Bureau Tint, speels in communicatie

Magazines | Noord-Limburg Business nr 1 2018


Dionne, Laurens-Jan, Carla en Neil

Het communicatielandschap verandert razendsnel. Waar voorheen een communicatieplan precies beschreef welke communicatiemiddelen je het beste waar en wanneer kon inzetten, is er nu een shift aan het plaatsvinden naar een flexibelere methodiek. Een methode die meebeweegt met behoeften en anticipeert op urgentie met als resultaat een ultieme middelenmix om het communicatie- en organisatiedoel te behalen. En daar is strategische en creatieve denkkracht voor nodig.

We merken in de praktijk steeds meer dat ondernemers behoefte hebben aan een praktische aanpak. Geen dikke plannen meer, maar een model dat bij wijze van spreken past op één enkel A4-tje. Vanuit dit model, het strategisch communicatieframe, wordt de communicatie-aanpak verder bepaald. Voordeel van zo’n frame is dat je kunt inspelen op de communicatietrends en snel kunt anticiperen op veranderingen, zonder de ambitie uit het oog te verliezen.

Sparringpartner 

Als communicatiepartner helpen wij onze klanten om met een frisse blik naar hun communicatievraagstuk te kijken. We formuleren en analyseren de communicatievraag en maken de vertaalslag naar een creatief concept. In de uitvoering wordt er altijd gekeken naar een treffende aanpak en logische rolverdeling. Zie ons als een externe communicatieafdeling, we zijn weliswaar geen collega’s, maar streven altijd naar een nauwe samenwerking. Hierin kan onze rol variëren van adviseur, projectleider, begeleider, ondersteuner, aanjager of sparringpartner. Ons team beweegt mee op alle niveaus, van strategisch naar operationeel en andersom.

Kennis van zaken

Om goede kennis in huis te hebben, is het zaak hierin te blijven investeren. Door dit te doen blijven we constant op de hoogte van nieuwe inzichten en trends en kunnen we deze nieuw verworven kennis inzetten voor onze klanten. In de komende edities van Noord Limburg Business zullen we in de vorm van een column verder ingaan op ontwikkelingen in de communicatiebranche. We delen graag onze kennis met u.

Bureau Tint

Bureau Tint is een marketing- en communicatiebureau dat het verhaal van de ondernemer centraal stelt en van daaruit communicatiestrategieën, campagnes, concepten en communicatiemiddelen ontwikkelt. De kracht van dit compacte marketing- en communicatiebureau ligt in de ‘no-nonsense’ houding. Dit komt tot uiting in creatieve denkkracht, slim samenwerken, snel schakelen en bovenal denken in mogelijkheden. Hierbij is maatwerk een ongeschreven regel. Laurens-Jan, Neil, Carla en Dionne heten je welkom aan de Markt 1 in Beesel!

077 763 0750 | info@bureautint.nl | bureautint.nl
delen:
Algemene voorwaarden Hosted by