Nieuws

15-11-2023 09:39

Veerkracht en optimisme onder Nederlandse mkb'ers ondanks uitdagingen

Ondanks zorgen over onder meer personeelstekorten en een wisselvallig overheidsbeleid, is de meerderheid van het midden- en kleinbedrijf (mkb) positief gestemd over de toekomst. Groeikansen op het gebied van technologie, digitalisering en duurzaamheid staan hierin centraal. Dit blijkt uit de Zakelijke Barometer, een gezamenlijk initiatief van Company Info, Wisecrackers (onderdeel van Mediaplus Netherlands) en MSI Consultants die het sentiment, de kansen en de zorgen blootlegt van ondernemers in het mkb.

De Zakelijke Barometer ondervraagt twee keer per jaar DGA’s van het mkb over hun visie op het gebied van onder andere technologie, digitalisering en duurzaamheid. De Zakelijke Barometer is een onafhankelijk en niet-commercieel initiatief van Company.info, MSI Consultants en Wisecrackers. Alle drie mkb-bedrijven die de Nederlandse mkb’ers hiermee een stem willen geven.

Prioriteiten en uitdagingen voor mkb-ondernemers
De bevindingen uit het onderzoek onthullen dat financiële stabiliteit en het werven en behoud van personeeltopprioriteiten zijn voor de mkb’er. Klanttevredenheid en technologische vooruitgang zijn eveneens kernpunten binnen de eigen organisatie. Als het om het beleid van de overheid gaat, houden mkb’ers zich het meest bezig met het arbeidsmarktbeleid, gevolgd door energie-, klimaat- en belastingbeleid. Regulering rondom persoonlijke gegevens en privacy is tevens een aandachtspunt.

Positief over de toekomst
Ondanks bestaande zorgen over personeel, regelgeving, concurrentie en cyberveiligheid, heerst er voor het komende jaar optimisme over bedrijfsgroei, duurzaamheid en winstgevendheid. Ruim twee derde van de mkb'ers is van mening dat hun bedrijf goed gepositioneerd is voor groei in de komende jaren. Ruim de helft geeft aan het komende jaar fors te gaan investeren in de groei van hun bedrijf en bijna zes op de tien gelooft dat ze zich snel kunnen aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

Technologie en duurzaamheid: de tweeledige groeimotor voor het mkb
Voor veel mkb-organisaties staan technologie, digitalisering en duurzaamheid het komende jaar centraal als voornaamste groeikansen. Zo zien veel mkb’ers kansen in de groeiende markt voor AI-toepassingen, digitalisering, en andere technologische innovaties, zoals procesoptimalisatie door digitalisering. Wat opvalt is dat duurzaamheid niet langer als ethische plicht wordt gezien, maar ook als een zakelijke mogelijkheid. Ruim de helft ziet een (zeer) positieve ontwikkeling op het gebied van duurzaam ondernemen.

Zorgen over rol overheid
Naast optimisme, is er ook een kritische houding van mkb’ers richting de overheid. Uit eerder onderzoek van ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland bleek al dat ondernemers ontevreden zijn over de politiek. Ook in dit onderzoek geeft de meerderheid aan dat goed ondernemen lastig is met het grillige overheidsbeleid en bijna de helft van de mkb'ers is van mening dat de overheid weinig doet om goed ondernemen makkelijker te maken. Op de vraag wie de ultieme zakelijke premier van Nederland zou moeten zijn, kan 6 van de 10 geen antwoord geven. De top 3 van de gedroomde minister-presidenten zijn: 1. Mark Rutte, 2. Frans Timmermans, 3. Pieter Omtzigt. Een opvallende keuze, aangezien Mark Rutte niet verkiesbaar is.

 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by