Nieuws

14-07-2020 15:22

Duitsland zet volgende stap: financieel voordeel voor Nederlandse studenten in Duitsland

Het Duitse Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek versterkt de Corona-bijstand voor buitenlandse studenten: Voor de maanden juli en augustus biedt de Duitse regering financiële steun aan die niet terugbetaald dient te worden. Alle studenten die aan Duitse universiteiten ingeschreven zijn en ten gevolgen van de Covid-19-pandemie in een noodsituatie zijn geraakt, kunnen de tussentijdse financiële steun aanvragen.

Volgens MyGermanUniversity, een portaal dat Duitse universiteiten ondersteunt bij het aantrekken van internationale studenten, is deze hulp vooral belangrijk voor buitenlandse studenten, aangezien in deze groep 75% van de studenten tijdens hun studie ook in Duitsland werkt en dus ook kwetsbaarder zijn voor financiële problemen tijdens de gehele looptijd van de pandemie. Tobias Bargmann, CEO van MyGermanUniversity, verwelkomt de nieuwe steunmaatregel: "De tussentijdse financiële steun is als het ware een cadeau aan de studenten. Zo kunnen veel Nederlandse studenten hun studie in Duitsland toch voortzetten zonder bang te hoeven zijn voor extra schulden". Hij voegt eraan toe dat deze crisis als stressvol kan worden ervaren, vooral voor internationale studenten, die vaak ver weg zijn van hun familie thuis, en benadrukt dat de overheidsmaatregelen de financiële zorgen op zijn minst kunnen verlichten.

Om gebruik te kunnen maken van de tijdelijke hulp moeten studenten uit Nederland aantonen dat ze op dit moment in een financiële noodsituatie verkeren, als gevolg van de corona-pandemie, bijvoorbeeld omdat hun studentenbaan tijdelijk is stopgezet. Afhankelijk van de situatie van de student varieert het steunbedrag tussen de €100 à 500€ per maand. MyGermanUniversity adviseert alle Nederlandse studenten die aan Duitse universiteiten zijn ingeschreven om van deze mogelijkheid zeker gebruik te maken.

Als we internationaal vergelijken, onderscheidt Duitsland zich als een van de landen die ook buitenlandse studenten in de Covid-19-pandemie ondersteund. Dit past in de algemene internationaliseringsstrategie van het Duitse hoger onderwijslandschap, waardoor Duitsland een van de meest populaire bestemmingen voor internationale studenten is. Volgens MyGermanUniversity studeren ongeveer 300.000 internationale studenten aan Duitse universiteiten.
delen:
Algemene voorwaarden