House of Human Capital: Optimaliseren van menselijk kapitaal

Magazines | Noord-Limburg Business nr 3 2018


"Ga naar de tandarts, ook zonder kiespijn"

Het is hoogseizoen op de arbeidsmarkt. Voor de meeste ondernemingen zijn hun mensen, bekeken vanuit de dagelijkse operatie, niet hun core business. Gezien de huidige en voortdurende serieuze krapte op de arbeidsmarkt zouden zij dat absoluut wél moeten zijn volgens HRM-professional Michael Verbeek. Het mogelijk ontbreken van deze focus is bij uitstek de toegevoegde waarde van zijn dienstverlening binnen House of Human Capital. “Vanuit mijn bedrijf ondersteun en help ik het MKB in het verbeteren van hun bedrijfsresultaten door het optimaliseren van het menselijk kapitaal.”

Fotografie: Paul Poels

VERANDERING = CONSTANTE
Globalisering, de 24/7 economie, schaalvergroting en digitalisering; enkele thema's binnen de economie die ook de nodige invloed hebben op de arbeidsmarkt. “Carrière en consistentie zijn twee begrippen die allang niet meer per definitie bij elkaar horen”, vertelt Verbeek. “In een wereld waarin verandering in toenemende mate de enige constante lijkt te zijn, is het cruciaal dat organisaties (en haar medewerkers) hierop inspelen. Denk hierbij aan de wet van Darwin. Het is niet de grootste, snelste, sterkste of zelfs de slimste die zich uiteindelijk ‘winnaar’ mag noemen. Het is juist die organisatie of persoon die zich het beste weet aan te passen aan, en in te spelen op, de (snel) veranderende wereld om ons heen. Daar wil House of Human Capital graag in meedenken én doen.”

COUNSELING
Verbeek biedt via zijn bedrijf, op basis van een abonnementsstructuur, onder andere counseling aan. Voor deze dienstverlening is veel interesse bij zijn klanten. “Counseling is in beginsel niet hetzelfde als consultancy (organisatiebreed HRM-advies) of coaching (werken aan positieve verandering door middel van persoonlijk inzicht en gedrag). Wel blijkt uit de praktijk vaak dat zowel consultancy als coaching onderdeel kunnen zijn van een counselingtraject.” Bij counseling treedt Verbeek op als sparringpartner, klankbord, ervaringsdeskundige en vertrouwenspersoon. “Het is een-op-een persoonlijke begeleiding, advies en ondersteuning voor
mensen die Personeel & Organisatie in hun portefeuille hebben en die met een vraagstuk of uitdaging (blijven) zitten. Als dga, directeur of HR-manager is het soms een ‘eenzaam bestaan’. Iedereen kijkt naar jou en jouw oplossing voor een personeel en/of organisatievraagstuk, maar je hebt zelf ook niet altijd de wijsheid in pacht of alle antwoorden paraat. Wat is er dan prettiger, wanneer het nodig is, je ‘iemand’ direct kan bellen voor advies en/of ondersteuning.”

“Ik lever graag een actieve, pragmatische, creatieve én duurzame bijdrage. Dit geldt zowel voor thema’s op beleidsmatig/strategisch en tactisch niveau alsmede in de operationele, dagelijkse praktijk.” Enkele zaken waarmee Verbeek zich onder andere heeft bezig gehouden zijn zeer divers. Zo heeft hij gewerkt aan een opdracht voor een bedrijf dat een sterke groei kent waardoor het wenselijk was om expliciete taken en verantwoordelijkheden opnieuw vast te leggen. Of, voor een andere organisatie, het hanteren van een duidelijke communicatie naar de medewerkers bij overname door een externe partij. “Ook heb ik een Jong Talent Programma opgezet dat dienst doet als interne kweekvijver voor toekomstige leiders en managers. Hiermee was dat bedrijf beter in staat talent aan te trekken en te behouden. Veel voldoening gaf ook een project waarbij het verbeteren van de medewerkerstevredenheid voorop stond.” Dit is essentieel bij het verbeteren van de productiviteit, het bedrijfsresultaat en de concurrentiepositie zegt Verbeek. “Wanneer je medewerkers met plezier naar het werk gaan, leidt dit immers aantoonbaar tot positieve effecten als een lager verzuim en dito bijbehorende kosten, minder ongewenste uitstroom en lagere (out of pocket) kosten voor werving en selectie.” 

