Het voordeel van de vakman

Magazines | Noord-Limburg Business nr 5 2005

Het voordeel van de vakman

Vrijwel iedereen heeft tegenwoordig wel een digitale camera, maar de kwaliteit van de kiekjes laat meestal nogal te wensen over. Wil je echt goede foto’s, dan moet je toch een beroep doen op de vakman. Bijvoorbeeld vakfotograaf Wilbert Achten in Oostrum.

Vakfotograaf Wilbert Achten heeft in de 17 jaar dat hij actief is als zelfstandig fotograaf, een enorme ervaring opgebouwd op dat gebied. Achten heeft ervoor gekozen een professionele fotostudio te runnen, zonder winkel. Zijn opdrachtgevers zijn zowel particulieren als bedrijven, maar voor beide groepen geldt: kwaliteit en creativiteit staan voorop.

Allround

Fotostudio Wilbert Achten is een gerenommeerd adres voor professionele fotografie: in de eigen ruime studio wordt van alles gefotografeerd, van personen tot producten. Dat laatste betreft dan voornamelijk reclamefotografie, voor brochures, catalogi en dergelijke. In die branche heeft Achten een respectabel aantal gerenommeerde klanten.

Achten beschrijft zichzelf liever als allround-fotograaf, in plaats van te schermen met specialismen. Die al eerder genoemde kwaliteit komt tot uitdrukking in al zijn fotografische activiteiten, of het nu gaat om product-, lucht- of portretfotografie of huwelijksreportages. Als vakman weet hij ook welke methode het meest geschikt is voor een klus: digitaal of analoog. “Analoog, met zelf ontwikkelen en afdrukken, is nog puur handwerk, zo worden nog steeds de betere portretten en familiefoto’s afgewerkt.”

Industriële fotografie wordt daarentegen nagenoeg geheel digitaal opgenomen, maar ook het gebied van digitale beeldbewerking beheerst Achten als geen ander.

Concept

Voor beide soort klanten – particulieren en bedrijven – geldt dat Achten eerst met hen rond de tafel gaat om vast te stellen wat die klant nu precies wil. “Als een klant hier informeert of ik zijn producten kan fotograferen, is mijn eerste vraag : hoe wil hij de producten gefotografeerd hebben? Heeft hij al een concept voor de layout in gedachte? Werkt hij samen met een reclamebureau? Je moet juist zorgen dat iedereen op één lijn zit.”

De uitdaging voor Achten ligt hem er dan in, zijn eigen stijl in het project te verwerken. “Die eigen stijl”, volgens de fotograaf, “is moeilijk te omschrijven. Ik probeer het toch altijd iets anders te doen dan anderen. Net iets creatiever.”

Een mooi voorbeeld daarvan is de foto van een opengewerkte ventilator. De opdracht was eigenlijk: maak een foto van het ding, maar Achten had al snel in de gaten dat er meer met het ‘ding’ te doen was en vroeg of hij ook een variatie kon maken. De vergrote foto van de opengewerkte versie hangt nu bij het bewuste bedrijf in de receptie en pronkt op de cover van het bedrijfsmagazine en brochure.

Luchtfotografie

Een jaarlijks terugkerende opdracht wordt gevormd door zijn inmiddels bekende luchtfoto`s.

Een aantal weken per jaar fotografeert Achten in opdracht bedrijven en instellingen vanaf grote hoogte in heel Noord-Limburg. Wilbert Achten is hiervoor officieel gelicentieerd door het ministerie van Defensie en de Koninklijke Landmachtstaf.

“De vakman”, besluit Achten, “wordt gekenmerkt door zijn kennis van materialen en door het ‘zien van het licht.’ Een vakfotograaf kijkt anders naar mensen en objecten. Wat mij onderscheidt van andere fotografen? Misschien het extra creatieve in mijn werk.

Ik probeer het net even anders te doen. Of het nu een bruidspaar is of een industriële opname van een machine, het gaat mij om de sfeer en de echte uitstraling.”

Achten maakt geen reclame voor zijn bedrijf, want “dat doen mijn foto`s wel voor me!”

Toch hoopt Achten dat dit artikel de interesse heeft gewekt van potentiële opdrachtgevers. Neem gerust contact met hem op, niemand heeft er ooit spijt van gehad!

Wilbert Achten

vakfotograaf

Stationsweg 126b,

5807 AD Oostrum

T: 0478 - 586873, fotoachten@home.nl

NOORD LIMBURG BUSINESS

interview

De levensloopregeling, lust of last?

Op 1 januari 2006 gaat de levensloopregeling in. Door te sparen krijgen de medewerkers de gelegenheid een financiële voorziening te treffen voor extra periodes van normaliter onbetaald verlof. Deze regeling komt in de plaats van de, vrijwillige, verlofspaarregeling en VUT en prepensioen. Jaarlijks moet gekozen worden voor deelname aan of de levensloopregeling of de spaarloonregeling

Wettelijk recht

Werknemers krijgen het wettelijke recht op sparen. Dat betekent dat u als ondernemer verplicht bent een levensloopregeling aan te bieden. Ook de DGA die in dienst is van zijn B.V. kan deelnemen. Voor zelfstandigen wordt naar een oplossing gezocht.

Er ontstaat geen wettelijk recht op verlof, maar goed werkgeverschap houdt in dat u alleen gemotiveerd een verlofaanvraag af kunt wijzen. Wettelijke verlofsoorten als ouderschapsverlof of langdurend zorgverlof kunnen bovendien nooit worden geweigerd. Het is dus zaak tijdig de spelregels vast te leggen in een reglement.

Sparen

Deelnemers mogen per jaar maximaal 12% van het bruto jaarloon inleggen op een speciale, door hen zelf af te sluiten levensloopspaarrekening of -verzekeringspolis. Het maximaal spaarsaldo mag maximaal 210% van het bruto jaarloon zijn. Deelnemers aan een verlofspaarregeling en een prepensioenregeling mogen het saldo hiervan inbrengen als extra boven op het normale spaarbedrag. Deelnemers die op 1 januari 2005 tussen de 50 en 55 jaar oud waren mogen bovendien meer dan 12% sparen om toch nog het maximum van 210% te kunnen bereiken.

Dit betekent dat, mits er geen extra inleg mogelijk is, bij een inleg van 12% tenminste 17,5 jaar gespaard moet worden om het maximum te bereiken. Het is waarschijnlijker dat werknemers minder zullen sparen. DGA’s, die in het algemeen meer invloed hebben op hun eigen inkomen, zouden deze regeling wel kunnen gebruiken om het inkomen te beïnvloeden.

Fiscaal voordeel?

De regeling is niet echt fiscaal voordelig. Er is sprake van verschuiving omdat pas bij uitkering voor verlof loonbelasting ingehouden wordt. Wel kent de regeling een korting op de loonheffing die op de verlofuitkering wordt ingehouden van e183 per gespaard jaar. Zeker voor lagere inkomens kan dat een substantiële korting betekenen. DGA’s die vaak onder het hoogste schijftarief van 52% vallen, ondervinden hier minder invloed van. Daarnaast is er nog een speciale ouderschapsverlofkorting voor deelnemers die de regeling gebruiken voor financiering van het, normaliter onbetaalde, ouderschapsverlof.

Gevolgen voor sociale zekerheid

De gevolgen voor de sociale zekerheid zijn gering. Over het spaarbedrag worden namelijk vooraf de sociale premies ingehouden. Daarmee blijft dat gedeelte van het loon dus van toepassing op een eventuele WAO, WW of ZW uitkering. Indien de opgenomen verlofperiode bovendien korter is dan 18 maanden, blijven de rechten gelden die voor ingang van het verlof op de deelnemer van toepassing waren. Langere verlofperiodes kunnen wel tot lagere uitkeringen leiden.

Administratieve gevolgen

De ondernemer moet jaarlijks controleren wie deelneemt, of de deelnemer het maximum niet heeft bereikt en of de deelnemer ook niet ergens anders aan de spaarloonregeling deelneemt. Daarnaast moet hij toch weer zorgen voor de splitsing van de inhouding van premies en loonbelasting op de inleg, terwijl net één loonbegrip is geïntroduceerd dat dit voor het overige loon afschaft. Bovendien moet hij voor uitbetaling van de verlofuitkering zorgen en eventuele afspraken over voortgezette pensioenopbouw tijdens de periode uitvoeren. Dat betekent dus lastenverzwaring.

Conclusie

De levensloopregeling is bedoeld als één van de zoete maatregelen van het kabinet. Het is nog maar de vraag of dit in de praktijk ook zo zal zijn. Uit onderzoek blijkt dat vrijwel niemand nu weet wat de regeling inhoud. Het maken van een verantwoorde keuze voor deelname aan de levensloopregeling of de spaarloonregeling voor 1 januari 2006 zal dan ook niet eenvoudig zijn.

Voor ondernemers betekent de regeling enerzijds een administratieve lastenverzwaring, anderzijds kan het voor de DGA’s onder hen een interessant inkomensinstrument zijn. Het is dan ook zaak om tijdig een regeling op te stellen, zodat de levensloopregeling in ieder geval geen last zal worden.

Frans Tijssen RA MFSME

Partner van Bol Accountants

NOORD LIMBURG BUSINESS

column

Venray Boxmeer Schijndel

Hoogakker 15 Spoorstraat 73 Hoofdstraat 190

Postbus 421 Postbus 142 Postbus 340

5800 AK Venray 5830 AC Boxmeer 5480 AH Schijndel

Telefoon (0478) 55 47 00 Telefoon (0485) 56 12 00 Telefoon (073) 547 29 00

Telefax (0478) 55 47 05 Telefax (0485) 56 12 05 Telefax (073) 547 29 05

Website: www.bolaccountants.nl Email: info@bolaccountants.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by