen tot complete visies.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan gemeente Steenbergen
De gemeente Steenbergen is in samenwerking met Kragten aan de slag gegaan om een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan vorm te geven. Hierbij is ingezet op online participatie middels een enquête. Deze enquête beschikt over een locatie-intelligentie. Hierdoor is het mogelijk voor inwoners om routes op de kaart te tekenen en specifieke locaties aan te geven. Via deze weg verzamelen we veel relevante informatie rondom veilige of juist onveilige plekken binnen de gemeente. Zo hebben we van meer dan 700 mensen in Steenbergen in kaart weten te brengen hoe deze mensen naar hun meest bezochte bestemmingen lopen en/of fietsen. Vanuit de data uit de enquête exporteren we vervolgens verschillende GIS-kaarten met als resultaat een beeldende analyse.

Online jongerenparticipatie in Someren
Voor het ontwikkelen van een nieuwe centrumvisie in de dorpskern Someren hebben we extra aandacht besteed aan het participeren met jongeren. Deze groep missen we vaak bij een standaard bijeenkomst. Wij wilden graag weten hoe zij de toekomst van het dorp zien en wat voor thema’s en elementen zij graag zien terugkeren in de dorpskern. Eerst gaan we aan de hand van de online tool Mentimeter aan de slag met een aantal stellingen. De jongeren kunnen hun mening direct geven via hun mobiel en het resultaat wordt live getoond op het scherm. Aan de hand hiervan brengt de voorzitter van de avond de discussie op gang en stelt vragen. Dit brengt duidelijk inzicht in de behoefte van jongeren. Als resultaat ontvingen we vele positieve geluiden over deze aanpak en het betrekken van de jongeren en gaat de gemeente nu concreet met deze output aan de slag.

Professionele Webinarvoor centrumplan Aalst
Samen met gemeente Waalre gingen we met bewoners, ondernemers en winkeliers aan de slag om van het centrum een Aalst een levendig en compact dorpshart met een aantrekkelijke uitstraling te maken.Om de opgehaalde informatie, de stand van zaken en de vervolgstappen te delen met de mensen organiseerde we een professioneleWebinar.Licht, geluid, beeld en sfeer waren tot in de puntjes waren verzorgd. Kort, krachtig en aantrekkelijk waren hierbij het uitgangspunt. Het doel van deze Webinar was om informatie te zenden. Verschillende sprekers kwamen aan het woord en door middel van de chat ontstond er interactie met het publiek. Kon je niet tijdens de Webinar aanwezig zijn, dan was het mogelijk om deze online terug te kijken. Het biedt veel flexibiliteit voor de doelgroep én is erg laagdrempelig om in te stappen. Met als resultaat dat alle geïnteresseerde via een gemakkelijke weg op de hoogte zijn gesteld van het project en de kans krijgen om vragen te stellen.Participatiewebsite centrumvisie Hilvarenbeek 

Samen met de gemeente Hilvarenbeek stelde Kragten een centrumvisie op. Door COVID-19 liep de vaststelling van deze visie enige vertraging op. Maar in de tussentijd stonden we niet stil! Deze tijd is goed benut door inwoners, bezoekers en ondernemers nog meer kans te geven om mee te denken over deze visie. Er is een website opgezet met informatie over het project en met stellingen. Deze stellingen gingen over verschillende deelgebied van het centrum en zijn voorzien van een eenvoudige eens/oneens knop. Met één klik konden mensen hun mening laten horen. Uiteraard was er ook ruimte om een reactie achter te laten of een geheel eigen idee in te dienen. De stellingen zijn een groot succes geweest. Mensen konden op een laagdrempelige manier hun mening laten horen. De resultaten helpen om gedragen keuzes over het centrum te maken. 

Omgevingsvisie in Roerdalen
Kragten geeft samen met de gemeente Roerdalen vorm aan een nieuwe omgevingsvisie. Hier geven we richting aan de leefomgeving van de toekomst in Roerdalen. De ideeën en meningen van de inwoners zijn hierbij van groot belang. Zij hebben gebiedskennis en kennen Roerdalen het beste. Om informatie bij deze groep te vergaren is er een online storymap met enquête verspreid. Deze storymap bevat interactiekaarten waarop inwoners kunnen aangeven waar ze trots op zijn of wat er juist beter kan. De online mogelijkheid leverde een brede respons op en de resultaten vormen een goede basis voor de omgevingsvisie.

Een samenleving die actief meedoet en -denkt, ze laten van zich horen
Dat is precies waar participatie om draait! Kortom: Er zijn legio manieren om te participeren. Juist in deze nieuwe tijden. Met de aankomende Omgevingswet wordt dit in de toekomst alleen nog maar belangrijker. Dan zijn gemeente verplicht om een participatiebeleid op te stellen. Beleid zorgt hierbij voor een belangrijke basis, de ondergrond waar je op gaat bouwen. Bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van de vele methodes die tijdens z’n proces kunnen worden ingezet. Tools die helpen om je beleid na te streven. Heb jij al nagedacht hoe dat jouw participatieprocessen het beste vorm kunnen krijgen?

 
delen:
Algemene voorwaarden