Column Huub Beurskens

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2006

DGA-Problematiek in

de praktijk

De Casus: een middelgrote onderneming in de logistieke sector wordt geleid door twee broers die, gezien hun leeftijd, zich aan het voorbereiden zijn op de overdracht van hun onderneming aan de volgende generatie. Beide broers hebben één zoon, die allebei de ambitie hebben om in de voetsporen van hun vaders te treden. De vraag is echter: zijn beide zoons capabel genoeg om de onderneming voort te zetten?

| | noord limburg | BUSINESS|

| column | Bedrijfsoverdracht | met: huub beurskens | juni 2006 |

Het antwoord op bovenstaande vraag is binnen familiebedrijven soms lastig en gevoelig. Is men niet blind voor de familieband? Is de timing goed? Hebben de opvolgers hetzelfde ambitieniveau? Ook in dit geval leefden tal van vragen en kon men uiteindelijk niet om de discussie over de kwaliteiten van één van de zoons heen. Na veel wikken en wegen en vele emotionele gesprekken hebben beide broers besloten één van de zoons te informeren dat zijn kwaliteiten op een ander vlak liggen dan op het leiden van een familieonderneming. Uiteindelijk heeft die zoon, na verschillende gesprekken met externe adviseurs, zelf aangegeven dat hij andere keuzes wil maken en dus niet zijn vader wil opvolgen. De zoon van de andere broer studeert nog en mist vooralsnog de benodigde praktijkervaring om op korte termijn zijn vader en oom op te volgen.

Toekomststrategie

Hoe nu verder? Het bedrijf is sterk gekapitaliseerd, maar het rendement staat zoals bij vele branchegenoten onder druk. De broer, waarvan de zoon niet de gewenste opvolger is, heeft inmiddels te kennen gegeven zich uit de bedrijfsvoering te willen terugtrekken, maar nog niet als aandeelhouder. Hij wil wel voorkomen dat de andere broer het idee krijgt dat hij er alleen voor staat, maar wel de winst moet delen. Bovendien willen beide broers een deel van het bedrijfsvermogen uit de risicosfeer halen.

Gedurende de hele opvolgingsdiscussie was ik actief betrokken bij dit proces en stond ik voor de uitdaging om in de geest van beide broers een passende oplossing te vinden. Ten eerste is er de financiële kant: door middel van de financiering van superdividend kan een deel van het eigen vermogen uit de bedrijfsrisicosfeer gehaald worden en vervolgens mogelijk worden belegd met een lange termijn horizon en een behoudend risicoprofiel, maar met een reëel, aantrekkelijk rendement.

Ten tweede is het van belang dat de komende jaren het bedrijf dusdanig wordt gestructureerd, dat overdracht binnen de familiesfeer of verkoop aan derden mogelijk blijft. In de logistieke branche, waarbij rekening wordt gehouden met sterk veranderende omgevingsfactoren, is een duidelijke toekomststrategie alsdan nog belangrijker. Dit betekent dat nu al gekeken moet worden of het bedrijf in de huidige vorm met verschillende activiteiten extern verkoopbaar is.

Op dit moment wordt het bedrijf doorgelicht en zullen er strategische keuzes gemaakt worden. De continuïteit van de onderneming is niet alleen van belang bij verkoop aan derden, maar zeker ook bij verkoop binnen de familie. Ik zit dan ook regelmatig aan tafel om dit proces mede vorm te geven en hen in dit proces te ondersteunen.

Als Adviseur voor Familiebedrijven én Directeur Groot Aandeelhouders ben ik met name een strategisch gesprekspartner. Onderwerpen als het upstreamen van (bedrijfs-) vermogen, heroverweging risicoaspecten, bedrijfsoverdracht naar een volgende generatie of verkoop van een strategische gesprekspartner komen hierbij ter sprake.

Tevens help ik de ondernemer bij het structuren van privé-inkomen en vermogen, waarbij de wensen van relatie en fiscaliteit het uitgangspunt vormen. Een en ander bij voorkeur in een goede afstemming en samenwerking met de accountant, fiscalist en andere adviseurs van de klant.

ABN AMRO Private Banking

Huub Beurskens

Senior Private Banker

Adviseur voor Familiebedrijven en Directeur Groot

Aandeelhouders

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by