Business Flitsen

Magazines | Noord Limburg Business nr 3 2019

Verkiezing Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg 2019/2020

De zomer staat voor de deur, maar eerst nog even aan de slag met de employer branding van de organisatie! Onbekend maakt onbemind. En helaas zijn veel organisatie nog onbekend bij jongeren. Om het Limburgse bedrijfsleven onder jongeren te promoten wordt voor de vijfde keer de verkiezing 'Aantrekkelijkste Werkgever van Limburg' georganiseerd. Middels de verkiezing presenteren bedrijven zich aan studerend Limburg en hun omgeving. Bedrijven kunnen zich vanaf nu weer inschrijven voor de editie 2019/2020 op www.aantrekkelijkstewerkgever.nl. De stembussen gaan open direct na de zomervakantie op 19 augustus. We roepen alle bedrijven op om zich in te schrijven en actief campagne te voeren richting studenten, medewerkers en klanten. Op de website www.aantrekkelijkstewerkgever.nl worden alle deelnemende bedrijven gepresenteerd en kunnen mensen hun stem uitbrengen of een peptalk plaat-sen. Limburg is ingedeeld in drie regio's en er wordt onderscheid gemaakt tussen MKB en Groot bedrijf. In november staat de grote finale gepland waar we de nieuwe winnaars bekend zullen maken. De verkiezing wordt georganiseerd door MeettheYoungsters.nl in samenwerking met de Limburgse Werkgevers Vereniging, MKB Limburg, Economische Samenwerking Zuid-Limburg, Keyport2020, en de Limburgse Land en Tuinbouwbond.


Shop Apotheke Europe ontwikkelt hightech logistiek centrum bij Venlo

Onlangs is officieel van start gegaan met de bouw van het nieuwe, hightech distributiecentrum en hoofdkantoor van SHOP APOTHEKE EUROPE in Sevenum (bij Venlo). Hiermee zet het bedrijf een volgende stap in haar ambi-ties als een van de toonaangevende online apotheken van continentaal Europa. De verhuizing van het huidige kantoor en distributiecentrum op bedrijventerrein Trade Port West in Venlo, naar de nieuwe faciliteit in Sevenum op bedrijventerrein Trade Port Noord (binnen Greenport Venlo) is gepland voor de herfst van 2020. De nieuwe faciliteit is met 40.000 vierkante meter en 7.500 vierkante meter kantoorruimte meer dan twee keer zo groot en biedt de ruimte die nodig is voor de verdere ontwikkeling van SHOP APOTHEKE EUROPE. De faciliteit zal bestaan uit een state-of-the-art logistieke hub die aan te passen is aan het steeds sneller groeiende ordervolume en waarmee ook steeds snellere bezorgprocessen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege deze verhuizing en de verwachte groei is SHOP APOTHEKE EUROPE actief op zoek naar nieuw personeel. Op dit moment worden er collega's gezocht voor de klantenservice en de afdelingen financiën, farmacie, logistiek en ICT.


'Perspectief op Werk'-plan in de startblokken

Eind juni hebben LWV-kringvoorzitter Frank Nelissen en wethouder Alexander Vervoort namens de arbeidsmarktregio Noord-Limburg hun handtekening gezet onder de aanvraag 'Perspectief op Werk'. Met deze bijdrage van het Rijk willen partijen de komende twee jaar ten minste 350 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk met een vorm van ondersteuning. Werkgevers, gemeenten, UWV en onderwijspartijen erkennen dat deze ambitie een gezamenlijke opgave is. Naar verwachting zal het Rijk in augustus van dit jaar een subsidie van 1 miljoen euro toekennen. Een jaar later is, bij succes, eenzelfde bedrag beschikbaar. 'Perspectief op Werk' vormt een extra impuls voor het project 'Door inzicht aan de slag' uit 2018. In dit project hebben de gemeenten in Noord-Limburg en UWV samen met de provincie Limburg afgesproken een duidelijk profiel op te stellen van 1450 werkzoekenden. Door de competenties van deze werkzoekenden inzichtelijk te maken, is een match op passend werk eerder gemaakt. De afgelopen jaren is de 'top groep' van werkzoekenden al vrijwel geheel naar werk begeleid. De huidige werkzoekenden hebben een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en zijn moeilijker te begeleiden naar passend werk. Middelen die in zullen worden gezet zijn proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen en leerwerkarrange-menten. Intensieve coaching en begeleiding en een nauwere samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheden binnen de arbeidsmarktregio moeten het project 'Perspectief op Werk' tot een succes maken. De aangevraagde rijksmiddelen hebben daarbij een belangrijke aanjaagfunctie.

delen:
Algemene voorwaarden