Business Flitsen: Nieuwe projectmanager OML - Maasvallei Business Beurs - Nieuwe Loopbaan Ontwikkelingscentrum

Magazines | Noord Limburg Business nr 1 2019JOHN GIESEN NIEUWE PROJECTMANAGER GEBIEDS- ONTWIKKELING OML
Met ingang van 1 februari is John Giesen gestart als projectmanager gebiedsontwikkeling bij Ontwikkelingsmaatschappij Midden-Limburg B.V. (OML). John heeft bouwtechnische bedrijfskunde gestudeerd en heeft in zijn loopbaan ruime ervaring opgedaan in projectontwikkeling. Voordat John bij OML begon, was hij onder andere werkzaam bij Wonen Limburg, Moonen Projectontwikkeling en Nieuwe Borg. Bij OML gaat John Giesen zich onder andere richten op de projecten Nautische Boulevard in Maasgouw en de ontwikkeling van duurzaam multifunctioneel bedrijvenpark Zevenellen in Leudal. OML ondersteunt de gemeente Maasgouw bij de herontwikkeling van de Nautische Boulevard in Wessem. In de Prins Mauritshaven in Wessem ontwikkelt zich het ‘onestop servicecentrum’ voor de pleziervaart op de Maasplassen. Diverse bedrijven met elk hun eigen specialisme, zullen samen een totaalservice voor de watersport bieden. In Haelen – gelegen in de gemeente Leudal – wordt door OML een duurzaam multifunctioneel bedrijvenparkvan 30 hectare ontwikkeld. Op en rondom bedrijvenpark Zevenellen worden momenteel onderzoeken uitgevoerd. Het gaat om onderzoek naar de bodemkwaliteit en niet gesprongen explosieven. Ten behoeve van deze onderzoeken vinden nu graafwerkzaamheden plaats. Deze activiteiten hebben als doel om bouwrijpe kavels te realiseren waarmee ruimte wordt geboden aan bedrijven om zich hier te vestigen. De eerste kavels kunnen in het derde kwartaal van dit jaar uitgegeven worden.VOORAANKONDIGING MAASVALLEI BUSINESS BEURS BOXMEER 2019
Op dinsdag 5 en woensdag 6 november 2019 organiseert Maasvallei Netwerk de tweede editie Business Beurs Boxmeer op industrieterrein Saxe Gotha, in de hallen van het Lion Center aan de Lionstraat 8 te Boxmeer. Tijdens deze regionale beurs kunnen bezoekers makkelijk en op een gemoedelijke manier nieuwe contacten leggen. De beurs staat daarom in het teken van regionale samenwerkingen, kennismakingen en verbindingen. Om de Brabantse gastvrijheid te bekrachtigen, krijgen de bezoekers aan de beurs gratis koffie, thee, koekjes en een hapje aangeboden op de beursvloer. Bezoekers kunnen de beurs gratis bezoeken en er is ruim voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving. Organisator Michiel Hovenkamp: “Op regionale beurzen tref je naast bekende ondernemers, ook ondernemers die je wel kent van gezicht, maar met wie je nog nooit echt gesproken hebt. En er zijn altijd ondernemers in de buurt die jou verder kunnen introduceren bij de andere bedrijven op de beurs.” Kijk voor meer informatie over de beurs op www.maasvallei.net.

NIEUW LOOPBAAN ONTWIKKELCENTRUM
Leo-loopbaan.nl is een nieuw platform om elke burger zelf de regie te geven in zijn carrière. Niet alleen om eventueel te switchen van baan, maar ook voor bij- of omscholing of om een test te doen waarje goed in bent of waar je talent ligt? Het platform is een idee van vele partijen: werkgevers, onderwijs en het provinciebestuur. Deputé Joost van den Akker van Economie en Kennisinfrastructuur legt uit: “We willen met Leo (leren en ontwikkelen) iedereen een steuntje in de rug geven. Om zich te blijven ontwikkelen. Dat is nodig, want de wereld verandert voortdurend. Ook het werk. Steeds worden andere of hogere eisen gesteld. Daar kun je je op voorbereiden met dit loopbaanontwikkelcentrum. Want dat is het. Maak er gebruik van.” Ook voor mensen zonder uitkering en zonder werk kan Leo een eyeopener zijn om te ontdekken waar je talenten liggen en een volgende stap te zetten in je loop- baan. Full- of parttime, dat maakt niet uit. Al ga je maar een paar uurtjes per dag of in de week werken. Leo biedt daarnaast ook voor scholieren de mogelijkheden om met een eigen loopbaanportfolio te starten dat je je hele carrière met je meeneemt en verder aanvult. Daarnaast is het ook mogelijk om in het kader van LOB-lessen talenten en branches te verkennen en zelfs een meeloopdag bij een bedrijf te boeken. Leo is een open ontwikkelprogrammaen telt nu al vele partners, zoals de ROC’s Gilde en het gefuseerde Arcus en Leeuwenborgh, Baandomein, de Brightlands Smart Services Campus, de Limburgse Werkgevers Vereniging en de Provincie. Iedereen kan zich aansluiten.
www.leo-loopbaan.nl
delen:

Noord Limburg Business nr 1 2019

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden