LWV Expertisecentrum Infrastructuur en Ruimte: Lobbyen en kennis delen

Magazines | Noord Limburg Business nr 2 2019Voorzitter van het LWV Expertisecentrum Infrastructuur en Ruimte is Kees Kuijken, met zijn broer Ad eigenaar van logistiek dienstverlener KLG Europe. “De logistiek is van levensbelang voor Limburg. Dat zie je aan de groei van het aantal internationale warehouses en de vestiging van tientallen logistieke ondernemingen en transportbedrijven. Limburg heeft zich ontwikkeld tot logistieke topsector en als belangrijke platform voor de doorvoer van goederen uit Rotterdam en Antwerpen naar het Europese achterland. Prima natuurlijk, de sector biedt werk aan duizenden mensen en er liggen nog groeikansen genoeg voor het grijpen.”

KNELPUNTEN
Mits de infrastructuur op orde is. “Precies, en dat is die dus niet”, zegt Kees Kuijken in het hoofdkantoor van KLG in Venlo, het zenuwcentrum van de onderneming met 1000 medewerkers, 250 eigen trucks en een omzet die dit jaar de 190 miljoen euro aantikt. “De dagelijkse files op de A2 en de A67 kennen we allemaal. Het wordt de hoogste tijd dat die twee hoofdaders eindelijk van twee naar drie banen verbreed worden. Maar in de andere modaliteiten zijn de knelpunten minstens zo groot. De spoorverbindingen met België en Duitsland zijn verre van optimaal. De containerhavens in Born, Wanssum en Venlo hebben geen goede aansluiting op de spoorlijnen. In Venlo wordt komend jaar gestart met de uitbreiding van de railterminal, maar de aansluiting met het spoor richting Duisburg is onvoldoende. En juist Duisburg is cruciaal voor de verdere distributie naar Duitsland en de rest van Zuid- en Oost-Europa.” Matige verbindingen remmen verdere groei af. “Ja, en daarbij hinderen ze de vergroening. We willen graag meer duurzaam vervoeren, via spoor en water dus. Minder auto’s op de weg, minder uitstoot. Dat lukt zo niet. Natuurlijk, je kunt zeggen dat we minder moeten consumeren, maar zo werkt het niet. De vraag is er, het aanbod ook en dus gaan dagelijks miljoenen producten richting consument. Het is niet anders.”

VERANTWOORDELIJKHEID
Aan de overheid om te investeren in betere infrastructuur. “Ja. Uiteraard hebben we als bedrijfsleven onze rol en verantwoordelijkheid. De transportsector gaat uitdagende jaren tegemoet, zoveel is zeker. Ik denk dat we over tien jaar overwegend rijden in elektrische en zelfrijdende trucks. ICT wordt nog belangrijker. 3D-printing zal ook voor een grote verandering zorgen. Daar zijn we als sector intensief mee bezig. Infra is echter een taak van de overheid.” Het is de belangrijkste opdracht van het Expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte: lobbyen voor meer geld. “Klopt. We blijven in kaart brengen waar de knelpunten zitten, wat de verwachtingen zijn en we dragen oplossingen aan. Richting Den Haag en Brussel doen we dat via VNO-NCW. Verder vind ik het belangrijk om de ontwikkelingen in de sector bij een breder publiek onder de aandacht te brengen. We zijn met z’n allen afhankelijk van de transport en logistiek.”

EXPERTISECENTRUM INFRASTRUCTUUR EN RUIMTE
Een goede bereikbaarheid van bedrijventerreinen en regio’s is essentieel voor de economische ontwikkeling. Dat geldt eens te meer voor het langgerekte Limburg met zijn wespentaille richting zuiden en de internationale ligging tussen België en Duitsland. Reden voor de LWV om een Expertisecentrum Infrastructuur & Ruimte in te richten met als voornaamste doel de key-spelers met elkaar te verbinden en samen op te trekken om zo optimale resultaten te bereiken voor de infrastructurele en ruimtelijke ontwikkeling van Limburg. Contactpersoon binnen de LWV is Egon Mooren, mooren@lwv.nl
delen:

Noord Limburg Business nr 2 2019

Lees volledige uitgave online
Algemene voorwaarden