Nieuws

22-06-2022 08:09

Nederland op 12de plaats als voorkeursland om in te wonen en te werken

Arbeidsmigratie wordt steeds vaker genoemd als oplossing voor de tekorten op de Nederlandse arbeidsmarkt. De meest logische arbeidsmigratie is omwille van vergunningen uit andere Europese landen, al neemt de krapte en schaarste breed in Europa sterk toe. Uit onderzoek van Intelligence Group onder de Europese beroepsbevolking in 2021/2022, representatief afgenomen onder 99.175 personen in 27 landen, blijkt dat Nederland op de 12de plek staat als voorkeursland. Meest populaire landen voor Europeanen om in te wonen en werken zijn Amerika, gevolgd door Duitsland en Australië. In de top-6 staan drie niet-Europese landen.

Ruim 57 miljoen European zouden in het buitenland willen werken. Daarvan hebben 4,6 miljoen een ook een voorkeur voor Nederland. Gemiddeld heeft iemand een voorkeur voor 3 tot 4 landen waar ze graag zouden willen werken. 8,1 Procent noemt derhalve Nederland als een voorkeursland en heeft daarmee de 12 plek in de ranking met voorkeurslanden. Amerika, the promised land, staat al sinds het onderzoek in 2007 voor het eerst is gedaan op nummer 1. Duitsland is het Europese land met de grootste Europese voorkeur met bijna een kwart, gevolgd door ‘the lucky country’, down under, Australië.

“De positie als aantrekkelijk land om in te werken is in in de afgelopen jaren niet beter geworden. Sinds de politieke ontwikkelingen in Nederland aan het begin van deze eeuw, en de ontwikkelingen in de recente jaren zoals de Polen Hotels, uitbuiting Oekraïners, en commissie Roemer heeft Nederland een stuk van haar internationale aantrekkingskracht verloren, met name bij arbeidsmigranten. Het is steeds moeilijker om arbeidsmigranten te verleiden naar Nederland te komen, en eenmaal aangekomen ook steeds moeilijker vast te houden. De concurrentie is ook sterk toegenomen op de internationale arbeidsmarkt, o.a. door brede Europese krapte op de arbeidsmarkt. Bij kenniswerkers, mede door de aantrekkelijkheid van Amsterdam en de 30% regel, is er wel nog voldoende aanbod.”Aldus Geert-Jan Waasdorp, CEO Intelligence Group.“Het is cruciaal dat Nederlandse werkgevers en (uitzend)bureaus zich als betere werkgevers gaan neerzetten op de internationale arbeidsmarkt. Ook professionelere en gerichtere arbeidsmarktcommunicatie en recruitment is hierin essentieel”

Het grootste arbeidspotentieel voor Nederland (zowel in absolute aantallen als relatief) ligt in Polen. Het arbeidspotentieel is daar 737.000 personen groot en het voorkeurspercentage van Nederland is 19,5%. Polen wordt gevolgd door Duitsland (723K) en Engeland (532K), al is Nederland niet bovengemiddeld populair in deze landen. Dat is opvallend aangezien het ‘aangrenzende’ landen zijn, die normaliter een hogere populariteit genieten.

Grootste arbeidspotentieel voor Nederland afkomstige uit:

Polen (737K)
Duitsland (723K)
Engeland (532K)
Italië (449K)
Spanje (404K)

Nederland is relatief het populairste in:

Polen (19,5%)
Griekenland (15,6%)
Kroatië (14,5%)
Letland (14,4%)
Slowakije (14,2%)

Bijna 1 op de 5 polen noemt Nederland als voorkeursland, gevolgd door Grieken en Kroaten. Ondanks dat de populariteit van Nederland groter is in deze landen, is het totale aanbod kleiner aangezien dit relatief kleine landen zijn. Polen is de enige uitzondering.

Nederland als werkland het minst populair in:

Frankrijk (2,5%)
Zwitserland (4,9%)
Zweden (5,0%)
Engeland (5,6%)
Duitsland (7%)

Enkele knelpunten op de arbeidsmarkt op te lossen met internationaal aanbod
Het grootste potentiële aanbod van Europees arbeidsmarkttalent ligt in de beroepen Transport, Wetenschap, Horeca, Logistiek en commercieel. Daarbij sluit het volume van het aanbod aan bij enkele grote schaarste gebieden en is er voldoende arbeidspotentieel om de tekorten aan te vullen. Verder valt op dat Nederland relatief populairder is onder white collar beroepen (ipv blue collar beroepen) en een zeer beperkte populariteit geniet in bijv. zorg en directie. Nederland heeft nauwelijks een (interessante) positie op de Europese arbeidsmarkt voor verpleegkundigen of directiefuncties. Dit is o.a. ingegeven door de restricties die het BIG-register oplegt voor personen werkzaam in de zorg en de minder competitieve beloningsstructuur voor managers/directeuren.

Top-5 beroepen met de grootste voorkeur voor Nederland:

Transport
Onderzoek/ Wetenschap/ R&D
Horeca/ Bediening en voedselbereiding
Logistiek (verpakking, verzending, magazijnbeheer)
Verkoop/ Commercieel/ Sales

Beroepsgroepen met de laagste voorkeur:

Verpleging/ Verzorging/ Welzijn
Inkoop
Directie/(interim)-management
Juridisch
Design/ Grafisch/ Ontwerp

Nederlanders geven zelf de voorkeur aan Spanje om in te wonen/werken
Ruim 1,3 Nederlanders zouden het interessant vinden om (tijdelijk) is het buitenland te wonen en te werken. Daarbij geniet Spanje de absolute voorkeur met 36 procent, gevolgd door Amerika, Duitsland, Engeland en Italië. Hieronder staan de top-10 favoriete woon/werk landen van Nederlanders.

Voorkeur voor:

Spanje 36%
Verenigde Staten 32%
Duitsland 27%
Verenigd Koninkrijk 24%
Italië 17%
Australië 15%
België 15%
Frankrijk 14%
Zweden 12%
Canada 11%


Afbeelding van Rudy and Peter Skitterians via Pixabay 

 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by