Column

16-06-2020 09:00

De nieuwe realiteit van de artsen: hoe om te gaan met het ethisch dilemma van zorgverlening

Op het hoogtepunt van de Covid-19 crisis heeft een cardioloog een patiënt met borstkanker. Een jonge moeder die dringend een borst besparende operatie moet ondergaan. Het risico op uitzaaiingen wordt steeds groter naarmate de tijd verstrijkt. Toch wordt de operatie uitgesteld in verband met overbezetting en overbelasting van de IC als gevolg van de vele coronapatiënten. Als de cardioloog een kijkje neemt op de IC blijken er opvallend veel mensen met een metaboolsyndroom. Daarnaast ook vaak nog adipeus en op hoge leeftijd. 

Een dergelijk voorbeeld kan natuurlijk leiden tot interne discussies binnen het ziekenhuis. Wat je wilt is, dat medici niet voor deze keuze komen te staan. Het is dus heel belangrijk om binnen de beroepsgroep hierover met elkaar van gedachte te wisselen en naar oplossingen te zoeken. Door nu tijd en moeite te investeren kunnen dilemma’s als deze in de toekomst, bij bijvoorbeeld een tweede golf van Covid-19 besmettingen, worden voorkomen.

Op hoog niveau is hier inmiddels wel aandacht voor, maar worden daarbij ook de mensen uit de praktijk er voldoende bij betrokken. Zij ervaren de dilemma’s dagelijks en willen graag meepraten.

Door een aantal dagen in een kleine groep gelijkgestemden dit soort zaken te bespreken onder leiding van deskundigen ontstaan oplossingen die breed worden gedragen in de beroepsgroep. Het geschetste probleem is maar één van de vele voorbeelden. Het bij elkaar komen geeft de mogelijkheid om talloze problemen te bespreken. Door het delen van kennis en ervaring wordt het mogelijk de nieuwe realiteit daadwerkelijk vorm te geven.

Het Marriott Hotel Amsterdam, het Renaissance Amsterdam Hotel en Totaalcoaching willen dit platform bieden en zo bijdragen aan een gezonde en werkbare samenleving. De bedoeling is om meerdaagse bijeenkomsten te organiseren van kleine groepen samengesteld uit mensen die werkzaam zijn in de essentiële beroepen, zoals de medische sector, hulpverlening, dienstverlening en zwaar getroffen ondernemingen, zoals binnen het MKB, zzp'ers, de horeca-, reis-, cultuur- en evenementensector etc.

Voor meer informatie: Peter Zaal tel 06-20712438 of p.zaal@totaalcoaching.nl

 
delen:
Algemene voorwaarden