Column Voor de Zaak: Het slapende dienstverband wakker geschud

Magazines | Noord Limburg Business nr 1 2019Door veel werkgevers werd als onrechtvaardig ervaren dat bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer ook nog een transitievergoeding moest worden betaald.

In de praktijk probeerden werkgevers onder een transitievergoeding uit te komen door een werknemer na twee jaar arbeidsongeschiktheid ‘slapend’ in dienst te houden; volgens de jurisprudentie toelaatbaar, maar wellicht ook niet erg netjes. En met risico’s voor de werkgever: de re-integratieverplichting blijft namelijk bestaan, net als de herplaatsingsverplichting.

WET: COMPENSATIE BETALING TRANSITIEVERGOEDING
De Wetgever heeft nu de nadelen voor werknemer en werkgever van het slapende dienstverband weer wat in balans gebracht. Op 1 januari 2020 zal de wet in werking treden die werkgevers zal compenseren indien ze aan deze groep zieke werknemers een transitievergoeding hebben betaald. Dit moet ertoe bijdragen dat de werkgever niet langer kiest voor het slapende dienstverband.

REGELING: HOE AANVRAGEN EN WELKE INFORMATIE
In een recent bekendgemaakte regeling wordt nu ook duidelijk hoe de compensatie zal plaatsvinden en welke informatie nodig is voor een aanvraag:
• Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 bij het UWV compensatie van de transitievergoeding vragen indien zij de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer beëindigen of indien zij de arbeidsovereenkomst hebben beëindigd vanaf 1 juli 2015.
• De aanvraag kan worden gedaan uiterlijk zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding, en uiterlijk 30 september 2020 voor betaalde transitievergoedingen vóór 1 april 2020.
• Het moment van betaling is het moment dat bedrag is afgeschreven van de bankrekening van werkgever.
• De beslissing van het UWV is een beschikking waartegen eventueel bezwaar en beroep mogelijk is. De gegevens die overgelegd moeten worden:
• arbeidsovereenkomst;
• stukken waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd (toestemming UWV, beschikking kantonrechter, vaststellingsovereenkomst);
• als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd na toestemming UWV: een verklaring van werkgever dat werknemer ziek was op datum einde arbeidsovereenkomst, periode van ziekte werknemer, naam bedrijfsarts;
• loonstroken;
• gegevens die gebruikt zijn om transitievergoeding te berekenen;
• bewijs van betaling van de transitievergoeding.

CONCLUSIE
Met de regeling wordt geprobeerd om bij de werkgever de drempel weg te nemen voor het beëindigen van zogeheten slapende dienstverbanden. Vanaf 1 april 2020 is een slapend dienstverband dus niet meer nodig. Wilt u nu al afscheid nemen van een werknemer met een slapend dienstverband, dan is dat mogelijk. Hiervoor wordt u vanaf 1 april 2020 gecompenseerd door het UWV. Bewaar wel goed alle documenten die zien op het einde van het dienstverband en de reden daarvan, de periode van arbeidsongeschiktheid en de berekening en betaling van de transitievergoeding. Wenst u meer informatie over de komende regelingen en de praktische uitwerking, of heeft u behoefte aan arbeidsrechtelijk advies, neem dan gerust contact met mij op via sander@ voordezaak.nl of 06-2446 5228. Uiteraard bent u ook van harte welkom voor een kop koffie om nader kennis te maken.

www.voordezaak.nl
delen:

Noord Limburg Business nr 1 2019

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden