Nieuws

13-03-2023 15:11

Arcense ondernemers organiseren zich binnen Stichting Arcen onderneemt

De ondernemers in Arcen hebben zich georganiseerd onder de naam Stichting Arcen onderneemt. De stichting heeft zichzelf ten doel gesteld om de belangen van de Arcense ondernemers te behartigen in de grote vraagstukken die spelen in Arcen, de toeristische parel aan de Maas. Denk hierbij aan onder andere de werkzaamheden m.b.t. de dijkversterking Maas, parkeren in en rondom het dorp en toegankelijkheid en bereikbaarheid van het historische centrum. Zij zullen als groep vanuit ondernemersperspectief standpunten innemen t.b.v. deze vraagstukken en deze communiceren met de gemeente Venlo, de dorpsraad en andere partijen.

Promotie en activiteiten
Ook zullen zij gezamenlijk verder werken aan de promotie van Arcen en activiteiten en evenementen initiëren voor toeristen en inwoners, hierin werken zij natuurlijk samen met de bestaande initiatieven, verenigingen en stichtingen die reeds actief zijn in Arcen.

Bijeenkomst
De eerste bijeenkomst vond plaats bij Hotel Arcen en de opkomst was groot en divers. Naast toeristische- en horeca-ondernemers waren er ook ondernemers uit andere sectoren zoals de retail, finance en de makelaardij. Na een introductie door de voorzitter en uitleg over het doel van deze stichting heeft het Toeristische Platform Maasduinen-Venlo de ondernemers bijgepraat over de toeristische activiteiten die in 2022 voor Arcen zijn uitgevoerd en tot welke resultaten dit heeft geleid. Ook werd er een overzicht gepresenteerd van de toeristische activiteiten die in 2023 op het programma staan en hoe ondernemers uit Arcen hierop kunnen aanhaken.

De ondernemers reageerden positief op het initiatief voor een ondernemerscollectief en men ziet hier ook zeker het belang van in, omdat de ondernemers op deze manier invloed kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van Arcen, voor nu en de toekomst. Hierbij is het natuurlijk van belang om aansluiting te behouden met andere partijen zoals de inwoners.

Voor alle ondernemers in Arcen
Het bestuur bestaat uit de ondernemers Roger Hamelers (voorzitter), Richard Peters (penningmeester), Angelique Vos (bestuurslid), Rick Lemmen (bestuurslid), Quirijn Mulders (bestuurslid). Het bestuur wil benadrukken dat dit collectief bedoeld is voor alle ondernemers uit iedere sector in Arcen en waar over ieder vraagstuk dat speelt binnen Arcen kan worden gesproken dus niet alleen op het gebied van toerisme & horeca. “Ben je ondernemer is Arcen? Dan ben je van harte welkom bij ons ondernemerscollectief”, aldus voorzitter Roger Hamelers.
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by