Nieuws

17-11-2022 07:56

Onderzoek: IT-leiders identificeren belangrijkste aanjagers van groei in de overgang van een pandemie naar een recessie

IT-leiders hebben het gevoel dat ze een belangrijke rol spelen als het gaat om zakelijke besluitvorming, maar dat hun vermogen om wendbaarheid in de organisatie te stimuleren wel eens van korte duur kan zijn. Dit blijkt uit een nieuw onderzoek van Appian (NASDAQ: APPN). 90% van de Nederlandse software- en app developers zien dat hun organisatie de focus al aan het verleggen is van innovatieprojecten naar kostenbesparende initiatieven Hierdoor kan het momentum dat is bereikt dankzij de versnelde uitrol van nieuwe technologieën en oplossingen tijdens de Covid-pandemie verloren gaan. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor bedrijfsgroei en technologische transformatie in een tijd waarin wendbaarheid en nieuwe ideeën moeten worden aangemoedigd.

In de nieuwe studie, "From boom to bust: Why empowering developers is vital for business innovation", zijn 1.500 developers en software engineers in heel Europa (Frankrijk, Italië, Duitsland, Nederland, Spanje en het VK) ondervraagd. Uit het onderzoek bleek dat driekwart (93%) van de respondenten in Nederland bezorgd is dat de overgang van een pandemie naar een recessie ertoe zal leiden dat bedrijfsleiders hun IT-budgetten en personeelsbestand zullen bevriezen, waardoor de IT-achterstand toeneemt en de digitalisering en modernisering van ondernemingen wordt vertraagd.

Dit staat in schril contrast met de vooruitgang die werd geboekt tijdens de pandemie toen snelle acties en nieuwe benaderingen van bedrijfsinnovatie werden vereist. Negen op de tien (91%) respondenten in Nederland zegt dat de afgelopen twee jaar de aandacht van hun bedrijf voor IT-gedreven bedrijfstransformatie sterk is toegenomen. Ondertussen zegt ruim vier van de vijf (85%) dat zij nu volledig invloed hebben als besluitvormingspartner van hun bedrijf. Bedrijven die er niet in slagen om de toegenomen invloed van IT-developers te benutten, lopen het risico dat hun rendement afneemt.

Gevraagd naar de gevolgen van het bevriezen van IT-budgetten en een mogelijke afname in IT-personeel, werden door Nederlandse developers vier belangrijke gevolgen genoemd: hun organisatie zal meer moeite hebben met het benutten van groeikansen (49%); het zal langer duren om nieuwe platforms te integreren, waardoor de ROI zou dalen (47%); het bedrijf zou meer moeite hebben met fragmentatie en silo’s (47%), en de doorloop onder IT-personeel zou toenemen (48%).

Het onderzoek had ook het doel om te begrijpen hoe Europese software-developers en -ingenieurs denken over het vermogen van hun organisaties om in deze markt te innoveren, en welke invloed zij kunnen hebben op de zakelijke besluitvorming tijdens de onzekere economische periode.

Respondenten in Nederland noemden aanpassing van de bedrijfsstrategie als gevolg van economische veranderingen (49%), behoud van de focus op de kerntaak (42%) en het gebruik van nieuwe technologieën en platforms (36%) als de top drie van kritische aanjagers van groei in het licht van de economische onzekerheden. Als het gaat om zakelijke beslissingen vanuit een technologie-oogpunt, blijkt uit de inzichten dat developers veel waarde hechten aan de noodzaak van betere samenwerking en wederzijds begrip.

Ruim twee op vijf (41%) van de Nederlandse developers zegt dat silovorming in de organisatie een volledig begrip van het juiste gebruik van IT in de weg staat. Een even groot deel (41%) geeft aan dat de organisatie volgens hen IT niet op genoeg waarde schat. Om deze uitdagingen te overwinnen, zeggen negen van de tien (90%) Nederlandse developers dat het personeelsbestand van de toekomst meer business-savvy IT-professionals en meer IT-savvy business-professionals moet omvatten, als organisaties veranderingen met succes willen beheren en doorvoeren

IT-leiders geloven ook dat technologie Nederlandse bedrijven kan helpen efficiënter te worden in een tijd waarin ze meer willen bereiken met minder. Bijna de helft (45%) van de respondenten gelooft dat technologieën zoals low-code-ontwikkeling en AI/machine learning kunnen helpen bij het aanpakken van de uitdagingen op het gebied van resources en zakelijke betrokkenheid waarmee IT wordt geconfronteerd (respectievelijk 45% en 41%). Daarnaast helpen deze technologieën organisaties om zich aan te passen aan veranderingen in het werk sneller te realiseren.

"Covid dwingt bedrijven om hun processen snel te innoveren, de automatisering te verhogen en nieuwe technologieën te omarmen", aldus Michael Beckley, medeoprichter en CTO bij Appian. "Organisaties die blijven investeren in IT-geleide innovatie en wendbaarheid zullen beter voorbereid zijn om te navigeren door de krappe economische omstandigheden die in 2023 worden verwacht."
 
delen:
Algemene voorwaarden