Nieuws

06-02-2023 09:24

Vrouwelijk leiderschap zorgt voor meer inclusie, maar niet voor meer diversiteit

Intermediair kopt deze week dat de vrouwelijke manager meer aandacht heeft voor diversiteit. Zij baseren zich op het onderzoek van Tanja van der Lippe, hoogleraar sociologie aan de Universiteit Utrecht. De kern van het onderzoek, zegt Van der Lippe zelf, is ‘dat vrouwelijke managers een familievriendelijkere bedrijfscultuur teweeg kunnen brengen dan mannelijke managers.’ Met andere woorden, met meer vrouwen aan de top zorgen voor een meer inclusieve bedrijfscultuur.

Dat is enorm belangrijk, maar niet genoeg, volgens Britt Blomsma, directeur Ebbinge. Bij Ebbinge, een executive searchbureau dat zich richt op de werving en selectie van topbestuurders, ziet men dat de bijdragen aan meer diversiteit juist tegenvallen. Zowel mannen als vrouwen kiezen bij de werving van een directeur vaak voor een man.

Dat is niet zo verwonderlijk. De raad van commissarissen is vaak, ook de vrouwen, óók de leden met een bi-culturele achtergrond, opgegroeid in de jaren 60, 70 en 80 van de vorige eeuw Zij zijn groot geworden in een wereld waarin papa werkte en mama thuis was. De dokter, de directeur en de dominee waren mannen. Dat zorgt ervoor dat zij allemaal leiderschap onbewust eerder herkennen in een man. De eerste generatie die zonder onbewuste vooroordelen ( unconscious biases ) naar leiderschapskwaliteiten kan kijken, is de generatie die opgroeit in een wereld waar ‘de top’ al divers ís. 
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by