Facility Management

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2005

Facilitaire ontwikkelingen

De facilitair dienstverleners zijn flink ten strijde getrokken tegen de economische recessie. Grote partijen hebben

geprobeerd hun marktaandeel te vergroten. Overnames

en faillissementen hebben tot gevolg dat het aantal

aanbieders van facilitaire diensten aanzienlijk is gedaald

de laatste jaren. Een overzicht van de belangrijkste

ontwikkelingen op het gebied van facility management.

Ondanks de malaise is de totale marktomvang van facilitair dienstverleners in euro’s toegenomen met ruim 13 procent. Branches die daarop een uitzondering zijn en een negatieve groei hebben doorgemaakt, zijn fleet management, groenservices, verhuisbranche, kantoormeubilair en office supplies. 72,5 procent van deze marktomvang wordt bepaald door outsourcing; hoewel dit percentage nauwelijks is gestegen, blijft outsourcing duidelijk een belangrijk onderdeel van facility management. De facilitaire afdeling binnen bedrijven is bovendien geprofessionaliseerd: facilitair managers weten steeds beter wat zij willen en maken weloverwogen keuzes. Bij de aanschaf van een bepaalde dienst blijken prijs en kwaliteit nog steeds belangrijke factoren te zijn.

Schoonmaak

Een belangrijke onderdeel van facility management is schoonmaak. De ontwikkelingen in deze branche gaan gelijk op met die in de gehele bedrijfstak: er vindt minder groei plaats. De economische recessie en moordende concurrentie leiden tot relatief lage omzetten. Regionale spelers hebben een marktaandeel van ruim 40 procent, terwijl partijen als ISS, Asito, Hago, CSU en GOM de rest voor hun rekening nemen. Door de moeilijke tijden proberen schoonmaakorganisaties zich uitgebreider te profileren en willen bijvoorbeeld partnerships aan gaan met hun klanten, inzicht geven in de (kwaliteit van de) diensten die ze leveren en multi-services aanbieden. Deze moeilijke periode voor schoonmaakbedrijven leidt er toe dat de looptijd van contracten en tarieven onder druk staan. Hierdoor dreigen zaken als veilig en gezond werken, opleiden en nieuwe materialen een ondergeschoven kindje te worden. Een ontwikkeling die zowel voor de organisaties als hun opdrachtgevers niet wenselijk is. De sterke regionale focus van de schoonmaakbranche zal weinig hinder ondervinden van de globalisering. Het is niet te verwachten dat schoonmaakactiviteiten op grote schaal zullen worden georganiseerd.

Keuze voor logistieke dienstverlener door prijs bepaald

Nieuw onderzoek toont dat logistieke dienstverleners vooral tactische services aanbieden, terwijl klanten op zoek zijn naar verdergaande samenwerking en strategischer mogelijkheden.

Een onlangs gepubliceerd rapport over de zogenaamde 3PL-industrie (third-party logistics) laat zien dat logistieke dienstverleners zichzelf als het ware opnieuw moeten uitvinden, zodat ze hun klanten oplossingen kunnen bieden die strategischer zijn en sterker gestandaardiseerd. Voor de eerste keer in de tien jaar dat dit onderzoek wordt uitgevoerd, blijkt prijs in plaats van toegevoegde waarde de belangrijkste factor te zijn in de keuze voor een logistieke dienstverlener. Dit onderstreept het belang van kostenverlaging in de supply chain. De kritische kostenevaluatie door logistieke klanten blijkt hand in hand te gaan met een vraag naar een meer strategisch aanbod.

