Nieuws

11-06-2024 08:18

Zzp'ers geven coalitieakkoord onvoldoende

De meeste zzp'ers zijn ontevreden over het nieuwe coalitieakkoord. Het akkoord krijgt een 5 als rapportcijfer. Het vertrouwen in de nieuwe coalitie scoort met een 4,4 nog lager. De benoeming van Dick Schoof als premier heeft echter een positief effect: 51% van de ondernemers heeft hierdoor meer vertrouwen in de coalitie gekregen.

Dit blijkt uit onderzoek van zzp-bank Knab onder meer dan 1.000 zzp’ers. Zeven op de tien zzp’ers zeggen zich te hebben verdiept in het akkoord. Van hen geeft 54% het akkoord een onvoldoende. Ze vrezen vooral dat de plannen niet haalbaar zijn en dat de coalitie te instabiel is om ze uit te voeren. 61% geeft aan onvoldoende vertrouwen in de coalitie te hebben.

Jongeren en ouderen positiever dan veertigers
Knab onderzocht ook de verschillen per leeftijdsgroep. De jongste en de oudste ondernemers blijken het positiefst. Zzp’ers onder de 30 jaar (rapportcijfer 6,3) en boven de 70 jaar (rapportcijfer 5,9) geven het akkoord gemiddeld een voldoende. Veertigers en vijftigers zijn het meest negatief met respectievelijk 4,8 en 4,9.

Dick Schoof wekt vertrouwen
De aanstelling van Dick Schoof als premier heeft het vertrouwen van 51% van de ondernemers in de coalitie vergroot. Zij waarderen zijn ervaring en no-nonsense aanpak. Een minderheid van 20% heeft juist minder vertrouwen door zijn aanstelling, vaak vanwege Schoofs gebrek aan politieke ervaring en achtergrond bij de AIVD.

Ook onder zzp'ers die de coalitie een onvoldoende geven, zegt 41% meer vertrouwen te hebben dankzij Schoof. Van hen heeft 24% minder vertrouwen gekregen.

Grote verschillen per sector
De verwachtingen en zorgen van zzp’ers verschillen sterk per sector. De bouw (5,9) en detailhandel (6,2) zijn de enige sectoren waar het akkoord gemiddeld een voldoende krijgt. Zzp'ers in de zorg (4,3), overheid (4,1) en kunst- en cultuursector (2,4) waarderen het coalitieakkoord het minst.

Actie op lopende zaken
Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar 'Duurzame inzetbaarheid van ondernemers in Nederland' en Kroonlid van de SER, zegt: "Het is interessant om te zien hoe zzp'ers verschillend naar het coalitieakkoord kijken. De nieuwe regering moet vooral zo snel mogelijk lopende zaken oppakken. Zzp'ers hebben behoefte aan duidelijkheid over zaken als de verplichte AOV en de controle op schijnzelfstandigheid."

Behoefte aan stabiliteit
Nadine Klokke (CEO Knab): “Hoewel zzp'ers in ons onderzoek niet expliciet hun zorgen uiten over de aanpak van schijnzelfstandigheid, merk ik om me heen dat er onrust heerst over hoe de coalitie hier mee om zal gaan. Het coalitieakkoord bevat vage uitspraken over het stimuleren van zekerheid voor zogenoemde 'echte zelfstandigen'. Het is essentieel dat de coalitie met duidelijke richtlijnen komt die echte zelfstandigen beschermen en hen zekerheid bieden, zonder hun vrijheid en flexibiliteit te beperken."
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by