Business Flitsen: VDL Nedcar breidt uit - Nieuw hoofdkantoor Moonen Packaging

Magazines | Noord Limburg Business nr 1 2019VDL NEDCAR KRIJGT GROTE MOGELIJKHEDEN VOOR UITBREIDING
Limburg versterkt de strategische positie van VDL Nedcar aanzienlijk door de autofabriek flink ruimte te geven voor uitbreiding. Daardoor kan VDL Nedcar het fabrieksterrein van 93 hectare uitbreiden. De Provincie verkoopt haar gronden rondom de fabriek aan VDL Nedcar en maakt procedureel de uitbreiding mogelijk. Dat doen zij in goed overleg met de gemeenten SittardGeleen en Echt-Susteren. Door de uitbreidingsmogelijkheden kan VDL Nedcar op termijn doorgroeien. De eerder geplande spoorontsluiting van de fabriek is van de baan. Die blijkt bedrijfseconomisch niet haalbaar. Over de verkoop van de benodigde gronden ten noorden en zuiden van de fabriek is een principeakkoord gesloten tussen Provincie en VDL Nedcar. Gedeputeerde Staten van Limburg gaan nu eerst een zogeheten provinciaal inpassingsplan maken. Dat is een gemeentegrens overschrijdend bestemmingsplan waarin alle belangen worden afgewogen. De consequentie van een mogelijke uitbreiding van VDL Nedcar is dat wegen rond de fabriek aangepast moeten worden in verband met doorstroming, veiligheid en duurzaamheid evenals een goede bereikbaarheid van Nieuwstadt en Holtum. De provinciale wegen gaan niet meteen op de schop. Dat gebeurt pas als de fabriek daadwerkelijk gaat uitbreiden. Door het nu al regelen van de wettelijke procedures kan VDL Nedcar een uitbreiding voortvarend ter hand nemen. De overheid is er alles aan gelegen om de autofabriek duurzaam te verankeren in de regio. VDL Nedcar is een van de grootste werkgevers in de regio en heel erg belangrijk voor talrijke toeleveranciers. Reden waarom de Provincie het provinciaal inpassingsplan nu gaat uitwerken in afstemming met de gemeenten Echt-Susteren en Sittard-Geleen. Een dialoog met de omgeving staat de komende maanden voorop. De betrokken inwoners rond het fabrieksterrein worden via een brief huis-aanhuis geïnformeerd over de plannen en de procedure. Verdere informatie is te verkrijgen via de website www.gowVDLNedcar.nl


NIEUW HOOFDKANTOOR MOONEN PACKAGING
Moonen Packaging heeft een langjarige huurovereenkomst gesloten met HVBM Vastgoed en Beleggingsmaatschappij Bruil voor een nieuw te bouwen hoofdkantoor met warehouse op bedrijventerrein De Kempen in Weert. Het ontwerp houdt rekening met de groeiambitie van Moonen Packaging en is CO2-neutraal. Het nieuwe pand sluit daarom ook naadloos aan bij de duurzame missie en visie van Moonen Packaging. De ‘built to suit’ nieuwbouwontwikkeling betreft 1.761 m² kantoorruimte , 18.933 m² magazijnruimte en 1.443 m² mezzanine op een kavel ter grootte van 39.290 m². Het ontwerp houdt rekening met de groeiambitie van Moonen Packaging en voorziet in een toekomstige uitbreiding met circa 4.305 m² magazijnruimte. Het duurzame en gasloze gebouw wordt door HVBM Vastgoed ontwikkeld en gerealiseerd volgens de hoogste standaard in logistiek vastgoed. HVBM Vastgoed en Moonen Packaging streven naar een gebouw dat voldoet aan de BREEAM-standaard ‘Very Good’. “In Europa zijn we koploper in composteerbare verpakkingen, op basis van hernieuwbare grondstoffen. We zijn trots op het feit dat we een van de groenste bedrijven in Nederland zijn en winnaar van de 3e Lean & Green Star in duurzame logistiek,” aldus Gé Moonen, directeur bij Moonen Packaging. “Ons huidige pand bood onvoldoende ruimte voor onze duurzame ambities. We willen groeien, maar met liefde voor de planeet. Het nieuwe pand op De Kempen in Weert is niet alleen groter, maar vooral ook groener. Het pand heeft zonnepanelen en is volledig CO2 -neutraal. We kijken nu al uit naar de verhuizing!” Het object zal medio 2020 door Moonen Packaging in gebruik worden genomen.
delen:

Noord Limburg Business nr 1 2019

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden