Business Flitsen - Limburgse industrie tekent energie akkoord - Gemeente Bergen start met Zon op Bedrijfsdaken

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2018Limburgse industrie tekent energie akkoord


Energieslurpende bedrijven in Limburg slaan de handen ineen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dat doen ze om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs. Daartoe is in februari het Limburgs Energie Akkoord ondertekend. Twaalf bedrijven hebben hun handtekening gezet, evenals werkgeversvereniging LWV, de Provincie Limburg en de gemeente Maastricht namens enkele tientallen industriebedrijven in de Limburgse hoofdstad. Gedeputeerde Daan Prevoo (energie) is blij met het akkoord omdat het partijen bij elkaar brengt om samen op te trekken. ”Individuele bedrijven kijken nu over hun eigen fabriekshekken heen en wisselen kennis uit. Zonder deze structuur is het voor afzonderlijke bedrijven toch moeilijk om hier aan toe te komen”, zegt Prevoo. De industrie is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle energieverbruik in Limburg. Een derde alleen al komt op het conto van de 60 bedrijven op het industriecluster Chemelot in Sittard-Geleen. Ook landelijk is Chemelot een van de grootverbruikers. Het Limburgs Energie Akkoord is vandaag dan ook getekend op Chemelot, dat sowieso de ambitie heeft de beste en groenste chemie- en materialenbedrijventerrein van West-Europa te worden. Behalve de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en LWV zijn de ondertekenaars Chemelot in Sittard-Geleen, E-MAX COMPANY in Kerkrade, Royal Mosa te Maastricht, Océ-Technologies B.V. te Venlo, O-I Manufacturing Netherlands B.V. te Maastricht, ROCKWOOL B.V. te Roermond, Sappi Maastricht B.V. te Maastricht, Smurfit Kappa Roermond, Tredegar Film Products B.V. te Kerkrade, Trespa International B.V. te Weert, VDL Nedcar B.V. te Born en WEPA Nederland B.V. te Swalmen.


Gemeente Bergen start met 'Zon op bedrijfsdaken'


In 2030 wil Bergen een energie neutrale gemeente zijn. In de Energievisie van de Gemeente Bergen staat wat nodig is om deze ambitie te verwezenlijken. Naast het beperken van energieverbruik is ook het opwekken van duurzame energie nodig. Een eerste stap bij het opwekken van duurzame energie is de start van het project ‘Zon op bedrijfsdaken’. Doel van dit project is om op de vele bedrijfspanden in de gemeente zonnepanelen te plaatsen. De gemeente neemt daarbij het initiatief en brengt de verschillende partijen, ondernemers die zonne-energie willen produceren, bedrijven, investeerders en banken, bij elkaar. Voordelen hiervan zijn de gezamenlijke inkoop, beschikbaarheid van SDE+subsidie en aantrekkelijke financiering. Bedrijfspanden zijn vaak erg geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Over het algemeen zijn er echter weinig ondernemers die daarvan gebruik maken, ze ervaren te veel drempels voor het realiseren van zonne-energie. Door het initiatief te nemen ontzorgt de gemeente de ondernemer en stimuleert ze ondernemers om gezamenlijk te investeren in duurzame energie. Ondernemers die interesse hebben kunnen contact opnemen met de gemeente. 


Deel uw nieuws met Noord-Limburg Business!

Een overname, een verhuizing, een jubileum, een uitbreiding van het team, een nieuw initiatief of een nieuw product; elk bedrijf heeft wel iets interessants te melden. Noord-Limburg Business publiceert dit graag voor u op de website! Heeft u een leuk nieuwtje of een interessant idee voor een artikel, mail dit dan vooral door naar hoofdredacteur Sofie Fest via sofie@vanmunstermedia.nl.
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by