Dynova Innovatieadvies: Samen de klus klaren

Magazines | Noord Limburg Business nr 4 2019

Dynova Innovatieadvies uit Veenendaal helpt innovatieve bedrijven met het aanvragen van subsidies. De agenda en werkwijze van de overheid en het bedrijfsleven komen lang niet altijd overeen. Dynova brengt de partijen bij elkaar.

Tekst: Marlies Dinjens. Fotografie: Annemarie Bakker


Rob Jacobs begon ruim 22 jaar geleden met studievriend Pieter Rem van de universi-teit van Wageningen het bedrijf Dynova Innovatieadvies. In de afgelopen decennia ontwikkelde het bedrijf zelf ook mee met de veranderende markt. Het bestaat nu uit drie pijlers: subsidieadvies, innovatie-management en projectfinanciering. De medewerkers van Dynova hebben veel ach-tergrondkennis over allerhande subsidiere-gelingen van landbouw tot zorg, welzijn en technologie, zowel op regionaal, lokaal als Europees niveau.

In de beginjaren zonder internet en zoekmachines was de informatievoorziening belangrijk. Regelingen konden niet zomaar gegoogled worden. "Dat is natuurlijk enorm veranderd. De informatievoorziening van de overheid is veel beter geworden. We kunnen daarom nu meteen de diepte in bij het schrijven van de projectplannen. Als adviesbureau maken we de vertaalslag naar de overheid. We kijken hoe we de totale financiering rond kunnen krijgen van projecten. Daarbij betrekken we bijvoorbeeld investeerders, leveranciers of andere bedrijven in de keten. We zorgen dat de juiste persoon aan het juiste project wordt gekoppeld. Voor het uitwerken van ideeën is natuurlijk veel geld nodig en dat raakt snel op."

Van Groningen tot Brabant

Interessant voorbeeld van een dergelijk innovatietraject is een ontwikkelaar van trapliften. Trapliften moeten nu vaak na montage worden afgedankt, omdat ze niet meer op een andere trap gemonteerd kunnen worden. Vaak maken monteurs de trapliften op maat uit ??n stuk staal waardoor het materiaal niet opnieuw kan worden gebruikt. "Dit bedrijf klikt de trap-lift met een soort legoblokjes aan elkaar, waardoor de montage eenvoudiger is en weer opgebouwd kan worden voor een andere trap. Zo kan een traplift nog langer mee. We hebben voor dit bedrijf gebruik gemaakt van de subsidieregeling Speur & Ontwikkelingswerk (WBSO). De uitvinding is kostenbesparend voor individu en samenleving en daarom komt hier de mogelijkheid voor subsidie om de hoek kijken."

Klanten van Dynova komen uit vele sectoren door heel Nederland. "Volgende week heb ik bijvoorbeeld een afspraak in de Eemshaven in Groningen over algenproductie en de volgende dag ga ik weer richting Brabant voor robotica in medicijnuitgifte. We hebben twee vestigingen, een in Veenendaal en eentje in Zaandam. Hierdoor kunnen we het hele land bedienen." In Zaandam zit Dynova midden in het hart van het oudste industrie-gebied van Nederland. "Daar heb je nog veel traditionele industrie, zoals cacaofabrieken. Daar zijn een aantal fabrieksprocessen die nog duurzamer kunnen."

Dynova opereert voornamelijk voor bedrijven met een technologische achtergrond. "Vaak komen ze via mond-tot-mondreclame bij ons binnen. We gaan eerst aan tafel zitten om de innovatie en het idee goed te door-gronden. Wat is er nodig om dit idee te ont-wikkelen en op de markt te brengen? Daarbij kijk je bijvoorbeeld of er al een samenwerking bestaat met een bepaalde producent of wat de timing is van een project. De agenda's van het bedrijf en de overheid kunnen van elkaar afwijken. Dit probeer je dan dus bij elkaar te brengen."

Zonnepanelen op het dak

Niet alleen de werkwijze van Dynova is in de afgelopen jaren geëvolueerd, ook wat betreft opdrachtgevers beweegt het bedrijf mee. "We ontvangen nu dagelijks een aantal telefoontjes over het verduurzamen van gebouwen en bedrijfsprocessen, denk aan zonnepanelen, maar ook complete processen. Ook daar kunnen we helpen bij het aanvragen van subsidies." Ook ziet Jacobs een groeiende interesse voor circulair bouwen. "Daar worstelt de overheid nog met de omgang met de circulaire economie. Nu moeten subsidies bijvoorbeeld worden aangevraagd voor recycling van bouwmaterialen binnen hetzelfde bedrijf, terwijl je ziet dat soms recycling binnen een bedrijf niet haalbaar is, maar binnen de keten wel."