Gemiddeld kantoorhuurcontract nog maar 4 jaar

Kantoorgebruikers zijn op zoek naar flexibiliteit. De eerste stap in deze zoektocht is het verkopen van de eigen huisvesting en ruimte gaan huren. Een van de volgende stappen is de lengte van het huurcontract verkorten. Uit het nieuwste onderzoek van DTZ Zadelhoff blijkt dat huurders hierin inmiddels ver gevorderd zijn. Tegenwoordig committeren huurders zich gemiddeld niet voor langer dan 4 jaar aan een huurcontract. Deze trend gaat tegen de wensen van beleggers in. Zij zijn in de huidige moeilijke markt meer dan tevoren op zoek naar zekerheid. Al eerder is door DTZ Zadelhoff gewezen op de daling van de lengte van huurcontracten, maar het is voor het eerst dat een langjarige reeks van huurcontracten (ruim 2700 contracten), waarbij optiejaren buiten beschouwing zijn gelaten) met betrekking tot kantoorruimte werd geanalyseerd. Met deze analyse is aangetoond dat huurcontracten van gemiddeld 10 jaar en langer een schaars goed zijn geworden. Midden jaren negentig was de gemiddelde contractduur al teruggelopen tot 5 jaar. In de laatste 10 jaar is de daling in contractduur afgezwakt. In 2005 hebben nieuw afgesloten huurcontracten een gemiddelde looptijd van 4 jaar. Dat de daling in lengte van een gemiddeld huurcontract stagneert is logisch. Inmiddels heeft de huurder de gewenste flexibiliteit met betrekking tot de huisvesting bereikt. Immers, vaker dan eens per 4 jaar verhuizen is in financieel en bedrijfskundig opzicht onaantrekkelijk. Bovendien zullen eigenaren van traditionele kantoorhuisvesting (in tegenstelling tot eigenaren van flexibele kantoorconcepten) niet graag bereid zijn om nog kortere huurcontracten aan te gaan, daar dit de waarde van hun vastgoed direct negatief beïnvloedt. Er lijkt een balans te zijn bereikt.

Bron: DTZ zadelhoff

NOORD LIMBURG BUSINESS

Facility Management

Uw adres voor tapijtreiniging, burostoelen reinigen maar ook voor onderhoud aan harde vloeren zoals linoleum, siergrind(strisso)

of natuursteen.

Voordelen:

• Uitruimen van kantoor niet nodig

• Droog in 1 uur

• Snel en professioneel

• Geen snellere hervervuiling

Ook na werktijd of op zaterdag geen probleem.

Vraag vrijblijvend een offerte of een proefreiniging.

Uw totale oplossing voor

de invulling van alle

denkbare facilitaire zaken.

- Technisch onderhoud aan gebouwen

en installaties, legionella beheer,

groen- en terreinonderhoud, beveiliging,

schoonmaak, catering

- Parkmanagement

- Collectieve inkoop energie, telefonie enz.

Venrayseweg 102e, 5928 RH Venlo

Gewandeweg 5, 6161 DJ Geleen

Postbus 3306, 5902 RH Venlo

Telefoon 077 - 3 99 88 11

Fax 077 - 3 99 88 12

Website: www.facility-support.nl

mail: info@facility-support.nl

Nieuwe aluminiumzandgieterij in Blerick

Eurotech bouwt op het industrieterrein in Blerick een nieuwe aluminiumzandgieterij. Op termijn komen hier honderd nieuwe arbeidsplaatsen. Volgens de directeur van Eurotech Group is het nieuwe bedrijf uniek in de wereld vanwege zijn gietsysteem. Twee bestaande gietmethoden worden namelijk gecombineerd. Het nieuwe bedrijf kost 3,8 miljoen euro. In februari volgend jaar wordt het geopend. De Eurotech Group heeft al een bedrijf in Blerick en een dochteronderneming in Tsjechië.

‘Bedrijvenpark Floriade levert drie miljoen op’

De vijf gemeenten die samen het bedrijvenpark ontwikkelen waarop in 2012 de Floriade komt, rekenen erop dat dit park minimaal 3,1 miljoen euro winst oplevert. De burgemeesters en wethouders van Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Helden en Gennep schrijven dit aan hun gemeenteraden. Deze gemeenten richten samen een bedrijvenschap op voor aanleg en exploitatie van het bedrijvenpark. De vijf gemeenten staan voor zeven miljoen garant voor de Floriade, waarvan de kosten begroot zijn op zestig miljoen euro.

