Nieuws

01-07-2024 09:31

De verwachtingen van Nederlandse bedrijven op het gebied van MVO

Geconfronteerd met de urgentie van de situatie en de verwachtingen van consumenten die zich steeds meer zorgen maken over milieukwesties, heeft een groeiend aantal Nederlandse bedrijven besloten om duurzame ontwikkeling centraal te stellen in hun strategie. Maar wat is de werkelijke mate van betrokkenheid van deze bedrijven, en hoe vertaalt zich dit in de aankoop van producten?

Manutan, Europees leider in B2B e-commerce, heeft in het eerste kwartaal van dit jaar een onderzoek uitgevoerd naar de percepties van Nederlandse bedrijven op het gebied van MVO. Hieronder worden de belangrijkste resultaten besproken.

Volwassen bedrijven op het gebied van MVO?
De IFOP-studie [1] komt met resultaten die het heersende publieke discours van de afgelopen jaren in Nederland weerspiegelen: in de eerste plaats gaat MVO over het milieu en is het een reeks aan acties die gericht zijn op het verminderen van de milieu-impact van bedrijfsactiviteiten. Van deze activiteiten wordt het vervoer van goederen en producten voornamelijk beschouwd als de grootste milieu-impact in het B2B-ecosysteem. Daarnaast wordt aangegeven dat MVO ook betrekking heeft op de maatschappelijke dimensie, waarbij het welzijn van werknemers voorop staat.

Hoe MVO-georiënteerd is jouw bedrijf?
In Nederland is 75% van de werknemers van mening dat hun bedrijf volwassen is op het gebied van MVO, wat 7,2% hoger is dan het gemiddelde van andere landen binnen Europa. Belangrijke factoren die bijdragen zijn met name betrokkenheid van HR en het creëren van bewustzijn met betrekking tot MVO-initiatieven (41%) en het toewijden van medewerkers aan deze initiatieven (34%). Ook het opnemen van MVO-criteria in het aankoopbeleid (34%) draagt bij aan de MVO-volwassenheid van bedrijven.

Logischerwijs wordt een bedrijf niet als volwassen beschouwd als MVO niet centraal staat in de bedrijfsstrategie en als er geen specifiek budget aan wordt toegewezen. Van de werknemers van bedrijven die als niet-volwassen worden beschouwd, is 47% van mening dat MVO geen prioriteit heeft binnen hun bedrijf. Zo’n 45% noemt budgettaire redenen en 14% het gebrek aan tijd dat aan het onderwerp wordt besteed. Opgemerkt moet worden dat 8% zegt dat hun bedrijf moeite heeft om alle belanghebbenden te betrekken bij de MVO-aanpak.

De verwachtingen van bedrijven bij verantwoorde inkoop
In de tijden waarin er veel mondiale aandacht is voor MVO, willen bedrijven ook ondersteund worden door leveranciers voor hun MVO-aanpak. Het is daarom noodzakelijk dat de leverancier effectief communiceert over zijn duurzaamheidsinitiatieven: 46% verwacht dat leveranciers hun verantwoorde producten en diensten benadrukken en 50% hun duurzame verbintenissen. Daarnaast verwacht 34% dat de leverancier sociaal maatschappelijke verplichtingen aangaat. Bovendien, als de leverancier niet voldoet aan de MVO-naleving, zegt 26% van de bedrijven bereid te zijn een andere leverancier te zoeken en 19% heeft dat al gedaan. De grootste reden om te switchen van leverancier heeft betrekking op verschillende MVO-waarden, criteria en schade aan imago (17%), daarna komt onvoldoende vermindering van milieu-impact.

“Naast effectief communiceren over eigen MVO-initiatieven, gaat het voor veel klanten niet alleen over wat een leverancier doet aan MVO, maar ook hoe je hen kunt helpen hun MVO-doelstellingen te verbeteren, rekening houdend met hun beperkingen en behoeften. Dit kan bijvoorbeeld door belangrijke MVO-criteria rond recycling, de hoeveelheid verpakkingen, het niveau van repareerbaarheid van producten en het gebruik van eco-labels en impact scores in acht te nemen. 41% geeft aan dat ze als klant ook op zoek zijn naar de koolstofvoetafdruk van producten. Deze behoefte ondersteunt onze inspanningen om Manutan’s PEIS (Product Environmental Impact Score) verder ons aanbod te integreren en klanten te helpen een verantwoorde aankoopbeslissing te nemen. [2] Zo gaan we samen naar een betere wereld”, aldus Nisrene Haddad, CSR Director Manutan Group.
 
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by