Nieuws

11-12-2020 13:22

Intensievere samenwerking ROC Gilde Opleidingen en Fontys

Met een eerste verkennend management event en het ondertekenen van een intentieovereenkomst bekrachtigden Fontys en ROC Gilde Opleidingen afgelopen 4 december hun brede intentie om op allerlei vlakken nog intensiever samen te gaan werken. Hoewel er al sprake is van mooie voorbeelden van samenwerking, is deze nu bestuurlijk en strategisch bekrachtigd. Door deze samenwerking zijn Fontys en Gilde ervan overtuigd dat er een nog beter aanbod aan studenten in de regio geboden kan worden dat ook nog beter aansluit bij het DNA van Noord- Limburgse bedrijven en instellingen. Gilde en Fontys gaan het komende halfjaar de verschillende stakeholders - zoals gemeenten, provincie, rijksoverheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven - actief betrekken bij de verwezenlijking van de intentieovereenkomst.

Tijdens het management event gingen bestuurders van Fontys (Hans Nederlof en Elphi Nelissen) en Gilde (Peter Thuis en Patrick Tummers) in op de vragen omtrent het hoe en waarom van de samenwerking. 
De samenwerking is bekrachtigd door de ondertekening van een intentieovereenkomst door beide onderwijsinstellingen op 4 december jongstleden. Daarmee is vastgelegd dat zowel Fontys als Gilde op onderwijsinhoud samen willen werken, te verkennen hoe een aantal zaken inhoudelijk en fysiek dichter bij elkaar te brengen. De inhoudelijke samenwerking wordt versterkt door teams en docenten te faciliteren in het vormgeven en afstemmen van curricula, moduleren, doorlopende leerlijnen, succesvolle doorstroom en opleidingsportfolio, waarbij over de grenzen van locaties heengewerkt wordt. Verder wordt verkend hoe gebouwen en faciliteiten gezamenlijk gebruikt kunnen worden. Mooie voorbeelden in dit kader zouden gezamenlijk te ontwikkelen Centra voor Logistiek en  Engineering en Mechatronica zijn.

Door samen te werken in de brede opleidingsinfrastructuur zijn Gilde en Fontys ervan overtuigd dat zij een beter aanbod kunnen bieden aan studenten in de regio dat ook nog beter aansluit bij het DNA van Noord- Limburgse bedrijven en instellingen.

Meerwaarde voor studenten
De versterkte samenwerking bevordert een kwalitatief beter aanbod dat aantrekkelijk is voor de regionale vo-leerlingen, en een betere doorstroom van mbo naar het hbo. Bovendien kunnen interessante praktijkopdrachten (bij regionale bedrijven en instellingen) ontstaan, waarin mbo- als hbo-studenten samenwerken, iets dat in het werkveld ook gebeurt.

Meerwaarde voor bedrijven en regio
Het bundelen van krachten biedt de mogelijkheid te komen tot ‘broedplaatsen’ voor innovatie en LLO vraagstukken voor en samen met bedrijven en instellingen in de regio. Op laagdrempelige wijze kan innovatie en kennis worden samengebracht. Daarnaast kunnen gezamenlijk opleidingen en trainingen worden vormgegeven voor zowel jongere alsook voor volwassen studenten. Hiermee wordt bijgedragen aan oplossingen voor Human Resource vraagstukken. Tot slot kunnen regionale bedrijven en instellingen hun aantrekkingskracht vergroten door een verbinding aan te gaan met het beroepsonderwijs. Bovenstaande draagt bij aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van de regio.
 
delen:
Algemene voorwaarden