Samen investeren in een strategische economische toekomst

Magazines | Noord-Limburg Business nr 6 2006

Rabobank Venlo e.o. kijkt verder dan 2012

Samen investeren in een strategische economische toekomst

Begin volgend jaar start de Rabobank Venlo e.o. met het Fonds voor Innovatieve Bedrijven en Projecten. Samen met ondernemend Venlo zet de Rabobank een taskforce op en investeert in een strategische economische toekomst voor de regio. Algemeen directeur Dick Hak en directeur Bedrijven Milko Wijckmans zijn de drijvende krachten achter het fonds.

| | noord limburg | BUSINESS|

| interview | Rabobank Venlo | auteur: meike wesselink | december 2006 |

“Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden, gaan we werken aan een strategische toekomstvisie voor de regio Venlo”, legt Hak uit. “We gaan natuurlijk verder dan alleen een visie uitwerken, we gaan hem daadwerkelijk invullen.” Basis vormt het onderzoek dat Hak en Wijckmans lieten uitvoeren door het Economisch Bureau van de Rabobank. Een onderzoek naar het toekomstperspectief van de vier economische krachten van de regio; tuinbouw, transport, horeca en detailhandel. Wat zijn de sterke punten, wat zijn de zwakke punten, waar liggen de gevaren en waar moet de regio zich op concentreren?

“Om een klein voorbeeld te geven”, begint Wijckmans, “De maakindustrie in de regio is goed voor één op de vijf banen. Dreigende concurrentie van lage lonen landen als China, dwingen je tot nadenken over de toekomst. Moeten we de maakindustrie straks aan de lage lonen landen overlaten, laten we onze bedrijven naar het buitenland vertrekken, of laten we het bedrijfsleven juist innoveren zodat we een streepje voor blijven houden op de rest? De inzichten die we met het onderzoek krijgen, gaan we samen met het bedrijfsleven invullen. Met behulp van het fonds hopen we bedrijven een goede stimulans tot investeren te bieden.”

Durven investeren

Voor het fonds heeft de Rabobank 2,5 miljoen euro opzij gezet. “Voor starters en bestaande bedrijven die willen innoveren, is het bijna onmogelijk om fondsen los te krijgen. Instellingen durven niet te investeren in papieren plannen. Wij durven dat wel. We willen de plannen graag zien en laten ons adviseren door kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven op haar beurt moet onderling kennis uitwisselen of zelfs samenwerken als het op innoveren aankomt. Dat is waar we naartoe willen. Nog iedere dag starten bedrijfjes die in razend tempo uitgroeien tot bloeiende ondernemingen. Wij willen daar graag in investeren.”

Inspiratiebron voor het fonds vormt Greenport Venlo. Een overkoepelend collectief van ondernemers, onderzoek, onderwijs en overheid dat zich sterk maakt om de tuinbouwsector in de regio uit te bouwen tot hét kennis- en innovatiecentrum van de hele tuinbouwsector. Ook Rabobank maakt deel uit van Greenport. De regio is hard op weg om zich tot een van de belangrijkste tuinbouwregio’s van Noord West Europa te ontwikkelen en in het kader van de Floriade die in 2012 in Horst plaatsvindt, wordt een permanente Food Campus gevestigd, dat zich richt op productinnovaties en technologieën in de tuinbouwsector. “Daar liggen ook onze ambities”, legt Hak uit. “Een bedrijf dat heel goed past binnen het Fonds voor Innovatieve Bedrijven en Projecten, is Innerlife. Een jong bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van stoffen uit tuinbouwgewassen, die gebruikt worden voor gezonde voeding of voedingssupplementen. Innerlife is het eerste bedrijf dat gaat participeren in het fonds.”

Voor Rabobank is de tuinbouw de aangewezen sector om zich op te richten; de Rabobank heeft vertrouwen in de sector en andersom. “Maar ook de andere economische peilers van de regio krijgen onze aandacht. Het onderzoek is heel duidelijk gericht op alle vier de economische krachten van de regio en we willen in alle vier investeren.”

2012 en verder

De aftrap werd gegeven met het symposium ‘2012 en verder’ dat de Rabobank begin november organiseerde. Hét moment om het Fonds voor Innovatieve Bedrijven en Projecten te lanceren. Ook de eerste onderzoeksresultaten werden gepresenteerd en om de toekomstvisie een compleet beeld te geven, gaven verschillende partijen uit het bedrijfsleven en de overheid een lezing over toekomstvisie vanuit verschillende invalshoeken. “De naam ‘2012 en verder’ is gekozen omdat de Floriade natuurlijk in 2012 plaatsvindt, maar ook omdat we na de Floriade ook verder willen kijken.”

Stimuleringsfonds

“Een bloeiende economie en een gunstig woon/leefklimaat gaan natuurlijk hand in hand. Gaat het economisch voor de wind, dan wordt er natuurlijk ook geïnvesteerd in het woon/leefklimaat, maar dan moet er natuurlijk wel een goede basis van leefbaarheid zijn. Daarom investeren we ook daar in. We hebben een stimuleringsfonds opgericht waarbij projecten op het gebied van woon/leefklimaat kans maken op een flinke financiële impuls. Met behulp van het stimuleringsfonds ligt er nu een fietsroute door de regio. Een grote toeristische attractie. Zo zie je dat ook een goed woon/leefklimaat de economie een oppepper kan geven.”

| december 2006 | auteur: meike wesselink | Rabobank Venlo | interview |

| BUSINESS | noord limburg | |

delen:
Algemene voorwaarden