Coverstory maatwerk HRM: Haal het maximale uit je bedrijf

Magazines | Noord Limburg Business nr 3 2019


 

Maatwerk HRM brengt strategische doelstellingen in kaart

Een succesvol product of dienst aanbieden, terwijl je interne processen niet helemaal op orde zijn. Bij veel MKB-bedrijven is dit fenomeen niet helemaal onbekend. Maatwerk HRM ontwikkelde een speciale methodiek waarmee heel eenvoudig strategsiche doelen kunnen worden vertaald naar concrete stappen. Dat deze methodiek succesvol is, blijkt onder andere uit het feit dat het organisatieadviesbureau in drie jaar tijd hard is gegroeid.

Fotografie: Petra Lenssen


Maatwerk HRM is met name actief voor MKB-bedrijven met maximaal 100 fte die zelf geen bedrijfskundige- of HR-specialist in dienst hebben. Voor deze be-drijven kan het organisatieadviesbureau onder andere functie- en salarishuizen opzetten en loopbaanbege-leiding voor personeelsleden verzorgen. Maar de echte meerwaarde van maatwerk HRM zit volgens oprichter en eigenaar Anouk Hendrikx Afonso in de methodiek om strategische doelstellingen te formuleren en te realiseren. "Veel MKB-bedrijven zijn opgericht vanuit een bepaald specialisme, bijvoorbeeld in de techni-sche-, zorg-, groen- of agrofood sector. Het zijn vaak scale-ups of bedrijven die vanwege bijvoorbeeld een overname een ongestructureerde groeiperiode hebben doorgemaakt. Zij willen hun bedrijf kritisch tegen het licht houden en op bedrijfskundig- en HR-niveau een interne professionaliseringsslag doorvoeren, maar weten niet goed hoe zij dit aan moeten pakken. De valkuil is vaak dat er wel strategische doelen worden opgesteld, maar dat deze vervolgens dreigen te verwateren terwijl er ondertussen nieuwe doelen worden geformuleerd. Dan raak je als ondernemer het overzicht kwijt. Ik maak zelf vaak de vertaalslag naar het betaald voetbal. Wanneer een club landskampioen wil worden, zal deze organisatie ervoor moeten zorgen dat het complete personeelsteam - van PR tot fysiotherapeuten, bestuursleden en natuurlijk de spelers - dit doel voorop stelt en optimaal samenwerkt."

Holistische benadering

Speciaal voor deze bedrijven ontwikkelde Hendrikx Afonso de 3D-GOAL® scan. Deze methodiek onder-steunt bedrijven in het maken van een vertaalslag van strategische doelen naar concrete stappen die binnen de organisatie moeten worden genomen om deze doelen te bereiken. "Stel, je wil over vijf jaar actief zijn in het buitenland. Wat betekent dit voor je bedrijf en voor je team? Heb je alle skills en middelen in huis of moet je hiervoor kennis inwinnen en je verkoopmedewerkers op taalcursus sturen? Met onze methodiek breng je de knel- en verbeterpunten binnen je organisatie in kaart. 3D staat voor de dimensies waarop we dit doen: op organisatie-, team- en individueel niveau. Dankzij deze holistische benadering is er zowel aandacht voor de bedrijfskundige aspecten als HR-psychologie die beide in balans moeten zijn. Je bedrijf wordt aan de hand van scores op zes verschillende factoren in kaart gebracht. Doelen, Productiviteit en Waardering behoren tot de bedrijfskundige, harde aspecten en zijn nodig om omzet te genereren en winst te maken. Teamspirit, Motivatie en Gezondheid hebben be-trekking op de HR-psychologische, zachte aspecten van je organisatie en spelen in op de behoeften en verwachtingen van je medewerkers op korte en lange termijnen en wat hun rol binnen de organisatie is."Vier fases


De eerste concrete stap binnen de 3D-GOAL® methodiek is een uitgebreid kwalitatief en kwantatief onderzoek naar de status van de zes factoren en hun invloed op de haalbaarheid van (strategische) doelen (Goals). "De volgende stap is het formuleren van interne kansen (Opportunities). Daarbij kijken we onder meer naar de processen, het team en de individuele mensen. Wat kun je en wat heb je allemaal in huis aan kennis en vaardigheden?" Afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het personeelsbestand duurt dit onderzoek acht tot tien weken. "De derde of actiefase (Actions) draait om de concrete stappen die je gaat maken. Wat heb je nodig om je doelen te bereiken? Dit kan zijn het vergroten van kennis, verbeteren van samenwerking of doorbreken van eilandjes. Ten slotte zorg je er in de Leading fase voor dat je doelstellingen binnen het bedrijf worden geborgd. De lengte van het zogenoemde doorlooptraject waarin fase drie en vier vallen, is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek en het actieplan. Binnen elk bedrijf gaat het immers om maatwerk."

