Nieuws

21-10-2020 16:01

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-vergunningen Energielandgoed Wells Meer ter inzage

Gemeente Bergen is bezig met de ontwikkeling van Energielandgoed Wells Meer. Een grootschalig en robuust gebied van ongeveer 400 hectare waar duurzame energie opgewekt wordt met bijvoorbeeld zonnepanelen en windturbines. De realisatie van het Energielandgoed speelt een belangrijke rol in het behalen van de doelstelling: gemeente Bergen in 2030 energieonafhankelijk. 

Ontwerpbestemmingsplan
In het huidige bestemmingsplan heeft het projectgebied voornamelijk een agrarische bestemming. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de realisatie mogelijk van Energielandgoed Wells Meer. Een gebied waar duurzaam energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en windturbines en ruimte is voor educatie, bedrijvigheid, natuur en recreatie.

Ontwerp-vergunningen
Momenteel liggen er drie ontwerp-vergunningen ter inzage: de ontwerp-omgevingsvergunning voor de vier windturbines, de ontwerp-omgevingsvergunning voor de zonnepanelen en de ontwerp-watervergunning . De ontwerp-omgevingsvergunning voor de windturbines is een flexibele omgevingsvergunning voor de bouw van vier windturbines op één exacte locatie, waarbij de hoogte van de windturbines kan variëren tussen 195 meter (minimum) en 250 meter (maximum). De definitieve hoogte van de windturbines is nog niet bekend en wordt later bepaald.


 
delen:
Algemene voorwaarden