Qwezz: ICT en verhuizingen: enkele aandachtspunten

Magazines | Noord Limburg Business nr 3 2019

De economie zit in de lift, gelukkig is dat voor jou als ondernemer ook goed merkbaar. De orders blijven binnenstromen, omzetverwachtingen worden overschreden en onder de streep blijft er ook een mooi resultaat over. Het vinden van personeel is de laatste tijd wat lastiger, maar ook op dit gebied blijft je bedrijf gestaag groeien. Het is tijd voor de volgende stap, een nieuw onderkomen!

De zoektocht

Ieder bedrijf heeft zo zijn eisen wanneer er naar een nieuwe bedrijfslocatie gezocht wordt. Dit kan gaan om standaardzaken als grootte, bereikbaarheid en ligging van het pand. Ook de aan- of afwezigheid van branchegenoten of parkeerruimte zijn interessante zaken om te bekijken. Naast de eisenlijst is er natuurlijk het kostenplaatje waar reke-ning mee gehouden dient te worden. Huur- en servicekosten zijn het makkelijkst te inventariseren, maar ook energiekosten en betalingsvoorwaarden zijn belangrijk om mee te nemen in de vergelijking. Op ICT-gebied is er in deze fase van oriëntatie één aspect waar vaak niet op gelet wordt; de mogelijkheden qua internetverbinding. Het kopernetwerk is vaak niet snel genoeg en de kabel is helaas niet overal beschikbaar. Wanneer we naar glasvezelverbindingen gaan kijken zijn de verschillen enorm, zowel qua beschikbaarheid als qua kosten. Dezelfde verbinding kan zomaar op de ene locatie duizenden euro's per jaar duurder zijn dan op een andere locatie. Het liefst denken we in deze fase dan ook al mee met onze klanten.

De voorbereiding

Wanneer er een geschikte locatie is gevonden, kan er begonnen worden met de voorbereiding. Allereerst is het belangrijk te inventariseren wat er allemaal verhuisd dient te worden en welke personeelsleden hierbij helpen. Daarnaast dient er gekeken te worden naar de nieuwe locatie. Is er behoefte aan een verbouwing? Zijn de basiszaken zoals elektra, bekabeling en verlichting op orde en naar wens? Moeten de vloeren vernieuwd worden? Op ICT-gebied is het uiteraard belangrijk dat de netwerkaansluitingen op orde zijn. Ook de inrichting van een eventuele serverruimte is belangrijk om in dit proces mee te nemen. In de laatste fase voor het verhuizen dient ook de internetverbin-ding opgeleverd te worden en zullen de eerste zaken hierop aangesloten moeten worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het alarmsysteem.

De grote dag(en)

Als alle voorbereidende werkzaamheden gedaan zijn, kan het fysieke verhuizen beginnen. Wanneer dit gestructureerd gebeurt, hoeft dit absoluut niet spannend te zijn. Het is uiteraard belangrijk van tevoren een draaiboek op te stellen en dit gedurende de dag zo strak mogelijk te volgen. Ook is het belangrijk na afloop van het overhuizen te bekijken of er tijdens de werkzaamheden ergens schade is opgetreden en of er spullen ontbreken. Gedurende deze dagen is het opnieuw configureren van de apparatuur de grootste uitdaging op ICT-gebied. Alles vakkundig aansluiten is hierbij de eerste stap. Daarna kunnen aanpassingen in het IP-schema gedaan worden. Tot slot dienen de routeringen van intern en extern dataverkeer nagekeken en eventueel aangepast te worden.

Ben je aan het oriënteren op een nieuwe locatie voor jouw bedrijf? Wil je weten of het een mogelijkheid is geheel kantoorloos te gaan werken? Heb je, geheel vrijblijvend, behoefte aan ICT-advies? Neem contact op met Qwezz via info@qwezz.nl of 0478-511522.

 

 

delen:
Algemene voorwaarden