Nieuws

17-04-2024 09:55

Bijna een kwart van de medewerkers vertrouwt er niet op dat hun CEO eerlijk en transparant is

Uit nieuw onderzoek van Personio blijkt dat bijna een kwart van de medewerkers in Nederland (24%) er geen vertrouwen in heeft dat hun CEO open en eerlijk is; voor 23% geldt dit ook voor hun senior management. Voor deze survey heeft Personio, Europa’s leidende HR-softwarebedrijf voor kleine en middelgrote bedrijven, meer dan 2.000 Nederlandse medewerkers ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt dat transparantie en communicatie tussen werkgever en werknemer cruciaal zijn voor een positieve medewerkerservaring en vertrouwen in de werkomgeving. 

Medewerkers voelen zich niet gehoord
Uit het onderzoek blijkt dat het wantrouwen van medewerkers mede wordt veroorzaakt doordat ze zich niet gehoord voelen door de bedrijfsleiding. Bijna drie op de tien (28%) ondervraagde medewerkers zegt dat ze niet de mogelijkheid krijgen om feedback over hun ervaringen te delen met het management. Bovendien heeft slechts een derde (33%) van de medewerkers het gevoel dat het management van hun organisatie daadwerkelijk luistert naar feedback van medewerkers en daar ook naar handelt.

“Vertrouwen in het management is fundamenteel voor het creëren van een cultuur waarin mensen zich betrokken voelen bij de groei en het succes van een bedrijf. Luisteren naar medewerkers is de sleutel tot het opbouwen van dit vertrouwen. Medewerkers de kans geven om regelmatig feedback te geven, bijvoorbeeld via surveys en opiniepeilingen, is een belangrijke manier om ze meer te betrekken. Het moet echter wel een tweerichtingsgesprek zijn en de bedrijfsleiding moet met medewerkers communiceren om te laten zien dat er naar feedback wordt geluisterd en dat deze serieus wordt genomen”, zegt Koen Stam, Head of Benelux voor Personio.

Meer transparantie zorgt voor een positievere perceptie van de organisatie
In deze economisch moeilijke tijden hebben medewerkers meer aandacht gekregen voor transparantie op het gebied van salarissen en loopbaanontwikkeling. Bijna de helft (47%) heeft niet het gevoel dat hun huidige beloningsniveau mee is gestegen met de inflatie en de kosten van levensonderhoud. Het is dan ook geen verrassing dat 62% vanwege deze factoren geneigd is om hun salaris te bespreken met collega’s. 

Transparantie kan ook de perceptie van medewerkers van de organisatie verbeteren. 44% van de medewerkers krijgt een positiever beeld van hun bedrijf als deze transparanter zou zijn over zaken zoals salarisschalen, de strategie en toekomstplannen, klokkenluiderprocessen, trainingsbudgetten en -kansen en de gender pay gap. Opvallend is een groot verschil tussen jongere medewerkers tot 34 jaar (49%) en oudere medewerkers van 55+ (28%), wat erop kan duiden dat jongere medewerkers meer waarde hechten aan transparantie dan oudere medewerkers. 

Meer duidelijkheid over promotiemogelijkheden leidt tot meer inzet
De data suggereren hiernaast dat transparantie over salarissen en andere factoren, waaronder beloningen en promoties, kan leiden tot betere prestaties. 62% van de medewerkers geeft aan dat meer duidelijkheid over hun potentiële salaris ervoor zou zorgen dat zij zich meer zouden inzetten voor een promotie. 39% zou gemotiveerd zijn om harder te werken of productiever te zijn, als ze wisten dat ze het komende jaar kans maken op een promotie, loonsverhoging of bonus.  Voor de periode na de aankomende 12 maanden geeft meer dan een kwart (26%) aan dat een duidelijk tijdschema of plan voor een promotie of loonsverhoging ze zou stimuleren om hetzelfde te doen.

Uit de data blijkt dat er, naast motivatie, een direct verband is tussen een hoge mate van transparantie in een organisatie en de betrokkenheid van medewerkers. De 4% van de medewerkers die hun organisatie ‘zeer transparant’ vinden over verschillende factoren (salarissen op alle niveau’s, de resultaten van personeelsonderzoeken, opleidingsbudgetten en -mogelijkheden en niet-salarisgebonden beloningen en vergoedingen) rapporteert het vaakst een hoge tevredenheid, goede prestaties en - cruciaal - loyaliteit, vergeleken met andere onderzochte medewerkers. 81% van deze medewerkers zegt dat hun productiviteit hoog is en dat ze gemotiveerd zijn voor hun werk. 

Stam vervolgt: “Nu de kosten van levensonderhoud steeds meer impact hebben op de financiële situatie van medewerkers, is het belangrijk dat organisaties de invloed erkennen die salarissen en transparantie rond salarissen heeft op de tevredenheid van medewerkers en op de algehele ervaring van medewerkers. Hoewel een salarisverhoging niet altijd mogelijk is, zullen regelmatige prestatiebeoordelingen en een duidelijk carrièrepad ervoor zorgen dat mensen beter begrijpen hoe hun totale beloningspakket eruit ziet, naast hun basissalaris. Daarnaast helpt dit om medewerkers gerust te stellen en te motiveren. Uiteindelijk zal dit ook zorgen voor vertrouwen en de algehele medewerkersbetrokkenheid verbeteren.”

Compensation Management
Uit de survey blijkt dat meer transparantie over zaken zoals beloningen, de perceptie van - en het vertrouwen in - een organisatie helpt verbeteren, wat essentieel is voor een goed presterende cultuur. Een goede beloningsaanpak is dus bedrijfskritisch. Personio Compensation Management maakt het hele beloningsproces eenvoudiger, eerlijker en sneller en helpt zo organisaties om complexiteit tegen te gaan. Daarbij  wordt het risico op fouten en vooroordelen verminderd door alle benodigde informatie op één plek te bewaren, geïntegreerd in het Personio-platform. Met Compensation Management kunnen HR-teams beloningsgegevens centraliseren, de toegangscontrole vereenvoudigen en goedkeuringen stroomlijnen. Ook kunnen ze betere, datagestuurde beslissingen over beloningen nemen, dankzij inzicht in de prestaties, salarisschalen en richtlijnen voor managers. Zo wordt waardevolle tijd vrijgemaakt. 

Surveys 
Mkb-ondernemingen worstelen vaak met het identificeren van de belangrijkste factoren die de betrokkenheid van medewerkers bepalen - vitale indicatoren waarmee een organisatie effectief kan reageren en kan zorgen voor tevreden en productieve medewerkers. In een poging om deze informatie toch te verzamelen, worden HR-teams vaak belast met het beheren van omslachtige surveyprocessen die het lastig kunnen maken om de nodige inzichten te verschaffen voor organisatorische groei. Personio Surveys biedt een unieke, vertrouwelijke en efficiënte benadering van surveys over medewerkersbetrokkenheid, waardoor HR aanzienlijk minder tijd kwijt is aan het analyseren van de resultaten. 
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by