Nieuw bedrijfswagencenter

AutoArena, de Volskwagen, Audi en Volkswagen Bedrijfswagen dealer van Noord en Midden Limburg opent in de loop van de maand december de deuren van een gloednieuw bedrijfswagencenter. Het nieuwe onderkomen is gelegen pal naast de hoofdvestiging in Venlo. In het nieuwe pand zullen alle activiteiten op het gebied van bedrijfswagens worden geconcentreerd; een separate showroom, de service aanname en de werkplaats. Daarnaast is er een apart terrein waarop een groot aanbod aan gebruikte bedrijfswagens zal worden gepresenteerd. AutoArena komt hiermee tegemoet aan de behoefte en wensen van bedrijfswagenklanten. Overigens kunnen klanten voor de service ook altijd nog terecht in de vestigingen Venray en Panningen.

Alle informatie omtrent de ontwikkelingen is ook te vinden op www.autoarena.nl.

Bedrijven gezocht voor Barometer Economie Limburg

Om de Barometer Economie Limburg (BEL) verder te verbeteren, worden bedrijven gezocht om één keer per kwartaal mee te doen aan het onderzoek. De BEL is bedoeld om de vinger aan de pols te houden van de Limburgse economie. Op dit moment doen ruim 400 bedrijven ieder kwartaal mee aan het onderzoek. Zowel kleine, middelgrote als grote bedrijven kunnen deelnemen. De BEL wordt ieder kwartaal gepresenteerd in het tv-programma Zakeninzicht van L1, waarvoor alle BEL-deelnemers worden uitgenodigd.

Meer informatie op www.bel-limburg.nl

NOORD LIMBURG BUSINESS

Business nieuws

Hands To Work

Reuver verhuisd

Met ingang van 31 oktober heeft de Reuverse vestiging van Hands To Work zijn intrek genomen in het nieuwe pand aan de Keulseweg 1 (hoek Rijksweg/Keulseweg). Vanwege toenemende werkzaamheden is besloten het oude pand vaarwel te zeggen en de kwalitatieve diensverlening voort te zetten vanuit een nieuwe, grotere locatie. De verbouwingswerkzaamheden werden rap in gang gezet en de nieuwe vestiging werd er een met een echte ‘Hands To Work-uitstraling’.

Het nieuwe adres luidt: Keulseweg 1, 5953 HD, Reuver. Tel.: 077-4762218.

Award voor

Inalfa Venray en Océ

Het Venrayse bedrijf Inalfa en het Venlose Océ hebben een Award gewonnen in Azië. Printerfabrikant Océ kreeg de Deshima Award omdat het bedrijf het opvallend goed doet in Japan. Deze prijs wordt toegekend door de Nederlandse Kamer van Koophandel in Japan. Maar ook de Nederlandse Zakenclub in Korea en de Nederlandse ambassade aldaar hebben een prijs te vergeven. Deze ging naar Inalfa Roof Systems uit Venray omdat het bedrijf succesvol is in Zuid-Korea. Inalfa maakt zonnedaken voor auto’s.

MKB-congres voor Limburgse ondernemers

“Je moet in de ziel van je klanten kruipen”

MKB’ers worden steeds professioneler in hun aanpak. Maar waar de ‘grote jongens’ een complete afdeling - inclusief de mensen en de kennis - kunnen inrichten om de zaken te regelen, moeten de kleinere ondernemers alles zelf oplossen. Dus is het zinvol om als MKB’er de kneepjes van het vak af te kijken van de grote ondernemingen en door te vertalen naar de MKB-praktijk. Hoe u dat praktisch aanpakt, is het centrale thema van het Ondernemerscongres op 13 december in het Fortunastadion in Sittard.

Initiatiefnemers voor het congres zijn de Limburgse vestigingen van de GIBO Groep. Ad Luijks van GIBO Roermond licht toe waarom dit congres voor Limburgse ondernemers van grote waarde is: “We krijgen dagelijks tientallen vragen van ondernemers in onze regio. Die vragen hebben allemaal dezelfde oorsprong: ‘We willen als ondernemer in Limburg vooruit, we willen verbeteren, nóg professioneler bouwen aan onze onderneming, maar we weten niet goed hóe.’ Die vraag beantwoorden we door gebruik te maken van de kennis van grote bedrijven. En daarom organiseren we dit congres met sprekers uit de ‘hogere ondernemersregionen’ en met diverse workshops. Gegarandeerd dat dit een verrijking is voor de visie van de MKB’er en dat hij of zij hier goede nieuwe ideeën op zal doen.”

