Column Bol Accountants b.v

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2006

Opleiding loont!

Nederland moet een kenniseconomie worden. Dat zien we al in de enorme toename van het aantal dienstverlenende bedrijven t.o.v. de producerende bedrijven. Dat zien we ook in suggesties waarin voorgesteld wordt bedrijven die te weinig geïnvesteerd hebben in kennisontwikkeling van medewerkers, de WW-uitkering te laten betalen. Dat kan oplopen tot een betaling van ruim drie jaar van zo’n 70 % van het loon. Bij e2000,- per maand bedraagt dat maximaal ruim e53.000,-.

Venray

Hoogakker 15

Postbus 421

5800 AK Venray

Telefoon (0478) 55 47 00

Telefax (0478) 55 47 05

Boxmeer

Spoorstraat 73

Postbus 142

5830 AC Boxmeer

Telefoon (0485) 56 12 00

Telefax (0485) 56 12 05

Schijndel

Hoofdstraat 190

Postbus 340

5480 AH Schijndel

Telefoon (073) 547 29 00

Telefax (073) 547 29 05

Website: www.bolaccountants.nl Email: info@bolaccountants.nl

| | noord limburg | BUSINESS|

| column | Bol Accountants | met: h.e. vriens | december 2006 |

Een gestructureerde aanpak van kennisontwikkeling bij medewerkers is in eerste instantie vooral van belang voor een goed renderende onderneming. Vakkennis of vakmanschap zijn nog altijd de basis voor het functioneren. Bovendien betaalt kwaliteit zich uit in hogere prijzen en een beter rendement. Een gestructureerde aanpak kan bereikt worden door de organisatiedoelen te vertalen naar individuele doelen. Op die manier kan de afzonderlijke bijdrage van de werknemer aan de realisatie van de organisatiedoelen bepaald en gestuurd worden. Het resultaat blijkt uit het verbeterde functioneren.

Het is raadzaam per functie de gewenste kennis en vaardigheden te benoemen. Deze vormen het uitgangspunt bij de werving van nieuwe medewerkers, maar geven ook duidelijkheid over wat van medewerkers verwacht wordt als zij naar een andere functie willen doorgroeien. Geconstateerde verschillen tussen de aanwezige en gewenste kennis en vaardigheden vormen de basis voor een persoonlijk opleidingsplan, wat de medewerker geschikt maakt voor zijn huidige of een toekomstige functie.

Opleiding moet vooral praktisch zijn, zeker als het doel het vergroten van de vakkennis of het vakmanschap is. Aansluiting bij de dagelijkse of toekomstige praktijk zorgt voor een snelle opbrengst uit de gedane investering. Interne opleidingen gebaseerd op de bedrijfssituatie of begeleidingstrajecten door bijvoorbeeld ervaren medewerkers die als coach optreden, staan garant voor de ontwikkeling van kennis en vaardigheden die direct ingezet kunnen worden.

Als voorbeeld van hoe dit in de praktijk uitgewerkt kan worden, is dit voor Bol Accountants uitgewerkt. Daar is allereerst per functie een overzicht gemaakt van de gewenste kennis en vaardigheden. Deze zijn vastgelegd in functieprofielen. Daarnaast zijn hierop aangepaste beoordelingsformulieren opgesteld zodat gemeten kan worden of en op welk gebied extra ontwikkelingsactiviteiten noodzakelijk zijn. Deze worden jaarlijks in een opleidingsplan vastgelegd.

Daarnaast is, waar mogelijk, een loopbaanpad vastgesteld, gekoppeld aan de vakopleiding die bijvoorbeeld accountants en fiscalisten volgen. Door zowel het verloop van de opleiding als de ontwikkeling van het functioneren te volgen, wordt de medewerker begeleid naar een volgende functie. Op die manier wordt ook vroegtijdig gesignaleerd of bijsturing noodzakelijk is, zeker als de interesse van de medewerkers naar een andere of aangepaste functie uitgaat.

Om de ontwikkeling van de dienstverlening te bevorderen is een intern cursus- en trainingsprogramma ontwikkeld. Hiermee worden verschillende groepen medewerkers getraind in hun rol die zij naast de eigen functie vervullen. Voorbeelden hiervan zijn trainingen op het gebied van coachen en begeleiden, adviesvaardigheden of het voeren van diverse soorten gesprekken.

De ervaringen met een gestructureerde aanpak van opleidingen zijn positief. Er is duidelijkheid over de voorwaarden die aan het vervullen van een functie verbonden zijn. Daarnaast is er inzicht in de ontwikkeling van de medewerker zodat eenvoudiger ingespeeld kan worden op vacatures. Bovendien past deze aanpak in de steeds strenger wordende regelgeving waar bijvoorbeeld accountantsorganisaties aan moeten voldoen. Daarin worden expliciet eisen gesteld aan de ontwikkeling van kennis en kunde door de beroepsbeoefenaren. Dit is een trend die in het licht van de ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie wellicht ook voor u gaat gelden.

H.E. Vriens, Bol Accountants

delen:
Algemene voorwaarden