Nieuws

12-01-2021 10:25

Nieuw instrument gelanceerd om cyberweerbaarheid ondernemers te vergroten

Een cyberincident kan grote gevolgen hebben. Toch is digitale veiligheid bij veel ondernemers een ondergeschoven kindje. Vaak ontbreekt de kennis om de digitale beveiliging goed op orde te brengen. Ondernemersorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben de handen ineen geslagen en een nieuw instrument ontwikkeld om het mkb weerbaarder te maken tegen cyberaanvallen: de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid. Deze is vandaag gelanceerd.

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) speelt een belangrijke rol in onze economie. Bijna alle bedrijvigheid in Nederland valt onder het mkb. Door hun cruciale rol zijn deze bedrijven aantrekkelijk voor internetcriminelen. Uit onderzoek van SIDN (juni 2020) blijkt dat maar liefst 22% van de mkb’ers in 2019 slachtoffer werd van cybercriminaliteit. Het werkelijke getal ligt mogelijk nog hoge; uit schaamte doet niet iedereen aangifte.

Gevolgen zijn groot
Net als bij brand en inbraak is de ondernemer zelf verantwoordelijk voor een goede digitale beveiliging van het bedrijf. Veel ondernemers denken dat een cyberincident een ver-van-hun-bed-show is. Helaas is de realiteit dat steeds meer bedrijven het doelwit zijn. Eenmaal het slachtoffer van cybercriminaliteit zit de ondernemer met de handen in het haar. Wat als de computers geblokkeerd zijn, de volledige klantenhistorie verdwenen is en de planning niet meer beschikbaar is? Bedrijven die dit overkomt liggen volledig plat, met soms een faillissement tot gevolg.

Weerbaar mkb ook belangrijk voor ketensamenwerking
Een cyberaanval heeft niet alleen gevolgen voor het bedrijf zelf. In de ketensamenwerking neemt het mkb een belangrijke plek in. Zo zijn ook multinationals voor de informatie-uitwisseling afhankelijk van veel kleine en grotere ondernemingen; talloze systemen zijn aan elkaar gekoppeld. Een mkb’er die onderdeel uitmaakt van deze keten heeft daarin de verantwoordelijkheid om de beveiliging van zijn bedrijf goed op orde te hebben.

Lancering Risicoklassenindeling
Verschillende partijen hebben onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met elf vragen die de ondernemer invult om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.

Aan dit project werkten onder andere VNO-NCW, MKB Nederland, CIO Platform Nederland, Verbond van Verzekeraars, Nationale Politie, Cyberveilig Nederland, NLdigital en Partnering Trust mee. Het risicomodel is dinsdag 12 januari 2021 live gegaan via het Digital Trust Center (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat). Ondernemers kunnen hun risico checken via digitaltrustcenter.nl/risicoklasse. 
 
delen:
Algemene voorwaarden