Column Voor de Zaak: De waarde van een vakantiedag

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2018Het is maandag 27 augustus 2018. Ik ben weer op kantoor na een heerlijke vakantie. Ik heb twee weken genoten met mijn eigen gezin en het gezin van mijn broer aan de Portugese kust. Een gemiddelde vakantiedag bestond uit een ontbijt in de zon, een bezoek aan één van de mooie stranden rondom Lagos en ’s avonds heerlijk met elkaar eten. Als ondernemer checkte ik stiekem af en toe toch ook even de mail. Een beeld dat u misschien bekend voorkomt. We hebben mooie herinneringen gemaakt voor nu en later. Al met al waren het twee waardevolle weken.

Hopelijk heeft ook u een mooie vakantie gehad. Als ondernemer is het maar de vraag of u in de vakantieperiode inkomen heeft genoten of niet. Voor een werknemer is die situatie heel anders, die heeft recht op loondoorbetaling tijdens vakantie. Wat houdt dat recht op loondoorbetaling precies in?

De wetgever vindt het belangrijk dat een werknemer de wettelijke vakantiedagen en eventuele bovenwettelijke vakantiedagen ieder jaar ook echt opneemt. De werknemer kan dan bijkomen van het werk. Het doel daarvan is dat er minder ziekmeldingen zullen zijn. Om te voorkomen dat een werknemer vakantie uitstelt omdat hij/zij dan minder betaald krijgt, geldt als uitgangspunt dat een werknemer tijdens de vakantie niet in een nadeligere economische positie mag komen te verkeren in vergelijking met gewerkte dagen. Wat exact de waarde is van een vakantiedag van een werknemer is niet altijd eenvoudig vast te stellen.

De waarde van een vakantiedag is de afgelopen jaren in het arbeidsrecht veelvuldig onderwerp van discussie geweest. De laatste discussie die meermalen het nieuws heeft gehaald is een discussie in de zorg. Het ging daar om de vraag of een werknemer tijdens zijn vakantie ook recht had op onregelmatigheidstoeslag. In de cao was opgenomen dat dit recht niet bestond. De rechter heeft echter in het licht van het uitgangspunt geoordeeld dat een werknemer wel recht heeft op onregelmatigheidstoeslag.

Een andere discussie die is gevoerd gaat over de vraag of uitbetaalde bonussen ook meegenomen moet worden bij de bepaling van de waarde van een vakantiedag. Uit de rechtspraak volgt dat deze vraag positief moet worden beantwoord. Ook bonussen in de breedste zin van het woord moeten meegenomen worden. Bij een jaarlijks wisselende bonus kan aan de hand van een representatieve periode (ook wel referteperiode) berekend worden welke waarde meegenomen dient te worden. Vaak wordt dan het gemiddelde genomen van de bonus over drie jaar. Uit de rechtspraak blijkt dat de waarde van een vakantiedag de optelsom is van: basissalaris, vakantietoeslag, vaste dertiende maand, vaste eindejaarsuitkering, winstdeling, bonus, provisies, persoonlijke toeslagen (zoals onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag) en werkgeversdeel pensioenpremie. Al met al een hele rekensom.

De waarde van een vakantiedag is overigens niet alleen belangrijk tijdens de vakantie van uw werknemer, maar ook wanneer u bijvoorbeeld aan het einde van het dienstverband vakantiedagen gaat uitbetalen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere arbeidsrechtelijke vragen bel of mail mij dan gerust via marivonne@voordezaak. nl of 06-47898741. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een kopje koffie om nader kennis te maken met ons kantoor.

www.voordezaak.nl