Inzicht in verbeterpunten

Dankzij de brede kijk die deze methodiek op het bedrijf werpt, krijg je heel snel inzicht in de verbe-terpunten. "Dit kunnen onder andere personele, juridische, fiscale of financiële aspecten zijn, of onduidelijkheden in de (administratieve) processen. Maar het kan ook een directielid zijn dat bepaalde taken niet los kan laten. Ons uitgebreide netwerk aan experts kan deze problemen oplossen." Een van de experts waarmee maatwerk HRM een structurele samenwerking heeft, is bedrijfskundige en psycholoog Peter Bottenberg. Deze voormalige mede-eigenaar van een grote GZ-instelling is gespecialiseerd in bedrijfsvoering, directiecoaching en positieve gespreksvoering. Een ander bijkomend voordeel is dat je aan de hand van de scores op de zes factoren Doelen, Productiviteit, Motivatie, Teamspirit, Waardering en Gezondheid de effectiviteit van de 3D-GOAL® scan kunt meten. "De eerste scan gebruiken we dan als nulmeting. Door de vier fases te doorlopen en vervolgens opnieuw te kijken hoe een bedrijf op de zes factoren scoort, kun je heel goed zien welke resultaten je hebt geboekt. Dat geeft veel zelfvertrouwen. Uiteindelijk willen we dat een ondernemer zelf in staat is om deze methodiek toe passen en leert hoe je doelen kunt stellen en realiseren. Vaak is het een kwestie van een paar keer zelf doen, en dan lukt het prima."

Cursussen en trainingen

Ondernemers vooruit helpen is een groot goed voor maatwerk HRM. Daarom biedt het bedrijf vanaf sep-tember een divers aanbod van cursussen en trainingen op open inschrijving aan. "Voorheen deden we dit vooral op verzoek van onze klanten, maar met een structureel aanbod kunnen we nog veel meer bedrijven helpen. Met trainingen op het gebied van onder meer leidinggeven, stressmanagement en HR-onderwerpen kunnen we medewerkers heel concreet en praktisch opleiden. Sommige bijeenkomsten zijn gratis work-shops van een dagdeel, maar we bieden ook betaalde meerdaagse cursussen die desgewenst incompany kunnen worden gegeven." Een overzicht van alle activiteiten is te vinden op de nieuwe website van het bedrijf. "Mensen kunnen zich nu al opgeven. Op onze website kun je je tevens inschrijven voor onze nieuwsbrief met inhoudelijke updates, de whitepaper met tips voor een positieve bedrijfsvoering downloaden en rondkijken in onze gratis kennisbank. Ook hebben we elke derde vrij-dag van de maand een gratis spreekuur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen. Ons doel is om ondernemers zo veel mogelijk uit hun eigen bedrijf te laten halen, en met onze scan, cursussen en gratis kennis zetten we ons daar maximaal voor in", aldus Hendrikx Afonso.

www.maatwerkhrm.nl

 

Overzicht cursusaanbod maatwerk HRM

Kijk voor actuele startdata en locaties op www.maatwerkhrm.nl. Neem voor incompanymogelijkheden contact op met maatwerk HRM via 085-2220477 of info@maatwerkhrm.nl.


Ontbijtsessie 26 september 2019: Noodzaak van een goed dossier + WAB

In samenwerking met Huver Advocaten

Doelgroep
DGA's van bedrijven zonder HR-specialist, HR-managers, HR-medewerkers.

Programma
08.30: ontvangst met ontbijt
09.00: personeelsdossier uitgelicht
11.00: afsluiting

Resultaat
Inzicht in een correct opgebouwd personeelsdossier en de WAB, praktische tips.

Investering
Gratis


Cursus Stressmanagement voor leidinggevenden

Doelgroep
Iedere leider die stress in zijn/haar team wil leren signaleren, managen en verbeteren.

Programma (9.00-13.00 uur)
Dag 1: stress en veerkracht bij de mens
Dag 2: stress en veerkracht in team en organisatie
Dag 3: stressmanagement individueel en teamniveau
Dag 4: stressmanagement voor mijn team

Resultaat
Leren managen en verbeteren van stress en veerkracht in jouw team.

Investering
1.995,- (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, water en versnaperingen)


Cursus Functieprofielen opstellen

Doelgroep
Iedereen die belast is met HR-taken of personeelsad-ministratie en wil leren een functieprofiel op te stellen.

Programma
09.30: ontvangst met koffie en thee
10.00: ochtendprogramma (theoretische basis, uitleg sjabloon)
12.00: lunch
12.45: middagprogramma (theoretische achtergond, functieprofiel, feedback)
16.30: afsluiting

Resultaat
Inzicht in het opbouwen van een functieprofiel en het opstellen van een maatwerk sjabloon voor je organisatie.

Investering
495,- (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, water en uitgebreide lunch)


Cursus Praktisch leidinggeven - startende teamleiders

Doelgroep
Iedereen die start of net is gestart in een leidinggevende of aansturende functie.

Programma
Dag 1: ontdekken van je eigen leiderschapsstijl
Dag 2: je team in beeld
Dag 3: je team aansturen en bijsturen

Resultaat
Inzicht in leiderschapsstijlen, je eigen leiderschaps-stijl, je kwaliteiten en valkuilen. Toepassen van gesprekstechnieken, omgaan met onverwachte situaties, ontspannen en met plezier leidinggeven.

Investering
1.595,- (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, water en uitgebreide lunch)


Cursus Stressmanagement voor medewerkers

Doelgroep
Iedereen die wil leren omgaan met werkdruk en stress en (weer) met plezier wil werken.

Programma
Dag 1: inzicht in stress en veerkracht
Dag 2: balans stress/veerkracht
Dag 3: afsluiting met activiteit

Resultaat
Op effectieve wijze omgaan met werkdruk en stress tot een minimaal niveau terugbrengen

Investering
1.495,- (inclusief lesmateriaal, koffie, thee, water en uitgebreide lunch)

delen:
Algemene voorwaarden