Nieuws

20-11-2023 08:15

Logistieke bedrijven krijgen via project CARBON-les hulp bij verduurzaming

Duurzaamheid staat zowel nationaal als internationaal hoog op de agenda voor de komende jaren, met als belangrijkste doel het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, vooral CO2. De Europese Green Deal stelt een doel van 55% reductie in CO2-uitstoot tegen 2030, vergeleken met 1990, en beoogt een klimaatneutraal Europa vanaf 2050. De logistieke sector speelt een cruciale rol in het behalen van deze doelstellingen.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek is deze sector de derde grootste bron van broeikasgasemissies, voornamelijk door vrachtvoertuigen die vaak op diesel rijden. Vanaf 2024-2025 zullen grote  bedrijven onder de CSRD-wetgeving verplicht zijn om jaarlijks te rapporteren over hun milieu-impact. Dit geldt in eerste instantie voor beursgenoteerde bedrijven en bedrijven met meer dan 250 werknemers. Bedrijven zullen moeten rapporteren over scope 1, scope 2 en scope 3 CO2-emissies, inclusief andere broeikasgassen, die worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Scope 1 betreft directe emissies van bronnen die een organisatie bezit of controleert, zoals gebouwen, transport en productie. Scope 2 omvat indirecte emissies van gekochte energie die buiten het bedrijf wordt opgewekt, maar binnen het bedrijf wordt gebruikt. Scope 3 omvat eveneens indirecte emissies, maar die worden veroorzaakt door de activiteiten van andere organisaties, zoals leveranciers, uitbestede (logistieke) activiteiten en woon-werkverkeer van werknemers.

Wat is CARBON-les
Het project CARBON-les van het Fieldlab Technological Innovation & Smart Logistics (TISL) helpt mkb-ondernemers in de logistieke sector om actief aan de slag te gaan met het meten, rapporteren en reduceren van CO2-emissies. Het project biedt samen met ketenpartners ondersteuning en praktische handvaten bij het verduurzamen van processen en organisatiestructuren binnen een bedrijf.

Het CARBON-les programma
Het programma bestaat uit vier strategische en vier operationele workshops. In de strategische workshops  worden externe factoren, waaronder wet- en regelgeving en de huidige CO2-emissies in kaart gebracht en gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen. Dit resulteert in een gedetailleerd overzicht van het totale CO2-emissiebeeld van het bedrijf. Tijdens de operationele sessies gaan we dieper in op de CO2-uitstoot van het bedrijf. We maken een grondige analyse van de CO2-uitstoot per proces, waarbij tevens verbetermogelijkheden worden geïdentificeerd. Dit levert inzicht op in de proces-specifieke CO2-uitstoot en mogelijke optimalisaties. Daarnaast wordt er een leernetwerk gevormd met bedrijven, studenten, onderzoekers van Fontys en Maastricht University en externe deskundigen. Binnen dit netwerk worden een aantal bijeenkomsten georganiseerd rondom het thema CO2-emissiereductie.

Voor wie?
Het project richt zich op Noord-Limburgse mkb-bedrijven in de logistieke sector, die hun CO2-emissies willen meten en reduceren. Het CARBON-les project is al van start gegaan bij drie bedrijven: CTV Intermodal Container Transport, TransMission Weert en Rhenus Road BV. Studenten van Fontys Venlo en Maastricht University Campus Venlo werken samen met deze bedrijven aan het verminderen van hun CO2-emissies. Er worden afzonderlijke workshops voor zowel studenten als bedrijven georganiseerd en de studenten werken nauw samen met de bedrijven aan verschillende opdrachten. Na het doorlopen van de strategische sessies kunnen bedrijven doorgaan met de operationele sessies.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by