Column Totaalcoaching: Hoge werkdruk kost klanten

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2019

Hoe succes zomaar kan leiden tot minder klanten en winst

Als redelijk succesvol ondernemer heb je geprofiteerd van de economische groei van de laatste jaren. De opdrachten kwamen vrij eenvoudig binnen en het bedrijf is daardoor flink gegroeid. Die snelle groei en het harde werken lijken echter zijn tol te gaan eisen. De werkdruk in het bedrijf is al twee jaar lang behoorlijk hoog. De gevolgen hiervan worden steeds meer merkbaar. De werknemers klagen vaker over lichamelijke en geestelijke ongemakken. Er wordt onderling meer en meer gemopperd en gezeurd over de kleinste dingen. Ook de klanten klagen steeds vaker.

 

Het gevolg

In de bedrijfsvoering tekent zich een negatieve tendens af. De kosten van de productie lopen op. Er is een toenemend kort ziekteverzuim. Het aantal klachten van klanten neemt toe, en sommigen zijn reeds om deze reden afgehaakt. Er wordt weinig tijd besteed aan promotie en dus ook niet aan het verkrijgen van nieuwe klanten. Iedereen is de hele dag druk bezig met 'het blussen van branden'. Zo moet er steeds vaker om uitstel worden gevraagd aan bestaande klanten. Er dreigt een mentale en fysieke uitputting met alle ernstige gevolgen van dien. Niet alleen zakelijk, maar ook de privésituatie komt onder druk te staan.

De oorzaken

De oorzaak is nooit een specifiek probleem, maar een samenstelling van verschillende factoren. Een bedrijf is nu eenmaal een dynamisch samenspel van mensen en middelen:

-Het bedrijf heeft een (te) snelle groei doorgemaakt, waardoor er altijd zaken blijven liggen.

-Zo lijken de leidinggevende capaciteiten van veel teamleiders onvoldoende.

-Veel belangrijke beslissingen zijn gebaseerd op korte termijn denken, zonder echte visie voor de middellange of lange termijn.

-Er is constant een krappe personele bezetting.

-Economisch ontbreekt er een goed zicht op de marktontwikkeling.

Interventie

Meer en meer bewust van de onhoudbare situatie en verzoek je om een plan van aanpak waarbij de belangrijkste resultaten moeten zijn:

-Er moet weer op een gezonde manier worden gewerkt.

-Ruimte voor nieuwe klanten en aandacht voor het behoud van bestaande klanten.

-De bevlogenheid weer terug in het team.

-Terugdringen van het ziekteverzuim.

-Overwerken moet weer een uitzondering worden in plaats van regel.

-Minder verloop van personeel en ook voldoende opgeleid en passende mensen.

Oplossingen

Om het bedrijf en de mensen weer gezond te krijgen zijn er een aantal dingen noodzakelijk:

-Om te beginnen moeten oorzaken en gevolgen goed in beeld gebracht worden.

-De werkzaamheden prioriteren om ernaar toe te werken dat 80% van de tijd ook gaat naar 80% van de opbrengst en niet zoals vaak 80% van de inspanningen naar 20% van het resultaat.

-Echt luisteren naar medewerkers en klanten.

-Maak realistische plannen voor de korte, middellan-ge en lange termijn.

-Maak functies en mensen passend met elkaar en neem desnoods op een nette manier afscheid van niet functionerende medewerkers.

-Onderzoek serieus waarom mensen en klanten zijn vertrokken.

-Betrek het thuisfront op een positieve manier bij de situatie.

-Laat een derde op een objectieve manier naar de situatie kijken.


Peter Zaal
Tel 06-20712438
pzaal@totaalcoaching.nl

delen:
Algemene voorwaarden Hosted by