Hoeijmakers Groep en Ned Inter samen klaar voor de toekomst

Magazines | Noord Limburg Business nr 5 2018

Dit voorjaar hebben Ruud Hoeijmakers (Hoeijmakers Groep) en Marcel Jansen (Ned Inter) de handen in elkaar geslagen. Het partnership onderstreept de groeiambities van beide organisaties in een veranderende verzekeringsbranche.

Foto: Marcel Janssen en Ruud Hoeijmakers. Fotografie: Dick Holthuis

Ruud Hoeijmakers en Marcel Janssen kennen elkaar al een lange tijd. Hun assurantie-ad-vieskantoren zijn actief in de MKB-markt. De beide directeuren zagen elkaar nooit als concurrent, omdat hun organisaties elk kunnen bouwen op loyale relaties. Door de groeiambities en de veranderingen die de verzekeringsbranche ondergaat, ontstond juist de behoefte aan een partnership.

RISICOMANAGEMENT

Veel assurantiekantoren bemiddelen en advi-seren door een risico af te dekken met een verzekeringsoplossing. Dit is de traditionele manier van werken, zegt Marcel Janssen, terwijl de veranderende markt vraagt om meer dan alleen verzekeringsoplossingen. Wij stappen af van deze traditionele manier van werken en regisseren de risicos die een bedrijf loopt. Deze risicos zijn leidend, niet een verzekeringspolis. Dat betekent dat preventieve, technische of organisatorische maatregelen een beter passende oplossing kunnen zijn dan een verzekering. Ruud Hoeijmakers sluit zich aan bij de woorden van Marcel. Net als Ned Inter vormt het analyseren van de bedrijfsrisicos het uit-gangspunt van ons advies. We denken in het adviestraject nog veel van elkaar te kunnen leren. Door vakkennis met elkaar te delen, willen we groei in onze branche realiseren.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Door af te stappen van de traditionele manier van werken spelen Marcel en Ruud in op de ontwikkelingen in de branche en zijn beide bedrijven klaar om hun klanten toekomst-proof te maken. Door bedrijven continu te volgen en meerdere oplossingen te bieden, blijven we van meerwaarde voor bedrijven. Dat past binnen onze bedrijfsfilosofie die ook enorm wordt gewaardeerd door onze trouwe klanten.

www.hoeijmakers.nl
www.nedinter.nl

 

delen:
Algemene voorwaarden