Verbeek biedt via zijn bedrijf, naast counseling, nog drie diensten aan. Als consultant denkt hij graag mee en adviseert hij over alle HRM-aspecten binnen een bedrijf. Daarnaast is Verbeek als interim HRM-professional beschikbaar en kan hij desgewenst tijdelijk een HR-medewerker vervangen of ondersteunen. Ten slotte is Verbeek intermediair van NL Werkgeversdienst. Hierdoor kan hij namens een opdrachtgever het volledig verzorgde en verzekerde werkgeverschap van een medewerker aangaan of overnemen. “Dit geldt in veel gevallen als aantrekkelijk alternatief voor commerciële payrolling. Bovendien beschik ik over een professioneel netwerk met diverse experts met elk een track record aan bewezen diensten. Elke HR-uitdaging kan rekenen op persoonlijke aandacht en een oplossing op maat.” 

ERVARING EN LEERGELD
Volgens Verbeek is het HR-vakgebied bij uitstek een ervaringsvak. “Wanneer je MKB-ondernemers of (hun) HR-verantwoordelijke managers wilt adviseren over hun personeel- en organisatievraagstukken, dan helpt het natuurlijk wel als je zélf al het een en ander hebt meegemaakt op dit gebied.” Verbeek heeft inmiddels meer dan twintig jaar ervaring op het gebied van HRM. Goede, maar ook minder positieve, werk- en levenservaring is cruciaal en kan het verschil maken. “Alle beginnersfouten heb ik wel gemaakt. Het begon al vroeg; zo had ik mijn propedeuse vijf dagen eerder binnen dan mijn diploma van de middelbare school! Een
unicum. Hoe ik dat gedaan heb? Ik leg het graag uit in een persoonlijke gesprek. Naast een gezonde dosis humor zal het onder andere gaan over leergeld betalen en teleurstellingen overwinnen, maar ook over: keuzes maken, gáán voor je doel, resultaten behalen en (persoonlijk) leiderschap. Na het behalen van mijn diploma's besefte ik dat dit natuurlijk heel belangrijk is, maar uiteindelijk is het ook maar een stukje papier. Een diploma geeft alleen aan wat je geleerd hebt maar niet per se wat je kunt. Ik vertel mijn kinderen ook wanneer zij iets willen bereiken: 'wat ben je bereid om ervoor te doen', en misschien nog wel belangrijker, 'wat ben je bereid om daarvoor te laten'? Zogenaamde zachte criteria als houding, gedrag, intrinsieke motivatie, doorzettingsvermogen, betrokkenheid en empathisch vermogen zijn mijns inziens doorslaggevend.” 

MAATWERK
Verbeek heeft voor het aanbieden van zijn diensten bewust gekozen voor zelfstandig ondernemerschap. “Op die manier kan ik een kwalitatief goede, efficiënte en effectieve werkwijze bieden die aansluit bij de behoefte van ondernemers binnen het MKB. Ondanks de overeenkomsten tussen organisaties is HRM altijd maatwerk. Mijn dienstverlening is gebaseerd op een pragmatische aanpak. Op basis van relevante kennis, ervaring én gezond boerenverstand draag ik slimme en creatieve oplossingen aan waar de ondernemer, indien gewenst, ook zelf mee aan de slag kan. Ik hanteer als logica: ‘Ga naar de tandarts, óók zonder kiespijn’. Daar wil je namelijk bij voorkeur ook niet komen als het al te laat is, maar zaken goed organiseren en daardoor voorkómen voordat een probleem zich openbaart.” 

Verbeek biedt persoonlijke dienstverlening. Meer informatie en vragen? Neem dan contact op via michael@houseofhumancapital.com of 06-29553275
delen:
Algemene voorwaarden