Eén van de sprekers is Ger Wagemans, directeur Chemelot BV, de ontwikkelingsmaatschappij van het Chemical & Sciences Park in Sittard-Geleen. Hij is een ‘grotere’ ondernemer die dagelijks tegen dezelfde zaken aanloopt als zijn collega’s in het MKB. “Of je nou groot bent of klein, de primaire aandachtspunten in elke onderneming zijn dezelfde. We hebben allemaal met personeelsvragen en ICT-problemen te maken. Weliswaar verschillen de dimensies, maar het blijft in de kern dezelfde problematiek. Daarom is het leerzaam om te kijken hoe de industrie met bepaalde zaken omgaat, zeker als je die aanpak vervolgens op je eigen bedrijf kunt projecten,” vat Wagemans het samen.

Chemelot is de beheerder en ontwikkelaar van de voormalige DSM-locatie. Net als alle ondernemers in de zakelijke dienstverlening heeft dit bedrijf te maken met kritische klanten. Het bedrijf moet zorgen voor winst en loopt tegen de zaken aan waarmee ook de MKB’er te maken heeft. Van het aannemen van goed personeel tot de afdracht van de btw, huisvesting, nutsvoorzieningen, personeelszaken en juridische zaken. Allemaal zaken die ook de MKB’er goed voor elkaar moet hebben. “Wij staan voor dezelfde uitdagingen als de gemiddelde MKB’er, die ook moet zorgen voor kwaliteit, kostenbeheersing en een goed klantenbestand. Ook wij kruipen in de ziel van onze klanten, om optimaal aan hun vraag tegemoet te kunnen komen. Daar verschillen wij beide echt niet in,” aldus Wagemans.

Kleinere ondernemingen die groeien, moeten op een gegeven moment ook hun organisatie aanpassen. Mede-initiatiefnemer Bert Willems (GIBO Brunssum): “Neem de automatisering van je financiële en projectadministratie. Wanneer je daarin door groei dreigt vast te lopen, ga je zoeken naar oplossingen om tot een betere verdeling van je werk te komen. Geautomatiseerde systemen zoals GIBOnet Online Boekhouden zijn dan een uitkomst.” Wagemans beaamt dit: “Ondersteunende processen in je bedrijf zijn sowieso heel belangrijk. Goede producten bieden anderen ook aan, maar hebben zij ook zo’n goed gestructureerd proces als jij? Vraag jezelf steeds af: worden mijn klant en ikzelf er beter van of niet? Personeelsstrategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, onderhandelingstechnieken, onderscheidend zijn in je dienstverlening of productie. Allemaal belangrijk en de workshops besteden er ruim aandacht aan. Besteed ik mijn personeelsadministratie uit bij de accountant om de hoek of ben ik gebaat bij een grotere organisatie om me daarin te ondersteunen? Het congres zet ondernemers aan tot nadenken over dergelijke zaken en komt met praktijkgerichte informatie. Ik vind het een fantastisch initiatief van de GIBO Groep.”

congres

Ger Wagemans: “Je moet je in de keten invechten,

zodat de klant niet meer om je heen kan.”

Ad Luijks en Bert Willems van GIBO Limburg:

“Het ondernemerscongres is gegarandeerd een bron van nieuwe

ideeën en een verrijking van de visie van ondernemers!”

Van deur tot deur met de Mobility Card

Interactieve workshops over AV trends

BIS, leverancier van AV products en AV solutions, opent opnieuw de deuren van zijn showrooms in Amsterdam, Ridderkerk en Valkenswaard. Vanwege het succes van de workshops in september, is een nieuwe serie gestart. Op woensdag 7 december zijn de workshops in

Valkenswaard.