Het gat tussen overheid en bedrijfsleven wat betreft subsidieaanvragen signaleert Jacobs vaker. "Zelfs bij het aanvragen van een laagdrempelige subsidie, zoals de eer-der genoemde WBSO-regeling, wordt in 95 procent van de gevallen een intermedi-air ingeschakeld om de aanvraag te doen. De denkwijze van de overheid verschilt vaak van die van het bedrijfsleven." Dynova kreeg in de afgelopen jaren ook steeds meer aanvragen voor projecten rondom artificial intelligence. "In de ICT-sector, maar ook in andere sectoren als de tuinbouw. Dankzij software kan bijvoorbeeld bepaald worden welk plantje water of voeding nodig heeft." Robotica kan daarbij ook helpen en bovendien kunnen robots een ander probleem oplos-sen dat zeer actueel is in de tuinbouwsector. "Tuinders hebben steeds meer moeite om arbeidskrachten te vinden. Door de inzet van robotica besparen ze op loonkosten en zijn ze vaak duurzaam bezig. Dan boek je dus dubbele winst."

Verticaal tuinieren

Daarbij denken tuinders soms niet aan bepaalde subsidieregelingen, die wel van toepassing zijn op hun projecten. "Neem bijvoorbeeld vertical farming, groenten telen in lagen boven elkaar. Dat kan in een klimaatcel van negen verdiepingen compleet automatisch plaatsvinden. Dit is niet alleen aantrekkelijk voor de land-bouwsector in Nederland, maar ook voor droge gebieden in Afrika of bij dichtbevolk-te steden in Azië of elders op de wereld." Dynova kijkt dan verder of dit plan aansluit bij andere subsidieregelingen. "Wij kennen de details van de regelingen en zorgen dat de agenda van de overheid en de klanten synchroon loopt. Op dit moment werken we ook aan project in Marokko, een publiek private samenwerking. Wij zorgen dat niet alleen de lokale overheid betrokken is, maar ook een ngo. Dit is dan nodig om het project tot stand te brengen. Dit doen we uiteraard in overleg met de betrokken bedrijven, want die moeten daar natuurlijk wel achter staan."

Om te zorgen dat de kennis van Dynova op vele vlakken up to date blijft, is het bedrijf constant in gesprek met verschillende partijen. "We praten natuurlijk vaak met medewerkers van de overheid, want die zijn voor ons een belangrijke partij. Ook hebben we met drie andere adviesbureaus de handen ineen geslagen in de stichting SORTIUM. Daarmee wisselen we kennis uit en werken we samen bij omvangrijke projecten, bijvoorbeeld met subsidies vanuit Europa."

De uitdaging van de toekomst

In de toekomst wil Jacobs blijven investeren in kennis en in mensen. "Ik hoef niet zo zeer uit te breiden met nog meer locaties, maar wil wel doorgroeien. Wij hebben al een flexibele schil van goede werknemers die we inzetten bij drukte. Doordat regelin-gen altijd op bepaalde momenten sluiten, hebben we vaak te maken met krappe deadlines. Volgende week sluit een aantal subsidieregelingen en dat betekent nu een drukke periode. Dat maakt het werk overi-gens ook zo dynamisch." Wat Jacobs aanspreekt in deze sector? "Ik ben iedere dag bezig met de toekomst. Sommige projecten komen over een jaar op de markt en andere later. Door mijn baan kan ik in de keuken kijken bij veel bedrijven en meedenken over interessante innovatieprojecten. Met de meeste ondernemers hebben we ook jarenlange klantrelaties opgebouwd. We bewegen mee met hun ontwikkelingen. We kunnen ook snel een vertaalslag maken voor een subsidieaanvraag, omdat we de achtergronden goed kennen."

Samen de klus klaren

Bij Dynova werken acht medewerkers die in een hecht team met elkaar samenwerken. "Wij zijn net verhuisd en een bezoeker merkte op dat ons nieuwe kantoor een pret-tige, huiskamerachtige sfeer heeft. Ons credo is: samen de klus klaren. Onze branche is natuurlijk onderhevig aan veel deadlines, dus het is hollen of stilstaan." Opdrachten worden soms door het hele team gedragen. "Dat kan dan dus betekenen dat ik een collega even help door formulieren op internet in te vullen. Als team pakken we het samen op. Niemand werkt alleen aan een opdracht.

Door de goede sfeer kunnen we ook kritisch naar elkaars werk kijken." Deze gezonde kritische houding is erg belangrijk in deze sector, stelt Jacobs. "Bij een aanvraag heb je veel concurrentie en alles moet kloppen. Je kunt niet voor een zesje gaan, want het moet minstens een acht zijn. Dat is nodig om jouw projecten er doorheen te loodsen. Daar gaan we altijd voor."

delen:
Algemene voorwaarden