Nieuws

03-07-2024 08:19

Column Move(b)right: Je MOET niks!

Het ziekteverzuim in Nederland als gevolg van mentale en fysieke problemen neemt helaas nog steeds toe. De kosten van ziekteverzuim zijn hoog. In 2022 kwamen deze op 27 miljard euro. Het aantal werk-gerelateerde verzuimdagen als gevolg van psychische klachten steeg van gemiddeld zes (2015-2017) tot ruim negen dagen in 2023.

Deze groeiende problematiek wordt vooral aangepakt vanuit het ziekte klachten model. Hierbij wordt er geen rekening gehouden met menselijke principes, maar geprobeerd om meer grip te krijgen op de klacht middels controlestrategieën.

Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en neuropsychologie, is het tijd voor een vernieuwende aanpak. Een die zich richt op het bevorderen van gezond gedrag en mentale fitheid middels het aanleren van concrete vaardigheden. Deze visie wordt onderbouwd vanuit het Gezondheid-Waardenmodel. Niet de klacht/ziekte staat centraal maar de werknemer zelf, de context en het gedrag. De aandacht richt zich hierbij op de mentale component en het trainen van het brein, met als uitkomst mentale fitheid. Iemand die mentaal fit is, kan vanuit het volle bewustzijn handelen vanuit wie en wat hij of zij belangrijk vindt en blijft dit doen, zelfs in de aanwezigheid van innerlijke en externe belemmeringen. Mentaal fitte werknemers leveren betere werkprestaties en ervaren meer autonomie en mentale gezondheid op het werk.

Door het volgen van de cursus 'Je moet niks©', ontwikkeld door dr. Heidi Stiegelis, kunnen medewerkers in een relatief korte tijd mentaal fit worden. 'Je moet niks' is een CRKBO-erkende beroepsopleiding, die uit een opleidingsbudget betaald kan worden. De werknemers volgen online in eigen tijd zes modules, waarin ze kennismaken en oefenen met zes levensvaardigheden voor gezond gedrag en mentale fitheid. Daarna volgen nog vijf persoonlijke sessies van een uur bij mij in de praktijk waarin deze vaardigheden nog meer getraind worden.

De volledige whitepaper ontvangen? Stuur een mail naar joyce@movebright.nl.

Joyce van Biljouw, eigenaar Move(b)right

www.movebright.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by