TQ3 Travel Solutions, specialist op het gebied van zakenreizen, introduceert een ‘mobiliteit kaart’, waarmee reizen in Nederland, ook in aansluiting op buitenlandse reizen een stuk eenvoudiger wordt. Voor werkgevers levert de TQ3 Mobility Card daarnaast aanzienlijke besparing op doordat zij meer grip op de reiskosten krijgen.

Tijdens de interactieve workshops zullen toonaangevende leveranciers uitleg geven over audiovisuele producten en oplossingen en ter illustratie enkele demonstraties verzorgen. Tijdens de minder dan twee uur durende sessie worden drie interessante onderwerpen uitgebreid behandeld: de BIS SolutionBoxä producten, Digital Signage én professionele audio. De SolutionBoxä producten – het nieuwste concept van BIS – zijn twaalf kant-en-klare AV solutions voor twaalf verschillende toepassingen. Digitale signage met BIS ID houdt in dat u op ieder gewenst moment, vanaf één centrale plek informatie kunt verspreiden naar een willekeurig aantal flatpanel displays op tal van verschillende locaties. Tot slot zal er uitgebreid aandacht worden geschonken aan het belang van professionele audio voor perfecte geluidsweergave en verstaanbaarheid, waarbij aandachtsvelden als versterking, koppelingen en akoestiek zeker de revue zullen passeren.

Voorzien in behoefte

Teus Dekker, president & CEO van de internationale BIS groep, licht de keus voor de opzet van de workshops toe: “Uit de hoge opkomst bij eerdere workshops is gebleken dat er in de markt grote behoefte bestaat aan een goede uitleg en overzichtelijke presentatie van de mogelijkheden van audiovisuele producten en oplossingen. Tijdens de workshops willen we aan deze behoefte tegemoet komen. Ook is er tijd om onder het genot van een hapje en een drankje onze prachtige showrooms te bezichtigen.”

Voor meer informatie over de BIS workshops: 0180-486777, info@bis.nl of www.bis.nl

Reiskosten vormen voor veel organisaties de op één na grootste beïnvloedbare kostenpost. “TQ3 voorziet haar klanten van informatie over reisgedrag, zodat het bedrijf - met deze kennis – in staat is om betere beslissingen te nemen. De TQ3 Mobility Card is een nieuw middel om nog meer grip te krijgen op álle reiskosten”, legt Benjo van Laarhoven, directeur van TQ3 uit.

Online

Met de ‘mobiliteit kaart’ hebben reizigers een vervoersbewijs voor taxi, trein en treintaxi in handen. Daarnaast kan de kaart ook gebruikt worden op de P&R locaties in Nederland. Alle vervoersmiddelen worden vooraf snel telefonisch of online gereserveerd. De kosten worden op maandelijkse factuurbasis verrekend, waardoor de reiziger zonder geld op zak kan reizen binnen Nederland. Ook in aansluiting op de buitenlandse reizen, reist men zonder zorgen van deur tot deur.

Declaratieproces

Een voordeel van de TQ3 Mobility Card voor werkgevers is dat kostbare declaratieprocedures vermeden worden. Het blijkt dat een geoptimaliseerd declaratieproces 50% kostenreductie op proceskosten kan opleveren. Bovendien krijgt het bedrijf een beter inzicht in de totale reiskosten, nationaal en internationaal. Alle vervoerskosten staan op één factuur, waardoor voor bedrijven het percentage nationale reiskosten ten opzichte van de totale reiskosten zichtbaar is. “Op basis van deze informatie kan het reisbeleid worden aangepast en dat brengt veel besparingen voor het bedrijf met zich mee. Uiteraard kan TQ3 deze bedrijven ook adviseren over het optimaliseren van het reisbeleid. Ook voorkomen we dat bedrijven geconfronteerd worden met onnodige declaraties van hun medewerkers met vaak moeilijk leesbare en aan elkaar geniete taxibonnetjes en treinkaartjes”, vertelt Van Laarhoven.

De reiziger en werkgever kunnen op basis van harde feiten keuzen maken voor het optimale vervoer van deur tot deur.

Meer informatie op www.tq3.nl

NOORD LIMBURG BUSINESS

workshop

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by